Huuma

Hanke on päättynyt.

Rohkaisimme eri kulttuuritaustoista tulevia, ilman työ- ja koulupaikkaa olevia nuoria osallistumaan, unelmoimaan ja tekemään yhteistyötä liike- ja videoilmaisun avulla.

Toteutimme toimintaa yhteistyössä kaupunkien järjestämän nuorten työpajatoiminnan, ammattiopistojen Valma-ryhmien ja järjestöjen kanssa. Taidetoiminnan järjestivät Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa), Etelä-Savon tanssiopisto (Mikkeli) ja ANTI-Festivaali (Kuopio). 

Moniammatillinen yhteistyö oli toiminnassa keskeisessä roolissa. Hankkeen aikana järjestettiin koulutuksia opettajille ja nuorisoalan ammattilaisille ja julkaistiin oppaat hankkeessa kehitetyistä menetelmistä.   

Tutustu oppaisiin

Kerro se videolla: Harjoitteita nuoren yhteistyö­taitojen tueksi

Tervetuloa matkalle liikeilmaisun ja videokuvauksen maailmaan! Tutustu Huuma-hankkeessa tehtyyn oppaaseen ja ota sen harjoitteet osaksi nuorten kanssa tehtävää työtäsi.

Esiintyminen minänä: Liike itseilmaisun ja yhteistyön välineenä

Opas on suunnattu opettajille, nuoriso-ohjaajille ja ryhmänohjaajille. Opas antaa välineitä siihen, miten vahvistaa nuoren rohkeutta toimia omana itsenään osana ryhmää. Opas on PDF-muodossa ja tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti tulosteena.

Huuma pähkinänkuoressa

Ilman työ- ja koulutuspaikkaa olevilla nuorilla on usein suuria haasteita osallistua ja päästä elämässä eteenpäin. Vahvistimme Huumassa nuorten osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä luovien menetelmien, liikkeen ja videon, avulla. Heittäytymisen ja yhdessä tekemisen seurauksena nuorten itsetunto kasvoi, sosiaaliset taidot karttuivat ja käsitys omista mahdollisuuksista laajeni.  

Toiminnassa oli mukana sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajataustaisia nuoria. Yhdessä tekeminen vahvisti kulttuurienvälistä ymmärrystä ja vähensi ennakkoluuloja.  

Vuosien 2019–2022 aikana hankkeeseen osallistui 225 nuorta Vantaalla, Mikkelissä ja Kuopiossa. Toiminta oli suunnattu 16–29-vuotiaille. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) vastasi hankkeen kokonaisarvioinnista ja kehitti hankkeessa luovaan toimintaan soveltuvan arviointimenetelmän. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, osallistuvat kunnat ja Urlus-Säätiö. Osatoteuttajina toimivat Tanssiteatteri Raatikko, Etelä-Savon tanssiopisto, ANTI-Festivaali ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk).

Huuma – tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin

Kesto: 2019–2022

Kohderyhmä: Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat, maahanmuuttajataustaiset ja kantasuomalaiset 16–29-vuotiaat nuoret 

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, osallistuvat kunnat, Urlus-Säätiö

Osallistuvien nuorten lukumäärä: 225 

Toiminta-alue: Vantaa, Mikkeli, Kuopio 

Lisätietoja

Anna Jussilainen

anna.jussilainen@nuori.fi

050 320 7273

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo