Toivoa tulevaisuudesta

Hanke on päättynyt.

Pessimismi hallitsee tulevaisuuskeskusteluamme. Suomalaisten nuorten usko tulevaisuuteen horjuu. Kehitys on huolestuttava, sillä juuri tulevaisuususko on merkittävin nuorten elämäntyytyväisyyttä selittävä tekijä. Toivoa tulevaisuudessa -hankkeessa tuettiin nuorten tulevaisuususkoa ja kykyä tunnistaa positiivia signaaleja ja unelmoida yhdessä.

Vuonna 2021 hankkeeseen osallistui 20 signaalitiedustelijaa ja lähes 580 yläkoulun oppilasta Helsingissä, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Jokaisen nuoren tulee kokea elämänsä merkitykselliseksi. Tähän päästäksemme meidän on osattava tukea nuorten tulevaisuususkoa ja -ajattelua. Nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia osallistua tulevaisuudesta käytävään keskusteluun. Nykyisessä tulevaisuuteen liittyvässä keskustelussa korostuvat liian usein uhkakuvat. Toivoa tulevaisuudessa -hanke suuntaa katseen myös siihen, mitä hyvää ympärillämme tapahtuu.

Hankkeen aikana 16–19-vuotiaat nuoret osallistuivat Signaalitiedustelijat-koulutukseen. Koulutuksissa nuoret tutustuivat tulevaisuuslukutaitoon, saavat työvälineitä positiivisten signaaleiden tunnistamiseen, toivotuista tulevaisuuksista keskustelemiseen sekä näihin liittyvien työpajojen ohjaamiseen yläkoululaisille. Koulutuksen jälkeen nuoret jalkautuivat oman alueensa yläkouluihin ja vetävät teemaan liittyviä työpajoja oppilaille. Työpajoissa yläkoululaiset oppivat myös havainnoimaan ympärillään tapahtuvia, tulevaisuustoivoa lisääviä positiivisia signaaleita ja kuvaamaan toivomaansa tulevaisuutta.

Hankkeen aikana rakentui koulutus- ja työpajamalli, joka vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa ja rakentaa nuorille ja aikuisille uudenlaista areenaa keskustella toivotuista tulevaisuuksista. UtopiaJam-tilaisuudet toivat nuoret ja kuntapäättäjät yhteen uudenlaisella tavalla pohtimaan yhteisesti toivottua tulevaisuutta.

Toivoa tulevaisuudesta -hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä yhteistyökumppanien Helsingin kaupungin, Kuopion kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tuella.

Lisätietoja

Paula Tyrväinen

Ohjelmapäällikkö

paula.tyrvainen@nuori.fi

040 530 2988