Finlandssvenska organisationer slog ihop sina krafter för en temadag kring framtidstro och välmående

27.05.2021

Som resultat av ett unikt samarbete mellan organisationer på tredje sektorn ordnades onsdagen den 19 maj en temadag på Kyrkslätts gymnasium.

Temadagens program fokuserade på att främja ungdomarnas framtidstro och välmående. Under temadagen deltog upp till 120 gymnasieelever i workshopar som behandlade olika aspekter av mentalt och fysiskt välmående, medmänsklighet och framtidstro. Dagen kulminerade i ett inspirerande tal av Barn- och ungdomsstiftelsens dreamster och världens bästa hjärnskadepatient Robson Lindberg.

Robson Lindberg.

Samarbetsnätverket, som innefattar Barn- och ungdomsstiftelsen, Barnavårdsföreningen, EHYT, Ekvalita, Folkhälsan, HelsingforsMission, Luckan, Mannerheims Barnskyddsförbund och Ätstörningscentrum, har som målsättning att främja finlandssvenska ungdomars välmående och framtidstro. Därtill vill vi tillsammans hämta större synlighet till det viktiga förbyggande arbete som utförs i skolor.

Som ordförande för detta nätverk har det varit en glädje att se den entusiasm och hängivenhet varje deltagande organisation och deras sakkunniga visat under processen. Detta nätverk är grundat för att utnyttja synergier inom det arbete som görs inom det finlandssvenska förebyggande skolverksamheten och temadagen var en värdefull kick-off för detta unika samarbete. Jag ser med iver fram emot vidare samarbete med detta fantastiska gäng!

Oskar Sandqvist är ordförande av Nätverket för förebyggande skolverksamhet och ansvarar för svenskspråkig verksamhet på Barn- och ungdomsstiftelsen.

På huvudbilden avbildas styrkekort, med hjälp av vilka ungdomarna på Barnavårdsföreningens Framtid och självkännedom -workshop stärker sin uppfattning om sig själva, samt tillsammans funderar på hur de kan utnyttja sina styrkor i framtiden.


Lue lisää

Barn- och ungdomsstiftelsen tackar för fem år av Read Hour -kampanjer
Ungdomar skapade framtidens nyheter – gymnasiestuderande drog verkstäder för yngre
Read Hour inspirerade över 1000 daghem och skolor i Finland till läsning