Päättyneet hankkeet

Tältä sivulta löydät tietoa päättyneistä hankkeistamme. Hankkeet on listattu aakkosjärjestyksessä.

HuippuHarkka (2018–2020, STEA)
HuippuHarkka oli suunnattu ammattiopiston Valma-koulutuksessa opiskeleville nuorille. Tarjosimme myös yrityksille osaamista ja menetelmiä nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Lue lisää hankkeesta.

Huuma (2019–2022, ESR)
Huuma – tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin -hankkeeseen osallistui 225 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa nuorta. Mukana oli sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajataustaisia, 16–29-vuotiaita nuoria. Lue lisää hankkeesta.

Kestävä rahasuhde (2020–2023, STEA)
Hankkeessa toisen asteen opintoihin valmentautuvat nuoret vahvistivat tunnetaitojaan suhteessa omaan talouteensa ja kestävään kuluttamiseen digitarinatyöskentelyn keinoin. Lue lisää hankkeesta.

Kotio (2017–2019, ESR)
Kotio – kotoutumispolkuja nuorille taiteen keinoin -hankkeeseen osallistui 256 Hämeenlinnan ja Forssan alueella asuvaa, kotoutumispolkunsa alussa olevaa maahanmuuttajataustaista nuorta. Lue lisää hankkeesta.

Mahdolliset maailmat (2020–2022, STEA)
Mahdolliset maailmat -hankkeessa tulevaisuustyöskentely yhdistyi ennennäkemättömällä tavalla roolipelaamisen menetelmiin. Sen kohderyhmänä olivat 18–24-vuotiaat toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet nuoret. Lue lisää hankkeesta.

Myrsky (avustustoiminta päättynyt 2017, Suomen Kulttuurirahasto)
Myrskyssä tuettiin projektirahoituksella nuorten taideprojekteja Suomessa. Se koostui useammasta pienestä hankkeesta. Lue lisää Myrskystä.

Naatange art la (2017–2020, ulkoministeriö)
Naatange art lassa kehitettiin taidekoulutuksen laatua Senegalissa paikallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien tuella. Lue lisää hankkeesta.

Pelaa! (2020–2022, ESR)
Nuorten Akatemian, SAKU ry:n ja Lasten ja nuorten säätiön yhteisessä hankkeessa kehitettiin hyötypelejä yhdessä ammattiin opiskelevien nuorten kanssa. Lue lisää hankkeesta.

Sanoita parempi maailma: lastensuojelulaitoksissa
(2021–2023, STEA)
Hankkeessa lastensuojelulaitoksissa asuvat 13–17-vuotiaat nuoret kirjoittivat tekstejä elämästään ja tulevaisuudestaan. Lue lisää hankkeesta.

Sanoita parempi maailma: kirjeenvaihdossa
(2021–2022, ulkoministeriö)
Hankkeessa nuoret käsittelivät kestävää tulevaisuutta ja Agenda2030-tavoitteita rap-lyriikoiden avulla. Toimintaa toteutettiin Suomessa ja Senegalissa ja Etelä-Afrikassa. Lue lisää hankkeesta.

Sirkuksesta siivet elämään (2018–2020, ESR)
Hankkeessa kehitettiin sosiaalisen sirkuksen menetelmiä osana maahanmuuttajatyötä, koulutettiin maahanmuuttajanuorten kanssa toimivia ammattilaisia ja julkaistiin kielenoppimiseen ja kotoutumiseen sopivia sosiaalisen sirkuksen harjoitteita. Lue lisää hankkeesta.

Tenho (2015–2018, ESR)
Tenho-hankkeessa järjestettiin elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoja. Työpajoissa nuoret tutustuivat itseensä, oppivat toimimaan muiden ihmisten kanssa, asettivat itselleen tavoitteita ja sitoutuivat niiden saavuttamiseen. Tenhossa nuoret saivat työkaluja, joiden avulla opintoihin tai työelämään siirtyminen on helpompaa. Lue lisää hankkeesta.

Toivoa tulevaisuudesta (2021, opetus- ja kulttuuriministeriö)
Koulutimme 16–19-vuotiaita nuoria signaalitiedustelijoiksi, jotka osaavat tunnistaa positiivisia signaaleja tulevaisuudesta. Signaalitiedustelijat vetivät aiheeseen liittyviä työpajoja alueensa yläkouluissa. Hanke oli osa Tulevaisuuskoulua. Lue lisää hankkeesta.

Tulevaisuussafari (2021–2022, ESR)
Kaksivuotiseen Tulevaisuussafari – kohti työtä ja koulutusta -hankkeeseen osallistui 63 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa nuorta. Toimintaa järjestettiin Kajaanissa, Kemissä ja Oulussa. Lue lisää hankkeesta.