År 2021 nådde kampanjen Read Hour rekordmånga ungdomar och blev internationell

21.01.2022

I september 2021 firade Barn- och ungdomsstiftelsens läskunnighetskampanj Read Hour läsandet redan för tredje gången. Kampanjen firades också för första gången internationellt. På FN:s läskunnighetsdag den 8 september kulminerar kampanjen i en gemensam lästimme.

”Med Read Hour vill vi aktivera barn och unga att läsa, befästa en festdag till läsandets ära och främja samhällsdebatten om läsning. Kampanjens resultat tyder på att vi har lyckats utmärkt”, säger Read Hours producent Heidi Enbacka

Read Hour syntes och hördes i bred omfattning i gatubilden samt i sociala medier och lyfte fram läsningens många former. 

För första gången arrangerades också en virtuell Read Hour Live-sändning för skolbarn i samband med kampanjen. Hela 34 000 ungdomar hade anmält sig till sändningen på förhand. Sändningen tangerade kopplingen mellan både rap och skådespeleri till läsandet och en stor del av sändningen bestod av program som producerats av ungdomar. Sändningen var tvåspråkig och fick ett snittbetyg på åtta av de lärare som deltog. Över 80 % av lärarna som svarade sade sig delta i motsvarande evenemang på nytt med sina elever. 

”Vi arrangerade Read Hour Live för första gången och glädjer oss över att sändningen omedelbart fann sin plats som en del av över 230 skolors skoldagar runt om i Finland. Enligt lärarnas respons hade sändningen väckt ungdomarnas läsintresse och klasserna hade fört analytiska diskussioner”, berättar Enbacka. 

Titta på inspelningen av Read Hour Live på YouTube

Read Hour blev internationellt 

För första gången hölls en gemensam lästimme även i Sverige, Storbritannien, Estland, Reykjavik och Tokyo. 

”Året var vårt pilotförsök för att internationalisera kampanjen. Tillsammans med våra företagspartner, såsom Moomin Characters, satsade vi på att erövra Sverige och Storbritannien och lyckades över förväntningarna”, säger Enbacka. 

I Sverige skrev 26 medier om Read Hour, bland annat Aftonbladet och Göteborgs-Posten. Dessutom aktiverade sig svenska bibliotek, förlag och privatpersoner starkt i sociala medier med fyrkantstaggen #ReadHour. 

Brittiska kändisar, såsom författarna Eoin Colfer och Floella Benjamin samt Youtubern Simon Savidge och skådespelerskan Jennifer Saunders, uppmuntrade i stor omfattning i sociala medier till att delta i kampanjen och bokhandelskedjorna arrangerad flera olika jippon. 

”Planeringen av nästa års Read Hour är redan i full igång. Vårt mål är att inspirera en ännu större och internationellare skara till läsning den 8 september 2022”, säger Enbacka. 

Read Hour 2021 i siffror 

 • åtta dagars kampanj 
 • sex olika länder 
 • tiotusentals deltagande ungdomar i Finland 
 • 234 skolor med i Read Hour Live 
 • 84 bibliotek runt om i Finland med i kampanjen 
 • 20 influencers i sociala medier deltog pro bono 
 • 50 företag och och organisationer som samarbetspartner 
 • Över 3 000 inlägg med fyrkantstaggen #ReadHour med 16 miljoner potentiella visningar i sociala medier  
 • 43 nyheter i traditionella mediers digitala kanaler 
 • 2,5 miljoner visningar på mediepartners annonsplatser 
 • 14 645 unika besökare på kampanjwebbplatsen 

Read Hour har ett brett nätverk av samarbetspartner; år 2021 var kampanjens huvudsamarbetspartner Moomin Characters, WSOY, Svenska kulturfonden och Alfred Kordelins stiftelse.


Lue lisää

Barn- och ungdomsstiftelsen tackar för fem år av Read Hour -kampanjer
Ungdomar skapade framtidens nyheter – gymnasiestuderande drog verkstäder för yngre
Read Hour inspirerade över 1000 daghem och skolor i Finland till läsning