Pelaa!

Hanke on päättynyt.

ESR-rahoitteisessa Pelaa!-hankkeessa Nuorten Akatemia, SAKU ry ja Lasten ja nuorten säätiö kehittivät hyötypelejä osallistavassa pelikehittämisprosessissa yhdessä ammattiin opiskelevien nuorten kanssa. Hanke toteutettiin vuosina 2020–2022.

Hankkeen aikana kaikki kolme toteuttajaorganisaatiota käynnistivät ammattiin opiskelevien nuorten kanssa palvelumuotoilu- ja pelikehittämisprosessin, jossa nuoret pääsivät aktiivisina toimijoina kehittämään opetuspelejä. Opetuspelit tulivat valmistuttuaan ammattioppilaitosten ja nuorisoalan järjestöjen käyttöön. Pelit käsittelevät aiheiltaan liikkeen lisäämistä, harrastusten löytämistä sekä nuorten työelämäosallisuutta ja tulevaisuususkoa. 

Opetuspelejä testattiin pelikiertueilla, jotka järjestettiin hankkeen yhteistyöoppilaitoksissa keväällä 2021. Pelikehittämisprosessin päätyttyä pelejä levitettiin opetuskäyttöön kouluttamalla kumppanioppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilökuntaa pelien käyttämiseen heidän omassa työssään.

Hankkeen aikana kolmannen sektorin toimijoille tuotettiin tietoa ja välineitä siihen, kuinka hyödyntää pelipedagogiikkaa ja pelillistämistä omassa työssään nuorten ja yhteisöjen kanssa. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot järjestivät kolmannen sektorin sidosryhmille tilaisuuksia, joissa esiteltiin hankkeen tuloksia ja jaettiin hyviä käytäntöjä pelikehittämisprosessista ja hyötypelien hyödyntämisestä kolmannen sektorin toteuttamassa opetus- ja kasvatustyössä. 

Pelaa!-hanke oli Nuorten Akatemian, SAKU ry:n ja Lasten ja nuorten säätiön yhteishanke. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja sitä koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tuntematon tulevaisuus 2052 -roolipelin oppaan kansi. Kannen alakulmassa Lasten ja nuorten säätiön logo sekä toimintaa rahoittaneen Euroopan sosiaalirahaston, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Ely-keskuksen logot.

Peli: Tuntematon tulevaisuus 2052

Tuntematon tulevaisuus on vuoteen 2052 sijoittuva roolipeli, jossa ratkaistaan ja tutkitaan tulevaisuuden ongelmia. Pelissä pelataan Rekonstruktio-yksikön Tarkastajia, ja se on suunniteltu 3–6 pelaajalle ja pelinohjaajalle.

Tutustu myös:

Pieni opas pelisuunnitteluun on suunnattu kaikille, jotka haluavat suunnitella oman pelin tai löytää uusia näkökulmia pelisisältöjen suunnitteluun. Opas tarjoaa katsauksen peliprojektin vaiheisiin ideoinnista ja konseptoinnista pelin viimeistelyyn. Vinkit ovat sovellettavissa minkä tahansa pelin suunnitteluun.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo