HuippuHarkka

Hanke on päättynyt.

Ensimmäisten työelämäkokemusten avulla nuori rakentaa kuvaa työelämästä ja itsestään työntekijänä. Osaanko ja pystynkö? Voisinko tulevaisuudessa tehdä tällä alalla töitä? Jotta saamme nuoret mukaan yhteiskuntaan ja työelämään, meidän on taattava, että kokemus työelämästä on myönteinen. Jokainen kohtaaminen vaikuttaa siihen, millaiseksi nuoren tulevaisuus rakentuu.

HuippuHarkka toteutettiin vuosina 2018–2020. Rakensimme siltoja ympäri Suomen paikallisten nuorten sekä yritysten välillä. HuippuHarkassa nuoret sauvat yhteenkuuluvuuden, välitetyksi tulemisen ja asioiden loppuun saattamisen kokemuksia. 

Toiminnan lähtökohtana oli positiivinen pedagogiikka, jossa kiinnitimme huomiota jokaisen osaamiseen ja vahvuuksiin ja vahvistimme näitä ominaisuuksia ja taitoja. 

HuippuHarkan aikana tarjosimme nuorille sparrausta työnhakutaitoihin, oman osaamisen sanoittamiseen ja työelämätaitoihin. Nuorten ottaminen mukaan yrityksen arkeen antaa paljon myös työntekijöille. Nuorten ohjaamisen on koettu vahvistavan tiimihenkeä sekä lisäävän ylpeyttä omasta työpaikasta ja ymmärrystä nuorten elämästä.  

HuippuHarkassa yrityksen edustajat kertoivat uratarinansa valma-koulutuksessa opiskeleville nuorille. Opiskelijat vierailivat yrityksissä ja kuulivat niiden toiminnasta ja työmahdollisuuksista. Lopuksi nuoret suorittivat 3–4 viikon harjoittelujakson yksin tai pienessä ryhmässä. Jokaisella harjoittelussa olevalla nuorella oli oma työpaikkakummi. Kaikki hankkeessa mukana olevat työpaikkakummit saivat koulutuksen tehtäväänsä. Kummi tuki ja ohjasi harjoittelua ja työyhteisöön kuulumista. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tuki toimintaa vuosina 2018–2020. STEAn lisäksi toimintaa rahoittivat mukana olevat yhteistyöyritykset Lassila & Tikanoja, Lindström, Musti ja Mirri ja Valmet. 

Lassila & Tikanoja
Lindström
Musti ja Mirri
Valmet