Republikens president Sauli Niinistö: "Via böcker kan vi lära känna olika kulturer"

25.08.2021

Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare av Read Hour -kampanjen för läskunnighet 2021.

Barn- och ungdomsstiftelsens kampanj för läskunnighet, Read Hour, utmanar för tredje gången hela Finland att läsa minst en timme på FN:s internationella läskunnighetsdag den 8 september. I år genomförs kampanjen också i Sverige, Estland och Storbritannien.

Böcker öppnar nya världar för oss. Via böcker kan vi lära känna olika kulturer och tänkesätt. Samtidigt visar litteraturen att människor runt om i världen egentligen är ganska lika. Det finns mycket som vi har gemensamt.

Läsning kan också vara en kollektiv upplevelse. Vi tänker ofta att det är något vi gör för oss själva, men vi kan också läsa tillsammans med andra. Vi kan dela läsupplevelsen med en vän eller i en grupp. Det finns lika många läsupplevelser som det finns läsare.

Jag vill uppmuntra alla att delta i Read Hour-kampanjen och läsa i en timme den 8 september. Tillsammans kan vi stanna upp för en stund och njuta av goda böcker!

Sauli Niinistö
Republikens president
Beskyddare av Read Hour -kampanjen för läskunnighet 2021


Lue lisää

Barn- och ungdomsstiftelsen tackar för fem år av Read Hour -kampanjer
Ungdomar skapade framtidens nyheter – gymnasiestuderande drog verkstäder för yngre
Read Hour inspirerade över 1000 daghem och skolor i Finland till läsning