Vem är vi?

Vi är en grupp experter inom ungdomsarbete, pedagogik, framtidsforskning, samhällsförändring, tillämpad konst och opinionsledning.

Barn- och ungdomsstiftelsen

Olli Alanen

Verkställande direktör

olli.alanen@nuori.fi

050 502 5007

Camilla Naatus

COO

camilla.naatus@nuori.fi

050 462 2133

Merja Kokko

Kommun- och läroanstaltssamarbetschef

merja.kokko@nuori.fi

044 240 3207

Taina Tyrväinen

Taina Tyrväinen

Kommunikationschef

taina.tyrvainen@nuori.fi

044 551 1790

Aleksi Laine

Ekonomi- och förvaltningschef

aleksi.laine@nuori.fi

040 527 0454

Dreams skolbesök

Wilhelm Hörhammer

Programchef, Dreams skolbesök

wilhelm.horhammer@nuori.fi

050 373 9229

Framtidslabbet (Tulevaisuuskoulu)

Heidi Enbacka

Projektchef, Framtidslabbet

heidi.enbacka@nuori.fi

040 131 9185

Spring-idétävling

Ville Bengs

Producent

ville.bengs@nuori.fi

040 734 9414