Naatange art la

Hanke on päättynyt. Naatange art lassa kehitettiin taidekoulutuksen laatua Senegalissa paikallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien tuella.

Senegalin väestöstä yli 60 prosenttia on alle 24-vuotiaita. Valtaosa nuorista työskentelee epävirallisella sektorilla, epävarmoissa olosuhteissa ja vailla riittävää toimeentuloa. Koulutamme Senegalissa heikossa asemassa olevia nuoria taiteen ammattilaisiksi ja yrittäjiksi ja tuemme heitä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.

Naatange Art la -hankkeessa Senegalissa koulutettiin ammattitaiteilijoiksi neljäsataa 16–29-vuotiasta nuorta, ja edesautettiin 800 yläkoulujen oppilaan vaikuttamistyötä omissa yhteisöissään. Tämän lisäksi viisikymmentä opettajaa koulutettiin nuorten elämäntaitojen, yrittäjyyden ja osallisuuden tukemisessa. Hanketta toteutettiin vuosina 2017–2020. Sen avulla annettiin nuorille mahdollisuus tuoda ääntänsä kuuluviin ja rakentaa omaa elämäänsä sekä kestävää ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. 

Hankkeen tavoitteena oli edistää heikossa asemassa olevien nuorten työllistymistä kulttuurialoille, vahvistaa nuorten kansalaistaitoja sekä parantaa koulutuksen tasoa sekä luovan sektorin toimintaa Senegalissa.

Hanketta rahoitti Suomen ulkoministeriö. Pääkumppanijärjestönä Senegalissa toimi Synapse Center, ja taidekoulutusta tarjoavina järjestöinä La Factory, Africulturban, HandiEco sekä Sencirk. Toiminnan ja opinto-ohjelmien kehittämisessä tukivat Unesco Dakar, Cirque du Soleilin sosiaalisen sirkuksen ohjelma Cirque du Monde sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Naatange art la

Kesto: 2017–2020

Kohderyhmä: Heikossa asemassa olevat 16–29-vuotiaat nuoret ja yläasteikäiset nuoret

Rahoittaja: Suomen ulkoministeriö

Osallistuvien lukumäärä: 400 taidekoulutukseen osallistuvaa nuorta, 800 kouluyhteistyöhön osallistuvaa nuorta, 50 opettajaa

Toiminta-alue: Dakar, Senegal