Artiklar

Thobias Thorwid: “Om jag inte hade vågat drömma hade jag inte kommit dit jag är idag” 

Barn- och ungdomsstiftelsen tackar för fem år av Read Hour -kampanjer

Ungdomar skapade framtidens nyheter – gymnasiestuderande drog verkstäder för yngre

Read Hour inspirerade över 1000 daghem och skolor i Finland till läsning

Read Hour höjer läsglädjen den 8 september – redan över 60 000 barn och unga är me

Read Hour firades hösten 2022 i Finland och utomlands

Dreams skolbesöken ökar framtidstron

År 2021 nådde kampanjen Read Hour rekordmånga ungdomar och blev internationell

Mumin-bolagets verkställande direktör tror att utan språk tappar man kontakten med sina egna känslor

Illustratören Linda Bondestam: ”Bilderböcker är bra sätt att behandla svåra teman”

“En författare behöver inte vara vuxen” tänkte Lea Pennanen och grundade ett förlag för unga

Författaren Veera Ojola: “Chatfiction inspirerar unga till läsning”

Natalia de la Ossa, London: “Du behöver inte vara en läsare, men genom att läsa kan du bli vad du vill”

Heidi Iivari, Tartu: ”Då man läser är man aldrig ensam”

Republikens president Sauli Niinistö: ”Via böcker kan vi lära känna olika kulturer”

Helena Bross, Stockholm: “Barnböcker är inkörsporten till litteratur och läsning”

Finlandssvenska organisationer slog ihop sina krafter för en temadag kring framtidstro och välmående

Christoffer Strandberg: “Våga vara annorlunda – det är guld värt”

Klimatkrisen fick Ellen Ojala, 23, att uppoffra sina drömmar och bli aktivist istället

Influencern Leevi Lehtonen, 15, upptäckte sin passion för att uppträda redan som småtting

Thobias Thorwid: “Om jag inte hade vågat drömma hade jag inte kommit dit jag är idag” 

Ungdomar skapade framtidens nyheter – gymnasiestuderande drog verkstäder för yngre

Read Hour höjer läsglädjen den 8 september – redan över 60 000 barn och unga är me

Dreams skolbesöken ökar framtidstron

Mumin-bolagets verkställande direktör tror att utan språk tappar man kontakten med sina egna känslor

“En författare behöver inte vara vuxen” tänkte Lea Pennanen och grundade ett förlag för unga

Natalia de la Ossa, London: “Du behöver inte vara en läsare, men genom att läsa kan du bli vad du vill”

Republikens president Sauli Niinistö: ”Via böcker kan vi lära känna olika kulturer”

Finlandssvenska organisationer slog ihop sina krafter för en temadag kring framtidstro och välmående

Klimatkrisen fick Ellen Ojala, 23, att uppoffra sina drömmar och bli aktivist istället

Barn- och ungdomsstiftelsen tackar för fem år av Read Hour -kampanjer

Read Hour inspirerade över 1000 daghem och skolor i Finland till läsning

Read Hour firades hösten 2022 i Finland och utomlands

År 2021 nådde kampanjen Read Hour rekordmånga ungdomar och blev internationell

Illustratören Linda Bondestam: ”Bilderböcker är bra sätt att behandla svåra teman”

Författaren Veera Ojola: “Chatfiction inspirerar unga till läsning”

Heidi Iivari, Tartu: ”Då man läser är man aldrig ensam”

Helena Bross, Stockholm: “Barnböcker är inkörsporten till litteratur och läsning”

Christoffer Strandberg: “Våga vara annorlunda – det är guld värt”

Influencern Leevi Lehtonen, 15, upptäckte sin passion för att uppträda redan som småtting