Lasten ja nuorten säätiö kiittää viidestä Read Hour -kampanjasta

29.02.2024

Lasten ja nuorten säätiö ei enää tulevana syksynä toteuta Read Hour -kampanjaa, vaan keskittyy jatkossa vahvistamaan tulevaisuususkoa muilla tavoin. Read Hour -kampanja on saavuttanut viiden vuotensa aikana paljon suosiota ja Lasten ja nuorten säätiön toive on, että lukutunteja järjestetään myös jatkossa.

Lasten ja nuorten säätiö on toteuttanut Read Houria yhdessä kumppaneidensa kanssa vuodesta 2019. Viiden vuoden aikana Read Houriin on osallistunut peräti 120 000 lasta ja nuorta. Kiinnostus kampanjaa kohtaan on ollut suurta erityisesti varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. 

Read Hourin suosioista huolimatta Lasten ja nuorten säätiö on päättänyt, ettei se enää jatkossa toteuta Read Hour -kampanjaa. Säätiö keskittää jatkossa toimintansa viiteen muuhun valtakunnalliseen ohjelmaansa. 

”Read Hour -kampanjaa on ollut innostavaa tehdä ja mielestämme on erittäin tärkeää, että lapsia ja nuoria kannustetaan edelleen tarinoiden pariin. Toimintamme on kuitenkin näiden viiden vuoden aikana laajentunut, ja meidän on nyt hyvä keskittyä entistä selkeämmin lasten ja nuorten tulevaisuususkon vahvistamiseen”, kertoo Lasten ja nuorten säätiön toimitusjohtaja Olli Alanen.

Lasten ja nuorten säätiö kannustaa kouluja, kirjastoja ja perheitä viettämään Read Houria myös jatkossa esimerkiksi järjestämällä yhteisiä lukutunteja. Read Houriin tuotetut materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä säätiön verkkosivuilla. 

”Read Hour -kampanjalla haluttiin lisätä lukuiloa ja innostaa erityisesti lapsia ja nuoria tarinoiden pariin. Suomessa tehdään hienoa lukutaitotyötä ja toivomme, että lukuilon levittäminen lasten ja nuorten keskuudessa jatkuu”, kommentoi Read Hourin ohjelmapäällikkö Heidi Enbacka, joka työskentelee nykyään Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulun projektipäällikkönä.  

Lasten ja nuorten säätiö haluaa kiittää kaikkia tahoja, jotka ovat olleet mukana tekemässä Read Houria.  

”Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, mitä Read Hour on yhdessä kymmenien kumppaneiden kanssa saanut aikaiseksi. Kampanja ei olisi onnistunut ilman yrityksiä, jotka tukivat kampanjan toteuttamista ja ilman ihmisiä, jotka tarttuivat lukuhaasteeseen. Erityisen kiitoksen ansaitsevat kaikki Read Houriin osallistuneet lapset ja nuoret”, Alanen summaa. 

Read Hour -materiaalit löytyvät myös jatkossa Lasten ja nuorten säätiön verkkosivuilta: nuori.fi/readhour 

Lisätietoja

Olli Alanen

toimitusjohtaja, Lasten ja nuorten säätiö

olli.alanen@nuori.fi

050 502 5007


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista
TET.fi tekee tulevaisuuden työelämää – selvityksen mukaan tietotyöpaikoilla kaivataan tukea työelämään tutustumisen järjestämiseen