Sirkuksesta siivet elämään

Hanke on päättynyt.

Maahanmuuttajille ja erityisesti vasta maahan tulleille nuorille oman paikan löytäminen uudessa kotimaassa voi olla haastavaa. Osallisuutta ei synny ilman onnistumisen ja yhdessä jakamisen kokemuksia. Sirkuksesta siivet elämään -toiminnassa maahanmuuttajanuoret saivat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia, oppivat suomen kieltä ja vahvistavat itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia sirkuksen keinoin.

Vuosina 2018–2020 hankkeeseen osallistui 897 nuorta Lappeenrannassa, Tampereella ja Vantaalla. Lisäksi välituntisirkuksissa ja muissa vapaamuotoisista sirkustapahtumissa kohtasimme nuoria yhteensä 1 970 kertaa. 

Joka neljäs ilman työ- ja koulutuspaikkaa olevista nuorista on ulkomaalaistaustainen. Jos kielitaito on heikko, voi omaa tulevaisuutta suomenkielisessä yhteiskunnassa olla hankala suunnitella. Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen tavoitteena oli helpottaa nivelvaiheessa olevien nuorten siirtymistä jatkopoluille, kuten harrastuksiin, vapaaehtoistoimintaan ja lopulta työelämään. 

Hankkeessa mukana olevissa kunnissa maahanmuuttajataustaiset nuoret osallistuivat sirkustyöpajoihin, välituntisirkukseen ja avoimiin harjoituksiin. Luovan toiminnan avulla nuoret löysivät omia vahvuuksiaan ja vahvistivat itsetuntoaan. He oppivat sosiaalisia taitoja ja saivat rohkeutta ja positiivisia osallisuuden kokemuksia. Samalla he myös oppivat suomen kieltä ja kulttuuria. 

Hankkeessa kehitettiin sosiaalisen sirkuksen menetelmiä osana maahanmuuttajatyötä, koulutettiin maahanmuuttajanuorten kanssa toimivia ammattilaisia ja julkaistiin kielenoppimiseen ja kototutumiseen sopivia sosiaalisen sirkuksen harjoitteita. 

Sirkuksesta siivet elämään toteutettiin Suomen Nuorisosirkusliiton, NuorisotutkimusseuranKulttuurikeskus PiiPoonSirkus MagentanSorin Sirkuksen ja Taidekoulu Estradin kanssa. Neljä viimeistä esittävän taiteen organisaatiota tekivät hankkeessa yhteistyötä Lappeenrannan, Tampereen ja Vantaan kuntatoimijoiden kanssa. Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Lappeenrannan, Tampereen ja Vantaan kunnat. Hanketta Suomessa hallinnoiva viranomainen on ELY-keskus.

Katso video toiminnasta

Jos videoupotus ei näy, voit katsoa videon YouTubessa.

Sirkuksesta siivet elämään

Kesto: 2017–2020

Kohderyhmä: Koulujen valmentavaan opetukseen, kotoutumiskoulutukseen ja avoimiin ryhmiin osallistuvat maahanmuuttajataustaiset nuoret

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, osallistuneet kunnat

Osallistuneiden lukumäärä: noin 900 osallistujaa työpajoissa, 1970 kohtaamista avoimissa tapahtumista

Toiminta-alue: Vantaa, Tampere, Lappenranta 

Lisätietoja

Linda Lopperi

linda.lopperi@nuori.fi

040 145 7447

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Lue lisää hankkeesta