Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista

30.05.2024

Lasten ja nuorten säätiö selvitti yli 2700 yläkoululaisen ajatuksia unelmoinnista, unelmien kohteista ja niiden saavuttamisesta. Sen lisäksi, että suuri osa yläkoululaisista uskoo saavuttavansa unelmansa, selvitys paljastaa eri sukupuolten unelmissa eroavaisuuksia.

Nuorten unelmat 2024 -selvityksestä käy ilmi, että peräti 73 % yläkoululaisista pitää unelmointia tärkeänä. Unelmansa uskoo saavuttavansa 63 % vastanneista. Unelmointia pidetään tärkeänä riippumatta siitä, uskotaanko unelmien saavuttamiseen.  

”On ilahduttava huomata, että näin moni nuorista edelleen uskoo unelmiinsa, vaikka viime aikojen tapahtumat ovat koetelleet vahvasti nuoria ja heidän tulevaisuudennäkymiään”, sanoo Lasten ja nuorten säätiön toimitusjohtaja Olli Alanen.

Sukupuolet ovat unelmoijina erilaisia

Selvityksen mukaan tyttöjen unelmat ovat poikiin verrattuna maltillisempia, eikä heillä ole yhtä suurta uskoa unelmiensa toteutumiseen. Lisäksi tytöt näkevät enemmän esteitä unelmiensa tiellä.

Poikien unelmat ovat muihin sukupuoliin verrattuna kunnianhimoisempia ja keskittyvät menestykseen. Huomionarvoista on esimerkiksi se, että poikien kirjoittamista avovastauksista joka viidennessä unelmoitiin urasta ammattilaisurheilijana.  

Muunsukupuolisten unelmoinnin aiheina korostuvat muihin sukupuoliin verrattuna erityisesti ulkonäkö, mielenterveys ja fyysinen terveys. Mielenterveys korostuu myös muunsukupuolisten vastaajien unelmien toteutumisen esteissä. Lisäksi muunsukupuoliset suhtautuvat muihin sukupuoliin verrattuna pessimistisemmin unelmiensa saavuttamiseen.  

Ajankohtainen yhteiskunnallinen tilanne heijastuu nuorten unelmista

Selvityksestä käy myös ilmi, että monet nuoret haaveilevat juuri nyt taloudellisesta tasapainosta. Taloudellinen turva nähdään myös edellytyksenä muiden unelmien saavuttamiselle. Selvityksen mukaan nuoret ovat pääsääntöisesti unelmissaan hyvinkin realistisia. Esimerkiksi julkisuudesta unelmoi vain 14 % vastaajista.  

”On tärkeää, että nuorten unelmointia tuetaan, sillä unelmat kuljettavat eteenpäin ja tuovat elämään merkitystä. Myös yhteiskunnan kannalta on välttämätöntä, että nuoret näkevät tulevaisuudessa myönteisiä ja tavoittelemisen arvoisia asioita, Alanen toteaa.  

Lisätietoja

Taina Tyrväinen

Taina Tyrväinen

Viestintäpäällikkö

taina.tyrvainen@nuori.fi

044 551 1790