Read Hour firades hösten 2022 i Finland och utomlands

11.01.2023

Barn- och ungdomsstiftelsens Read Hour -kampanj firade läsning och bjöd in till en gemensam lästimme på FN:s internationella läskunnighetdag den 8 september. I år uppmuntrades allmänheten att läsa eller lyssna på verk som förmedlar fredens och vänskapens budskap.

”Målet med Read Hour -kampanjen är att inspirera barn och unga att läsa. I år syntes kampanjen mångsidig i gatubilden, media och sociala medier. Enligt resultaten verkar vi ha lyckats bra.” säger Taina Tyrväinen, kommunikationschef vid Barn- och ungdomsstiftelsen. 

I samband med kampanjen ordnades nu för andra gången Read Hour Live-sändningen på Youtube. Sändningen följdes av 20 000 elever i årskurserna 7–9 från totalt 160 skolor. Åskådarna var från Kittilä i norr till Luxemburg i syd, Joensuu i öst och Vasa i väst.  

Den tvåspråkiga Read Hour Live-sändningen innehöll inslag från såväl biblioteksäventyr som teaterkulisserna. Som programledare fungerade Ranja Omaheimo och Ellen Hellberg, studerande från Kallion lukio. Tittarna fick även ta del av lästips från unga, skådespelaren Krista Kosonen och författaren Lotta-Sofia Saahko. Sändningen avslutades med Biolapset uppträdande. Närmare 80 procent av lärarna skulle delta med sina elever i liknande program igen. 

För årskurserna 1–6 samt småbarnspedagogiken erbjöd Read Hour i år en pedagogisk materialhelhet. Materialet, som finns att tillgå gratis, baseras på Berättelsen om det osynliga barnet och riktar sig till barn i åldern 5–12 år. Materialet finns på svenska, finska, engelska och även delvis på estniska.

Kampanjen spred sig runtom i Finland och även utomlands 

Kampanjen syntes i ett stort antal bibliotek, organisationer och arbetsgemenskaper runtom i Finland. Helsingfors stadsbibliotek ordnade högläsningsstunder för sina kunder på flera verksamhetsställen. Även riksdagen och riksdagsledamöter utmanades att delta och flera delade sina läsvanor i sociala medier. Republikens president Sauli Niinistö var kampanjens beskyddare. 

Read Hour, som spred sig utomlands i fjol, syntes även i år i Sverige, Norge, Estland och i Storbritannien. I Sverige uppmuntrade över 150 kända personer att läsa, medan man i Estland firade Read Hour i bibliotek och på torg med en gemensam lässtund. i Storbritannien uppmuntrade man att läsa Mumin och i Norge ordnade författare en högläsningsstund online. 

Read Hour 2022 i Finland i siffror 

  • 4 dagars kampanj 
  • Tiotusentals barn och unga som deltog runtom i Finland 
  • 160 skolor deltog i Read Hour Live-sändningen 
  • 105 bibliotek med i kampanjen 
  • 17 bibliotek i Helsingfors ordande en egen lässtund 
  • 12 influencers i sociala medier  
  • 39 samarbetspartners med i kampanjen 
  • 20 000 jodlare deltog i psykoterapeuten Ville Merinens Ask Me Anything -session. Sessionen var med närmare 500 kommentarer en av de mest populära evenemangen någonsin på Jodel.  
  • Över 3 200 inlägg på sociala medier med hashtaggen #ReadHour.  
  • 26 nyheter i traditionell media 

Read Hour förverkligas i samarbete med en stor mängd samarbetsparter. Som huvudsamarbetsparter i kampanjen år 2022 var Moomin Characters, Storytel och WSOY. Kampanjen förverkligades även med understöd av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet

Heidi Enbacka

Projektchef, Framtidslabbet

heidi.enbacka@nuori.fi

040 131 9185


Lue lisää

Barn- och ungdomsstiftelsen tackar för fem år av Read Hour -kampanjer
Ungdomar skapade framtidens nyheter – gymnasiestuderande drog verkstäder för yngre
Read Hour inspirerade över 1000 daghem och skolor i Finland till läsning