Dreams skolbesöken ökar framtidstron

08.12.2022

På Dreams besöken uppmuntrar våra Dreams ambassadörer unga att drömma och fundera på sina styrkor och sin riktning i livet. Vi följde med Robson Lindberg på ett besök i Åshöjdens skola i Helsingfors.

Författare

Meri-Tuuli Lönn

Snön knarrar under fötterna och luften känns frisk på skolgården i Alphyddan i Helsingfors. Det hörs glatt prat från några ungdomar som riktar sina steg mot Åshöjdens skolas ingång. Det verkar som att det är roligt att komma till skolan en måndagsmorgon i december.  

Den här skolveckan börjar lite annorlunda än vanligt då Barn- och ungdomsstiftelsens Dreams ambassadör Robson Lindberg har kommit till skolan för att dela sin historia och uppmuntra ungdomarna att våga drömma.  

Ungdomarna kommer in i salen i en prydlig kö och lägger sina telefoner i en låda. Trots att det är december fylls salen av dagsljus från de stora fönstren som öppnar upp en fin utsikt mot en snötäckt park.  

Stämning är förväntansfull och ungdomarna har mycket att dela med varandra om veckoslutet som precis varit. Salen tystnar ändå genast då Dreams ambassadören börjar tala. 

Det första som dyker upp på skärmen är ett citat:

”If you can see the invisible you can do the impossible”. 

Robson frågar ungdomarna hur många som tror att man kan se det osynliga. Några händer höjs i publiken bland lite skratt. Robsons svar får ändå hela salen att tystna, för det är faktiskt möjligt att se det osynliga: den hjärnskada han har är något man inte kan se.  

Trots ett allvarligt ämne lyckas Robson lätta på stämningen i salen genom att visa en rolig selfie från sjukhuset och genom att återge sin historia med färgstark humor och självironi.  

“Det är viktigt att ha ett mål för sitt liv som man kan försöka nå” 

Eleverna har en hel del frågor efter talet. Många tar mod till sig och ställer en fråga. Hur länge var du på sjukhuset? Hur länge tog det att komma över depressionen? Efter tillfället fylls igen korridorerna med ett livligt sorl av prat.   

Jag hinner fråga några elever vad de kände att de fick med sig från besöket. Fjortonåriga Stella och Junie är överens: ”Robson var en jättebra talare – bättre än de vi haft tidigare i skolan. Det var intressant att höra på honom” 

”Det fick oss att tänka på att det finns olika sätt att leva. Det är viktigt att ha ett mål som man försöker nå”, fortsätter ungdomarna.  

Jag får också en pratstund med Robson efter att han tackats varmt av skolans rektor. Hur var det att prata just här i Åshöjdens skola idag? 

”Helt super, jag har varit här förut, och man märker och känner av att ungdomarna här uppmärksammas och att de ges tid. När en hel grupp med ungdomar sitter tysta, då vet man att de verkligen lyssnar.” 

Jag har ett leende på läpparna då jag tänker på den goda stämningen under besöket och ungdomarnas iver. När jag går från skolan tänker jag på hur viktigt det är för var och en av oss att få uppmuntran och stöd till att hitta våra egna drömmar. Jag tror att den här dagen var speciell och viktig för många av oss som var på plats.  

Skribenten Meri-Tuuli Lönn jobbar som producent i Dreams programmet. Dreams skolbesöken stöds på finska av Pohjola Vakuutus och på svenska av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Tre Smeder, Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla och Helsingestiftelsen i Vanda. Detta besök i Åshöjdens skola i Helsingfors stöddes av Stiftelsen Tre Smeder.  


Lue lisää

Thobias Thorwid: “Om jag inte hade vågat drömma hade jag inte kommit dit jag är idag” 
Mumin-bolagets verkställande direktör tror att utan språk tappar man kontakten med sina egna känslor
Illustratören Linda Bondestam: ”Bilderböcker är bra sätt att behandla svåra teman”