Sanoita parempi maailma lastensuojelu­yksiköissä

Hankkeessa nuoret käsittelivät omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan sanataiteen keinoin. Hanke on päättynyt.
Katkelmia nuorten kirjoittamista teksteistä: Mul on kerrottavana oma tarina, siin oli mutkia matkassa, järki on pysynyt minussa, hengitän sisään, minä olen ilo minä olen nauru minä olen sata ilmapalloa, olet antanut minulle kaiken rakkauden.

Lue runoteosta

Lastensuojelu­laitoksessa asuvien nuorten elämä ja tulevaisuuden toiveet muotoutuivat virtuaaliseksi runoteokseksi.

Lastensuojeluyksikössä asuvat nuoret kohtaavat usein mielenterveyden haasteita ja ongelmia sosiaalisissa suhteissa. Kun tähän lisätään vielä nopeasti muuttuvan maailman tuomat paineet, voi oman tulevaisuuden hahmottaminen olla nuorelle vaikeaa tai jopa mahdotonta. Työpajoissa lastensuojelun asuinyksiköissä asuvat nuoret kirjoittivat rap-lyriikoita elämästään ja tulevaisuudestaan. Nuorten tekstejä esiteltiin yleisölle avoimissa näyttelyissä ja virtuaalisessa runoteoksessa.

Vuosina 2021–2023 Sanoita parempi maailma -hankkeeseen osallistui lähes 80 nuorta Helsingissä, Kempeleellä, Oulussa, Turussa ja Vantaalla. Lisäksi koulutimme mukana olevien lastensuojeluyksiköiden henkilökuntaa työpajojen sisältöihin ja menetelmiin, jotta he voivat olla mukana työpajoissa nuorten tukena ja jatkaa teemojen käsittelyä työpajajakson jälkeen. 

Lastensuojeluyksiköissä asuvat nuoret ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. He kohtaavat usein mielenterveydellisiä haasteita ja vaikeuksia toimia sosiaalisissa suhteissa. Kun näiden lisäksi ympärillä oleva maailma muuttuu nopeasti, voi oman tulevaisuuden hahmottaminen olla nuorelle vaikeaa tai jopa mahdotonta. 

Sanoita parempi maailma -hankkeen tavoitteena oli lisätä nuorten uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuteensa. Hankkeen myötä nuorten kyky toimia muiden kanssa helpottui ja he ymmärsivät ympäristön merkityksen omalle hyvinvoinnilleen. 

Nuorten teksteistä kootun virtuaalisen runoteoksen ja yleisölle avoimien näyttelyiden avulla hanke pyrki vähentämään lastensuojeluyksiköissä asuviin nuoriin kohdistuvia ennakkoluuloja. 

Hankkeessa mukana olevat 13–17-vuotiaat nuoret osallistuivat rap- ja kirjoitustyöpajoihin. Yhdessä taiteilijaohjaajien kanssa nuoret kirjoittivat tekstejä omasta elämästään ja tulevaisuudestaan. Kirjoittamisen jälkeen nuoret käsittelivät tekstejä ryhmässä toistensa ja taiteilijaohjaajien kanssa. Työpajoissa nuorten luona vieraili myös julkisuudesta tunnettuja henkilöitä, kuten artisti-mediapersoona Seksikäs-Suklaa ja näyttelijä-ohjaaja Pamela Tola kertomassa kasvutarinansa. Omalla tarinallaan he pyrkivät rohkaisemaan ja kannustamaan nuoria. 

Yhdessä jaetut tekstit auttoivat nuoria saamaan samastumispintaa omalle elämälleen ja kokemuksilleen. Samalla he oppivat ymmärtämään muiden osallistujien elämäntilanteita, mikä tuki asuinyksikön yhteisöllisyyttä. 

Hankkeen aikana järjestettiin näyttelyitä, jossa nuorten kirjoittamat tekstit olivat yleisön nähtävillä. 

Rap-työpajojen taiteilijaohjaajat olivat rap-artisti Hanna Yli-Tepsa, (lava)runoilija, sanataideohjaaja Juho Kuusi, rap-artisti Kalle Niskanen, rap-artisti Aleksi Salmela sekä sanataideohjaaja, lastenkirjailija Veera Vähämaa.

Osa työpajoista toteutettiin yhdessä Kulttuuriosuuskunta ILMEen kanssa, jossa nuoria tukivat taidekasvattaja ja sanataideohjaaja Eerika Arposalo, kirjailija ja sanataideohjaaja Minna Mikkonen ja kuvallisten menetelmien taideohjaaja Martu Väisänen.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Humanan, Pelastakaa lapset ry:n, Vantaan ja Turun kaupunkien, Lastensuojelun keskusliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja Hoivatien kanssa. 

Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. 

Lisätietoja

Mari-Anne Arpiainen.

Mari-Anne Arpiainen

mari-anne.arpiainen@nuori.fi

044 777 2604