Tulevaisuus­­safari

Tulevaisuussafarissa tulevaisuustyöskentely yhdistyi teatterin menetelmiin. Hanke on päättynyt.

Tulevaisuussafarissa nuoret vahvistivat tulevaisuususkoaan ja ymmärrystään työelämän murroksesta työpajoissa, joissa yhdistyivät teatteri ja tulevaisuustyöskentely. Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa avasi nuorille uusia näkökulmia työelämään. Toimintaan osallistuneista nuorista 91 % kertoi sen tuntuneen hyödylliseltä.

Videolla Tulevaisuussafariin osallistuneet nuoret ja hankkeen asiantuntijat kertovat kokemuksistaan ja toiminnasta.

Jos videoupotus ei näy, voit katsoa sen YouTubessa.

Toteutimme toimintaa yhdessä paikallisten kumppaneittemme kanssa. Kajaanissa toiminnan toteutuksesta vastasi Vaara-kollektiivi, Kemissä Kemin kaupunginteatteri ja Oulussa Kulttuuriosuuskunta ILME. 

Teimme yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat Osuuskauppa Maakunta ja Valmet. Lisäksi mukana olivat sanomalehti Kaleva, Kemin Energia ja Vesi, Moontalk Oy, Osuuskauppa Arina, Saranen Consulting ja Yle Pohjois-Suomi. 

Ota käyttöön hankkeen opeista ja käytänteistä koottu opas tulevaisuustyöskentelyyn nuorten kanssa. Opas sopii nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, kuten nuorisotyöhön tai opinto-ohjauksen tai muun opetuksen tueksi. 

Tulevaisuussafari – kohti työtä ja koulutusta

Kesto: 1/2021–1/2023

Kohderyhmä: Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, osallistuvat kunnat ja taidetoimijat, Valmet Automation Oy, Osuuskauppa Maakunta 

Osallistuneiden nuorten lukumäärä: 63 

Toiminta-alue: Kajaani, Kemi, Oulu

Tulevaisuussafari lyhyesti

Nopeasti muuttuvassa maailmassa oman tulevaisuuden hahmottaminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Vahvistimme Tulevaisuussafarissa nuorten uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuteensa.  

Heittäytyminen ja yhdessä tekeminen luovien ja pelillisten harjoitusten avulla auttoi nuoria hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja vahvistamaan kykyään siirtyä jatkopoluille kuten opintoihin ja työelämään. 

Vuosien 2021–2022 aikana hankkeeseen osallistui 63 nuorta Kajaanissa, Kemissä ja Oulussa. Toiminta oli suunnattu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka eivät sen aikana opiskelleet tai olleet työelämässä. 

Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, osallistuvat kunnat ja taidetoimijat sekä yrityskumppanit Valmet Automation Oy ja Osuuskauppa Maakunta. Hankkeen kansallinen rahoittajaviranomainen oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Toimintaan osallistuneista nuorista

  • 85 %:lla on nyt työelämään liittyviä haaveita
  • 67 % tunnistaa nyt paremmin omia vahvuuksiaan
  • 83 %:lla oli toiminnan päätteeksi tiedossa jokin jatkopolku opintoihin tai työelämään.

Ensimmäistä kertaa minulla on sellainen olo, että oikeasti tähtään jonnekin.

toimintaan osallistunut nuori

Lisätietoja

Merja Kokko

Kunta- ja oppilaitosyhteistyön päällikkö

merja.kokko@nuori.fi

044 240 3207

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Lue lisää hankkeesta

Kuuntele:

Jos podcast-upotus ei näy, voit kuunnella sen Spotifyssä.