Verksamhet

Vi arbetar tillsammans med ungdomar för en framtid där var och en kan uppleva sitt liv som meningsfullt. Bekanta dig med vår svenskspråkiga verksamhet.

Dreams skol­besök

Dreams flaggar för vikten att drömma. Varje ungdom ska våga drömma och få känna att de genom sina handlingar kan påverka sin framtid. I Dreams projekt besöker kända personer, eller Dreams ambassadörer, ungdomar i grundskolans övre årsklasser och andra stadiets läroanstalter för att berätta sin uppväxthistoria.

Dreams-lähettiläät

Framtids­labbet

Framtidslabbets verksamhet baserar på framtidsforskningens vetenskapliga grunder och fokuserar på uppövandet av framtidstänkande: hur våra uppfattningar om framtiden styr vårt beteende och våra val idag, och hur vi kan påverka denna process. 

Viisi nuorta ja opettaja pöydän äärellä.
Kolme nuorta pöydän ja papereiden ääressä.

Spring idétävlingen för ungdomar i åldern 15–19 år

Spring idétävling är en tävling för ungdomar i åldern 15–19 år. Tävlingen är öppen för team om 3–5 personer med en egen idé. Priset för Spring inkluderar sommarjobb och en studieresa. Genom länken nedan kommer du till tävlingens egna sida.