Ohjaajakoulutus antoi mahdollisuuden tutustua koulun arkeen ja työkaluja erilaisten nuorten kohtaamiseen

10.11.2023

Taidot elämään -toiminta kouluttaa vuosittain kymmeniä korkeakouluopiskelijoita ohjaamaan työpajoja TUVA-ryhmissä opiskeleville nuorille. Kysyimme, millainen kokemus koulutukseen osallistuminen oli opettajaksi opiskelleelle Ella Roströmille.

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ammatilliseksi opettajaksi valmistunut Ella Roström osallistui Taidot elämään -koulutukseen keväällä 2023. Hän halusi mukaan koulutukseen, koska on aikaisemmin työskennellyt nuorten parissa työllisyyspalveluissa ja halusi nyt päästä tutustumaan oppilaitoksen arkeen.  

Korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu Taidot elämään -ohjaajakoulutus sisältää luentoja ja käytännön harjoituksia sekä ohjaustunnin suunnittelemisen ja toteuttamisen TUVA-ryhmille yhdessä työparin kanssa. 

Ohjaustunnilla opiskelijat käsittelevät TUVA-ryhmien nuorten kanssa itsetuntemukseen, omiin vahvuuksiin ja vuorovaikutukseen liittyviä taitoja. 

Koulutuksen osallistujat oppivat esimerkiksi ryhmäyttämistä, kun he toimivat muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Tämä antaa arvokasta kokemusta monialaisesta yhteistyöstä. 

”Opin ymmärtämään, millaisesta näkökulmasta sosionomit ja opettajat koulun arkea ja opetusta katsovat”, Roström kertoo. 

Hän kertoo, että tekemällä ensin itse erilaisia harjoituksia ja tehtäviä saa kokemuksen, miltä ne itsestä tuntuvat. Esimerkiksi yhteisissä keskusteluissa pohdittiin, miksi harjoitus tuntuu toisesta erilaiselta kuin toiselle, ja tätä kautta myös sitä, mitä tunteita nuoret TUVA-ryhmässä voivat tuntea. 

Roström nostaa esiin myös, kuinka tärkeää tiimityöskentely on. Se luo monipuolisempia ja avarampia ajatuksia työhön kuin yksin ohjatessa. TUVA-ryhmän ohjaustunnilla yhteistyön taitoja hiottiin ryhmän oman ohjaajan, opiskelijatyöparin ja nuorten kanssa. 

Omaa työpariaan Roström kehuu. Tämän rauhallinen työskentelytapa auttoi pohtimaan omaakin tapaa ohjata. 

”Reflektoimme paljon omaa ohjaustapaa työparin kanssa. Lastensuojelussa työskentelevä sosionomiksi opiskeleva työparini oli aivan ihana. Hän oli todella rauhallinen ja tasainen”, Roström sanoo. 

Purkutilanteet yhdessä parin kanssa ohjausten jälkeen olivat tärkeitä. 

“En tiedä olisinko muuten osannut kiinnittää huomiota omaan ohjausrytmiini ja sopeuttaa sitä sekä nuorten ryhmään että työpariin.” 

Nuorten erilaiset taustat vaikuttavat ohjaamiseen 

Koulutus vahvisti Roströmin käsitystä siitä, että ohjaajan tehtävä on kuunnella nuorten näkemyksiä ja luottaa heidän kykyihinsä. Ohjaajan on tärkeää arvostaa nuoren omaa mielipidettä ja tehdä sille tilaa. 

TUVA-koulutuksessa opiskelevat nuoret ovat opiskeluissaan nivelvaiheessa. Roström kertoo saaneensa koulutuksen myötä lisää ymmärrystä ja tukea tällaisten nuorten ohjaamiseen. Hän mainitsee esimerkiksi sen, miten erilaiset haastavat elämäntilanteet vaikuttavat nuorten päätöksentekoon ja saattavat estää unelmointia ja asettaa rajoja sille, minne mennä seuraavaksi.  

Hän kiittelee, kuinka hyvin koulutuksessa tuotiin esille erilaisten oppimisvaikeuksien ja neuropsykologisten haasteiden tuomat vaikutukset nuorten ohjaamisessa. 

Nuoret imevät tietoa uramahdollisuuksista, heitä kiinnostaa työelämä, siitä saatu palkka ja eteenpäin meneminen.  

”Nuorta kannattaa kannustaa lähtemään rohkeasti johonkin suuntaan, sillä valittua suuntaa voi aina myös vaihtaa”, Roström toteaa. 

“On tärkeä päästä pohtimaan, millainen ryhmänohjaaja itse on” 

Taidot elämään -työpajan ohjaus oli Roströmille ihana kokemus. Hän on todella tyytyväinen, että lähti mukaan kokemaan nuorten arkea koulumaailmassa ja kertoo saaneensa siitä itselleen ajatuksia ja työkaluja oman työn kehittämiseen. 

Roström kertoo, että nuoret toimivat ryhmänä hienosti ja pohtivat aidosti omaa elämäänsä keskusteluissa. Ohjatessa näki, miten nuorilla heräsi ajatuksia, kun he heittäytyivät keskusteluun.  

Hän suosittelee toimintaa muille opiskelijoille, jotka toivovat työskentelevänsä nuorten parissa tulevaisuudessa. 

”Koulutuksesta saa ajatuksia ja konkreettisia oppeja oman ohjaajuuden työstämiseen. On tärkeää päästä pohtimaan, millainen on itse ohjaajana tai opettajana”, hän pohtii. 

Hän vinkkaa tulevia ohjauskoulutuksen suorittavia korkeakouluopiskelijoita lähtemään mukaan avoimin mielin omina itsenään ja kuuntelemaan nuoria. 

Nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen ei tarvitse lähteä tyhjin käsin. Taidot elämään -ohjauskoulutuksessa osallistujien käytössä on laaja materiaalikokonaisuus, joka sisältää vinkkejä ja valmiita työpajasisältöjä ohjaustunnin pitämiseen. Kokonaisuuden avulla koulutuksen osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat tuntikokonaisuuden TUVA-ryhmän nuorille. 

”Materiaalit olivat kattavat, mutta antoivat samalla tilaa myös meidän omalle ajattelullemme ja suunnittelulle”, Roström kertoo. 

Työskentely nuorten kanssa oli antoisaa ja antoi eväitä tulevaan työelämään.  

“Nuorten aidot reaktiot olivat ihania ja mieleenpainuvia”, Roström kehuu. 


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Lastensuojelu­laitoksessa asuvien nuorten elämä ja tulevaisuuden toiveet muotoutuivat virtuaaliseksi runoteokseksi
Kuuma, kuumempi peruna: raha! Nuorten kolme vinkkiä kestävään rahankäyttöön