Barn- och ungdomsstiftelsen tackar för fem år av Read Hour -kampanjer

29.02.2024

Barn- och ungdomsstiftelsen kommer inte att ordna Read Hour -kampanjen under den kommande hösten. Stiftelsen kommer i fortsättningen att fokusera på att stärka framtidstron på andra sätt. Under sina fem år har Read Hour -kampanjen uppnått stor popularitet. Barn- och ungdomsstiftelsen önskar att lästimmar arrangeras även i fortsättningen.

Barn- och ungdomsstiftelsen har tillsammans med sina partner genomfört Read Hour sedan år 2019. Under dessa fem år har upp till 120 000 barn och unga deltagit i Read Hour. Intresset för kampanjen har varit stort särskilt inom småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen. 

Trots Read Hours popularitet har Barn- och ungdomsstiftelsen beslutat att inte längre genomföra kampanjen i framtiden. Istället kommer stiftelsen att fokusera verksamheten på sina fem andra nationella program. 

”Det har varit inspirerande att genomföra Read Hour-kampanjen och vi anser att det är mycket viktigt att fortsätta uppmuntra barn och unga att ta del av berättelser. Vår verksamhet har dock utvidgats under dessa fem år och det är nu lämpligt för oss att fokusera ännu tydligare på att stärka barn och ungas framtidstro”, säger Olli Alanen, verkställande direktör för Barn- och ungdomsstiftelsen. 

Barn- och ungdomsstiftelsen uppmanar skolor, bibliotek och familjer att fortsätta att fira Read Hour genom att till exempel ordna gemensamma lästimmar. Materialet som har skapats för Read Hour är fritt tillgängligt på stiftelsens webbsida.  

”Med Read Hour-kampanjen ville vi öka läsglädjen och särskilt inspirera barn och unga att ta del av berättelser. Det görs fantastiskt läsfrämjandearbete i Finland, och vi hoppas att läsglädje sprids bland barn och unga även i fortsättningen”, kommenterar Heidi Enbacka, programchef för Read Hour, som numera arbetar som projekchef för Framtidslabbet vid Barn- och ungdomsstiftelsen. 

Barn- och ungdomsstiftelsen vill tacka alla parter som har varit involverade i att genomföra Read Hour. 

”Vi är glada och stolta över vad Read Hour har åstadkommit tillsammans med tiotals partners. Kampanjen skulle inte ha lyckats utan företag som har stöttat genomförandet och utan människor som har tagit sig an läsutmaningen. Alla barn och unga som har deltagit i Read Hour förtjänar ett särskilt tack”, summerar Alanen. 

Read Hour -materialen kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på Barn- och ungdomsstiftelsen webbsida: nuori.fi/readhour

Mer info

Olli Alanen

verkställande direktör, Barn- och ungdomsstiftelsen

olli.alanen@nuori.fi

050 502 5007


Lue lisää

Ungdomar skapade framtidens nyheter – gymnasiestuderande drog verkstäder för yngre
Read Hour inspirerade över 1000 daghem och skolor i Finland till läsning
Read Hour höjer läsglädjen den 8 september – redan över 60 000 barn och unga är me