Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 

07.06.2024

Lasten ja nuorten säätiön Glow-työpajoissa syntyneet taideteokset viestivät nuorille tärkeistä teemoista, kuten yksinäisyydestä, yhdenvertaisuudesta ja rauhasta. Empatian kulmilla -installaatioon voi tutustua osana Ihmemaa X -Purkutaide-suurnäyttelyä Keravan keskustassa 1.6.–18.8.2024.

Empatian kulmilla -installaation teokset kertovat työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tärkeistä teemoista. Kuuden Visionääri-ryhmän artivistiset teokset muodostavat sillan alla kytevän mielenosoituksen, joka ottaa kantaa esimerkiksi yksinäisyyteen, yhdenvertaisuuteen ja rauhaan.

“On vaikea sanoa, että on yksinäinen.”

Nuoret kertovat yksinäisyyden olevan maski, jonka olemassaoloa ei välttämättä heti huomaa:

“Ulkopuolinen ei näe sitä pahaa oloa, joka on yksinäisyyden maskin takana. Se on sellaista kokemusta arvottomuudesta. Oli hienoa saada tehdä jotain, missä sai näyttää omia tunteita. Teoksen tekeminen auttoi.”

Monet myös kokevat, että läheisten on vaikea kohdata nuoren kokemusta yksinäisyydestä:

“Se tunne, kun ei ole ketään. Sellaisessa tilanteessa on vaikea pyytää apua.”

“Erilainen ei aina ole saanut olla yhdenvertainen.”

Nuorten ajatuksissa kokemus yhdenvertaisuudesta yhdistyy siihen, miten heitä on kohdeltu perheessä, koulussa ja kavereiden keskuudessa ja siihen, miten erilaisuuteen on suhtauduttu.

“Olin koko peruskoulun kiusattu. Silti kysyttäessä halusi aina vastata, että kuuluu ihan hyvää. Koska siihen meidät on opetettu.”

Nuoret myös kokivat, että tunteiden ilmaisun rajoittaminen on rajoittanut heidän yhdenvertaisuuttaan.

“Lapsuudessa ei ole annettu tunteille tilaa. On tullut hylätyksi tulemisen kokemus, kun tunteita ei ole saanut näyttää. On joutunut pelkäämään ja on ollut parempi pitää tunteet piilossa.”

Vaikka erilaisuus on osin heikentänyt mahdollisuuksia yhdenvertaisuuteen, se nähdään myös voimavarana elämässä ja asiana, josta koetaan ylpeyttä.

“Mua ei ole kiinnostanut olla samanlainen kuin muut.”

“Rauha on turvallisuutta.”

Näyttelyssä on käsitelty rauhaa monesta eri näkökulmasta: on yhteiskuntarauhaa, on rauhaa, joka on vastakohta sodalle, on kasvurauhaa, on mielenrauhaa ja on rauhaa, joka syntyy levosta ja tahdin hidastamisesta.

“Mulla on mielenrauhaa, kun oon muuttanut omilleni. On saanut tilaa kasvaa itsenäni. Kun kotona on ollut turvatonta ja piti miettiä mitä voi sanoa.”

Nuorten ajatukset rauhasta liittyivät usein kotiin ja omien tunteiden hallintaan.

“Tunteet on kuin hellyydenkipeä kissa, joka kaipaa huomiota: Kun on joskus huono olo, voi ihmetellä, miksi se kissa sekoilee ja hyppii. Voi auttaa, että ottaa kissan syliin ja pitää taukoa tekemisestä. Antaa sille tunteelle tilaa.

Rauha voi olla myös sitä, että hyväksyy omia tunteitaan:

“On tosi hyvä, että tiedostaa ja tunnistaa ja oikeuttaa sen tunteen. Mulla on hyvä syy tuntea näin, eikä mun tarvitse kokea syyllisyyttä siitä. Näin en pura pahaa oloa muihin ja se luo rauhaa.”

Taideteoksissa nuorten epävarmuudet muuntuvat rohkeudeksi

Visionäärien teokset ovat valmistuneet Lasten ja nuorten säätiön toteuttamissa Glow-työpajoissa, joissa nuoret tutustuvat erilaisiin taiteen kautta vaikuttamisen keinoihin ja artivismi (art ja activism) toimii välineenä aktiiviseen toimintaan. Työpajojen tavoitteena on rohkaista taiteen avulla nuoria löytämään omia vahvuuksiaan, ilmaisemaan ajatuksiaan ja käyttämään luovuuttaan.

“Teoksen tekeminen alkoi hankaluudesta, kun ei tiennyt mitä teki ja oon aina ollut aika avuton käsillä tekijä. Halusin kuitenkin tehdä omanlaiseni teoksen, joka kuvastaa mua. Teos kasvoi matkan varrella ja siitä on tullut mulle aina vain tärkeämpi”, kertoo eräs taidenäyttelyn tekemiseen osallistunut nuori.

Sen lisäksi, että taidetyöpajoista on syntynyt vaikuttavia teoksia, nuoret ovat kertoneet, että taiteen parissa työskentely on antanut heille rohkeutta ilmaista itseään.

”On ollut häkellyttävää nähdä, miten rohkeasti ja ylpeästi nuoret ovat lähteneet vaikuttamaan taiteen avulla epävarmuuksista huolimatta. Työskentelyn vaikutukset ovat jo nyt olleet yksilö- ja ryhmätasolla suuret – jäämme ilolla seuraamaan, miten Visionäärien taiteen vaikutukset moninkertaistuvat näyttelyn kautta,” työpajojen ohjaajat Maru Hietala ja Linda Lopperi pohtivat.

Nuorten sitaatit ovat otteita Visionäärien Huippukokouksesta, jossa nuoret ja asiantuntijat kävivät vuoropuhelua teoksista nousevista aiheista.

Visionäärit: Empatian kulmilla – In the Hoods of Empathy 

Ihmemaa X -näyttely, Kerava

1.6.–18.8.2024 

Aikuiset 12 €

Lapset 10 €

Visionäärit-hanke

Visionäärit on osa Lasten ja nuorten säätiön Glow-toimintaa. Visionäärit-kehittämishanketta rahoittaa STEA vuosina 2023–2026. Visionäärien Glow-työpajat on toteutettu yhdessä Leikkiväki ry:n, Kohtaus ry:n sekä Diakonissalaitoksen Vamos Helsingin kanssa.


Lue lisää

Lastensuojelu­laitoksessa asuvien nuorten elämä ja tulevaisuuden toiveet muotoutuivat virtuaaliseksi runoteokseksi
Kuuma, kuumempi peruna: raha! Nuorten kolme vinkkiä kestävään rahankäyttöön
Ohjaajakoulutus antoi mahdollisuuden tutustua koulun arkeen ja työkaluja erilaisten nuorten kohtaamiseen