Rekisteriseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Lasten ja nuorten säätiö käsittelee henkilötietoja näissä yhteyksissä:

  • markkinointi- ja sidosryhmärekisteri
  • markkinointi- ja uutiskirjeet
  • verkkosivun nuori.fi evästeet

Markkinointi- ja sidosryhmärekisteri sekä markkinointi- ja uutiskirjeet

1. Rekisterinpitäjä
Lasten ja nuorten säätiö
Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Olli Alanen
info@nuori.fi

3. Rekisterin nimi
Lasten ja nuorten säätiön markkinointi- ja sidosryhmärekisteri (CRM).

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja itse antamansa tiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja markkinointi Lasten ja nuorten säätiön toimintaan liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, kieli, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, lahjoitustilanteessa ja muista tilanteista, joissa henkilö itse luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

nuori.fi-sivusto käyttää evästeitä muun muassa sivuston käytön seuraamiseen, analysointiin ja muuhun seurantaan. Voit estää evästeet selaimessasi. Sivuston analytiikkaan käytämme Google Analytics -palvelua. Seuranta kerää tilastotietoa esimerkiksi sivuston kävijämääristä.

Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: Miten Google käyttää evästeitä?