Kerro se videolla: harjoitteita nuoren yhteistyö­taitojen tueksi

Tervetuloa matkalle liikeilmaisun ja videokuvauksen maailmaan! Tutustu tällä sivulla osana Huuma-hanketta tehtyyn oppaaseen ja ota sen harjoitteet osaksi nuorten kanssa tehtävää työtäsi.

Aluksi

Tämä opas tarjoaa liikeilmaisun ja videokuvauksen työvälineitä nuorten osallisuuden ja yhteistyötaitojen vahvistamiseen. Keskiössä on tekemällä ja tutkimalla oppiminen. 

Harjoitukset kannustavat osallistujia ilmaisemaan ja liikkumaan luovasti matalalla kynnyksellä: niihin osallistumiseen ei tarvita aiempaa kokemusta tai erityisiä taitoja. Helpot tekniikat innostavat ja oppiminen on hauskaa! 

Video on monille nuorille tuttu väline. Videoita katsotaan yhä enemmän ja niitä tehdään paljon myös itse. Näissä työpajakokonaisuuksissa nuorille tarjotaan mahdollisuus käyttää olemassa olevia taitojaan, oppia uusia välineitä ja näkökulmia monipuoliseen kommunikointiin ja ennen kaikkea syventyä videotyöskentelyyn luovasti ja leikkisästi.  

Tehtävissä nuoria rohkaistaan ilmaisemaan itseään ”sellaisina kuin he ovat” ja tekemään videoita omista näkökulmistaan. Työskentelyn ohessa voidaan keskustella vuorovaikutuksesta, näkyväksi tulemisesta ja siihen liittyvistä tunteista. 

Työpajakokonaisuuksien teemoina ovat itsetuntemus ja vuorovaikutus toisten kanssa. Tavoitteena on vahvistaa nuorten yhteisöön kuulumisen tunnetta ja kykyä toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Taustalla on ajatus, että itsetuntemuksen vahvistamisen ja yhdessä tekemisen kautta on mahdollista toimia helpommin myös muiden ihmisten kanssa.  

Opas on suunnattu opettajille, nuoriso-ohjaajille, sosiaalityöntekijöille ja muille ryhmänohjaajille. Työpajakokonaisuudet on kehitetty Lasten ja nuorten säätiön Huuma-hankkeessa Tanssiteatteri Raatikon taiteilijaohjaajien Riina Hannukselan ja Beniamino Borghin kanssa. 

Osa 1: Minä ja muut

Tavoite: Liikeilmaisuun ja videokuvaukseen tutustuminen, itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen 

Tehtävien lukumäärä: 7

Tehtäviin liittyvät videot:

Youtube-soittolista osan 1 tehtäviin liittyvistä videoista.

TEHTÄVÄ 1
Virittäytyminen: Mitä minulle kuuluu?

Tavoite: Osallistuja virittäytyy nykyhetkeen, tunnistaa oman olotilansa ja oppii sanoittamaan sen. 
 
Pari- tai pienryhmäharjoitus (jos mahdollista, myös ohjaaja osallistuu) 

Kesto: 15 minuuttia 

Taustamusiikki: Vapaavalintainen  

Välineet ja materiaalit: Kuvakortit 

Linkki videoon: https://youtu.be/-veU7XoPb5A

Tehtävän suorittaminen: 

Osallistujat istuvat piirissä, jonka keskellä on kuvakortteja. Jokainen osallistuja (myös ohjaaja) valitsee kortin, joka parhaiten kuvaa hänen senhetkistä olotilaansa.

Jokainen valitsee itselleen pariksi sellainen henkilön, jota ei tunne kovin hyvin. Keskustellaan pareittain siitä, miltä tuntuu juuri nyt. Jos parit haluavat, he voivat sen jälkeen jakaa keskustelunsa lyhyesti koko ryhmälle. Tämän voi tehdä esimerkiksi siten, että kumpikin esittelee toisen valitseman kuvakortin ja kertoo muille lyhyesti, mitä tämä kertoi.

Tehtävän lopussa pyydetään muutamaa osallistujaa keräämään yhdessä kaikki kortit. Näin tuetaan nuorten välistä yhteistyötä.

TEHTÄVÄ 2
Kuka sinä olet?  

Tavoitteet: Osallistuja esittelee itsensä ja tutustuu muihin esineen avulla

Pariharjoitus  

Kesto: 15 minuuttia

Taustamusiikki: Vapaavalintainen

Välineet ja materiaalit: Oma lempitavara taskussa/laukussa

Linkki videoon: https://youtu.be/u9nlb8Kmawk

Tehtävän suorittaminen: 

Osallistujat jatkavat saman parin kanssa kuin tehtävässä yksi. He valitsevat laukustaan tai taskustaan esineen, joka on heille tärkeä, näyttävät sen parilleen ja kertovat siitä. Halutessanne voitte esitellä toisenne myös koko ryhmälle esineen avulla.

Esineestä voi kertoa esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Miksi sinulla on kyseinen esine mukana?
 • Miksi esine on sinulle tärkeä?
 • Mistä esine tulee?
 • Muistuttaako esine sinua jostain?
 • Mitä esine merkitsee sinulle?

TEHTÄVÄ 3
Mikä se on? 

Tavoitteet: Osallistuja ilmaisee itseään esinettä liikuttamalla. Hän oppii videokuvauksen perustekniikan ja saa itseluottamusta kameran käyttämiseen.

Pariharjoitus

Kesto: 10 minuuttia + 10 minuuttia katsomiseen ja keskusteluun

Taustamusiikki: Vapaavalintainen

Välineet ja materiaalit: Puhelin tai tabletti + edellisen harjoituksen esine

Linkki videoon: https://youtu.be/6IIbI3GAB7Q

Tehtävän suorittaminen: 

Suosittelemme, että tehtävä tehdään saman parin kanssa kuin tehtävät 1 ja 2.

Toinen parista liikuttaa esinettään tutkimalla miten eri tavoin esinettä voi käyttää. Toinen on kuvaaja ja videoi esineen liikettä puhelimella tai tabletilla. Videon kesto 30 sekuntia – 2 minuuttia.

Osallistujat voivat harjoitella ensin kameran kanssa tai ilman kameraa, ja sen jälkeen kuvata lopullisen otoksen. Jokainen pari tekee kaksi videota, eli kumpikin osallistuja pääsee kokeilemaan kumpaakin roolia. 

Kuvauksen jälkeen osallistujat katsovat kaikki videot yhdessä ja keskustelevat niistä. Keskustelussa voi huomioida sen, että kun osallistujat liikuttivat kehoaan suhteessa esineeseen, he tanssivat jo esineen kanssa.

Apukysymyksiä keskustelun tueksi:

 • Kuinka käytit esinettä?
 • Millaisia kehon liikkeitä käytit?
 • Miten käytit ja liikutit kameraa?

TEHTÄVÄ 4
Liikuta kameraasi! 

Tavoitteet: Osallistuja oppii kuljettamaan kameraa sulavasti.

Koko ryhmä yhdessä

Kesto: 15 minuuttia

Musiikki: Harjoituksessa kannattaa käyttää taustamusiikkia

Välineet ja materiaalit: Puhelin tai tabletti

Linkki videoon:https://youtu.be/UGezszJ_dLI

Tehtävän suorittaminen:

Koko ryhmä harjoittelee liikkumista kameran kanssa. Harjoituksen voi tehdä ensin ilman kameraa ja sen jälkeen kameran kanssa.

Etsitään hyvä, leveä seisomisasento: polvet hieman koukussa, ylävartalo ja kädet rentoina. Siirretään painoa jalalta toiselle: sivulta toiselle, eteen ja taakse. Sen jälkeen liikutaan tilassa mahdollisimman pehmeästi ja harjoitellaan ylös- ja alasmenoa kameran kanssa.

Harjoitusta tehdessä kannattaa myös kuvata video ja katsoa, millaiselta videomateriaali näyttää. Rauhallinen ja hallittu kameran liike tekee videosta miellyttävän katsoa ja siksi sitä kannattaa harjoitella erikseen.

Ohje kuvaamiseen:

 • Muista käynnistää videokuvaus ja antaa esiintyjälle merkki, josta toiminta alkaa.
 • Pidä polvet hieman koukussa ja pehmeinä.
 • Liiku hitaasti.
 • Tunne kuvatessa jalkapohjat ja pidä ne pehmeinä.
 • Kannattele käsillä kameraa siten, että koko selkä on liikkeessä mukana.
 • Alaspäin mennessä kyynärpäät aukeavat sivulle.
 • Ylöspäin mennessä kyynärpäät ovat lähellä toisiaan.
 • Hengitä rauhallisesti.
 • Muista lopuksi pysäyttää video ja antaa lopetusmerkki esiintyjille.

TEHTÄVÄ 5
Esineet liikkuvassa kuvassa 

Tavoitteet: Osallistujat tutustuvat erilaisiin esineen kuvaamisen tapoihin.

Koko ryhmä yhdessä

Kesto: 5 minuuttia

Musiikki: Ei

Välineet ja materiaalit: Lista katsottavista videoista

Linkit videoihin: Alla

Katsotaan esimerkkejä erilaisista esineiden liikettä esittävistä tanssielokuvista:

Don’t Stop (kesto: 1 minuutti)

Rakennustyökalujen tanssi, jossa myös kamera tanssii työkalujen ympärillä.

Escape (kesto: 1 minuutti)

Kamera liikkuu kuin henkilö, joka pakenee ja näkee maiseman ympärillään.

VOYAGE VOYAGE (kesto: 1 minuutti)

Pyörillä kaupunkitilassa liikkuvien outojen hahmojen koreografia, jossa vierailee erilaisia kulkuneuvoja.

 Pohdittavaa:

 • Millaisia ajatuksia ja/tai tunteita tanssielokuvat herättävät?
 • Miten esineet esitetään näissä videoissa?
 • Mitä esineillä ilmaistaan?

TEHTÄVÄ 6
Vuorovaikutus esineiden avulla

Tavoite: Osallistuja kokeilee erilaisia rooleja ja yhteistyötä sekä tuo omia ajatuksiaan näkyväksi esineiden liikkeen avulla. Ryhmän yhteishenki vahvistuu.  

Pienryhmäharjoitus

Kesto: 20 minuuttia + 10 minuuttia katsomiseen ja keskusteluun 

Musiikki: Vapaavalintainen 

Välineet ja materiaalit: Puhelin tai tabletti

Linkki videoon: https://youtu.be/iHodIQDJbd8

Tehtävän suorittaminen: 

Osallistujat keksivät esineillä lyhyen liikesarjan, jossa he tutkivat esineiden fyysisiä ominaisuuksia: esineet voivat esimerkiksi hypätä, lentää, piileskellä, pudota tai koskettaa toisiaan. Osallistujille voi antaa tehtävään teeman tai he voivat valita sen itse. Yksi osallistujista toimii kuvaajana ja kuvaa tarinan. 

Ryhmä suunnittelee yhdessä sekä esineiden että kameran liikkeet ja paikat: mitä, missä, miksi ja miten. Osallistujat voivat harjoitella ensin kameran kanssa tai ilman kameraa, ja sen jälkeen kuvata lopullisen oton. Ryhmä keksii videolle yhdessä nimen. Videoiden kesto 30 sekuntia – 2 minuuttia. 

On tärkeää painottaa, että kaikki teokset ovat omanlaisiaan ja ainutlaatuisia sellaisenaan. 

Kuvaamisen lopuksi osallistujat katsovat yhdessä videot ja keskustelevat niistä. Tekijät kertovat tarinoista videoiden taustalla. 

Apukysymyksiä keskustelun tueksi: 

 • Miltä tuntui tehdä harjoitusta?   
 • Miten liikuit esineen kanssa? 
 • Miten toimitte ryhmänä? Mikä toimi hyvin? Oliko haasteita? 
 • Syntyikö ryhmässä erilaisia rooleja? Miten sovitte asioista? 
 • Miten olisitte voineet ryhmänä toimia vielä paremmin? 
 • Mitä haluaisit oppia lisää? 

Ohje esineiden liikuttamiseen: 

 • Tutki ympäristöä ja kerro tarina esineiden kautta. Esine voi esimerkiksi hypätä, lentää, piileskellä, pudota, koskettaa, tanssia tai puhua.  

Ohje kuvaamiseen: 

 • Muista käynnistää videokuvaus ja antaa esiintyjälle merkki, josta toiminta alkaa. 
 • Seuraa esineiden liikkeitä kameran kanssa hitaasti ja pehmeästi. 
 • Pidä polvet hieman koukussa ja pehmeinä. 
 • Liiku hitaasti. 
 • Tunne kuvatessa jalkapohjat ja pidä ne pehmeinä. 
 • Kannattele käsillä kameraa siten, että koko selkä on liikkeessä mukana.  
 • Alaspäin mennessä kyynärpäät aukeavat sivulle.
 • Ylöspäin mennessä kyynärpäät ovat lähellä toisiaan.  
 • Hengitä rauhallisesti. 
 • Muista lopuksi pysäyttää video ja antaa lopetusmerkki esiintyjille. 

TEHTÄVÄ 7
Nimeä se!

Tavoite: Osallistujat oppivat pohtimaan näkemäänsä eri näkökulmista ja nimeämään videoita. Osallistujien rohkaiseminen tekemään omannäköisiä videoita.  

Pienryhmäharjoitus

Kesto: 15 minuuttia

Musiikki: Vapaavalintainen 

Välineet ja materiaalit: Puhelin tai tabletti

Linkki videoon: https://youtu.be/xZ94ENTU_ao

Tehtävän suorittaminen: 

Osallistujat keksivät esineillä lyhyen liikesarjan, jossa he tutkivat esineiden fyysisiä ominaisuuksia: esineet voivat esimerkiksi hypätä, lentää, piileskellä, pudota tai koskettaa toisiaan. Osallistujille voi antaa tehtävään teeman tai he voivat valita sen itse. Yksi osallistujista toimii kuvaajana ja kuvaa tarinan. 

Ryhmä suunnittelee yhdessä sekä esineiden että kameran liikkeet ja paikat: mitä, missä, miksi ja miten. Osallistujat voivat harjoitella ensin kameran kanssa tai ilman kameraa, ja sen jälkeen kuvata lopullisen oton. Ryhmä keksii videolle yhdessä nimen. Videoiden kesto 30 sekuntia – 2 minuuttia. 

On tärkeää painottaa, että kaikki teokset ovat omanlaisiaan ja ainutlaatuisia sellaisenaan. 

Kuvaamisen lopuksi osallistujat katsovat yhdessä videot ja keskustelevat niistä. Tekijät kertovat tarinoista videoiden taustalla. 

Apukysymyksiä keskustelun tueksi: 

 • Miltä tuntui tehdä harjoitusta?   
 • Miten liikuit esineen kanssa? 
 • Miten toimitte ryhmänä? Mikä toimi hyvin? Oliko haasteita? 
 • Syntyikö ryhmässä erilaisia rooleja? Miten sovitte asioista? 
 • Miten olisitte voineet ryhmänä toimia vielä paremmin? 
 • Mitä haluaisit oppia lisää? 

Ohje esineiden liikuttamiseen: 

 • Tutki ympäristöä ja kerro tarina esineiden kautta. Esine voi esimerkiksi hypätä, lentää, piileskellä, pudota, koskettaa, tanssia tai puhua.  

Ohje kuvaamiseen: 

 • Muista käynnistää videokuvaus ja antaa esiintyjälle merkki, josta toiminta alkaa. 
 • Seuraa esineiden liikkeitä kameran kanssa hitaasti ja pehmeästi. 
 • Pidä polvet hieman koukussa ja pehmeinä. 
 • Liiku hitaasti. 
 • Tunne kuvatessa jalkapohjat ja pidä ne pehmeinä.  
 • Kannattele käsillä kameraa siten, että koko selkä on liikkeessä mukana. 
 • Alaspäin mennessä kyynärpäät aukeavat sivulle. 
 • Ylöspäin mennessä kyynärpäät ovat lähellä toisiaan. 
 • Hengitä rauhallisesti. 
 • Muista lopuksi pysäyttää video ja antaa lopetusmerkki esiintyjille. 

Osa 2: Kädet vuorovaikutuksessa

Tavoitteet: Itseilmaisu- ja yhteistyötaitojen vahvistuminen, tutustuminen tanssielokuvaan taidemuotona

Tehtävien lukumäärä: 5 

Tehtäviin liittyvät videot:

Youtube-soittolista osan 2 tehtäviin liittyvistä videoista.

TEHTÄVÄ 1
Virittäytyminen: Miltä sinusta tuntuu muiden edessä?

Tavoite: Osallistuja virittäytyy nykyhetkeen, tunnistaa oman olotilansa ja oppii sanoittamaan sen.

Pienryhmäharjoitus

Kesto: 15 minuuttia

Musiikki: Vapaavalintainen 

Välineet ja materiaalit: Kuvakortit

Linkki videoon:

Tehtävän suorittaminen: 

Osallistujat istuvat piirissä, jonka keskellä on kuvakortteja. Jokainen osallistuja (myös ohjaaja) valitsee kortin, joka parhaiten kuvaa hänen olotilaansa suhteessa kysymykseen. Ryhmä jaetaan pareihin ja heidän annetaan keskustella valitsemastaan kortista. Annetaan osallistujille mahdollisuus jakaa lyhyesti keskusteluaan koko ryhmälle, jos he haluavat. Tehtävän lopussa pyydetään osallistujia keräämään yhdessä kaikki kortit.  

Pohdittavaa: 

 • Milloin tai missä tilanteissa mietit, miltä näytät muiden silmissä?  
 • Kuinka paljon se vaikuttaa käyttäytymiseesi? 
 • Mikä helpottaa oloasi, jos esillä oleminen jännittää?  

TEHTÄVÄ 2
Arkiliikkeitä

Tavoite: Osallistuja virittäytyy omaan kehoonsa ja ilmaisuunsa.

Pienryhmäharjoitus

Kesto: 15 minuuttia

Musiikki: Kyllä 

Välineet ja materiaalit: Puhelin tai tabletti

Linkki videoon:

Tehtävän suorittaminen: 

Osallistujat istuvat tai seisovat piirissä. 

 1. Kokeillaan käsillä tehtäviä arkiliikkeitä. Miltä tuntuu liikuttaa kättä?  
 • Kokeile miltä tuntuu liikuttaa kättä, avata ja sulkea, liikuttaa sormia erikseen 
 • Arkisia liikkeitä (esim. rapsutus, sukkien ylös vetäminen, hupparin kiinni pistäminen, tukan sipaisu, jne.) 
 1. Käsivideo: Ota pari ja tee käsivideot yhdessä parin kanssa. Valitse 1-3 käsillä tehtävää arkipäiväistä liikettä ja tee niistä lyhyt liikesarja. Valitse sinua eniten kiinnostavia liikkeitä ja kuvauspaikka.  

Kumpikin osallistuja toimii sekä kuvaajana että kuvattavana. Videon kesto 10–20 sekuntia. Aikaa kuvaukseen 2 minuuttia / video. 

Pohdittavaa:  

 • Millaiselta tuntui, kun toinen kuvasi oman idean? 
 • Muuttuiko tekeminen siitä jollakin tapaa? 
 • Kumpi rooli oli sinulle luontevampi: kuvattavana oleminen vai kuvaaminen? 

TEHTÄVÄ 3
Kädet liikkuvassa kuvassa

Tavoite: Osallistujat tutustuvat erilaisiin liikkeen kuvaamisen tapoihin.   

Koko ryhmä yhdessä

Kesto: 5 minuuttia

Musiikki: Ei

Välineet ja materiaalit: Lista katsottavista videoista

Linkit videoihin: Alla

Tehtävän suorittaminen: 

Katsotaan esimerkkejä erilaisista käsiä esittävistä tanssielokuvista:  

Hand in winter (kesto: 1 minuutti)  

Käden ja talvisen ympäristön dialogissa käden liikkeet seuraavat maiseman muotoja kuin ilmaan piirtäen.  

The Song of GuQin – Hand Dance (kesto: 1 minuutti) 

Ylhäältäpäin kuvattu yksinkertaisen lumoava käsien tanssi luo kaleidoskooppisen vaikutelman.  

ESTRUCTURA601 (kesto: 1 minuutti) 

Kehon eri osien dialogi ympäristön rakenteiden kanssa.  

Soft, Like a Rose (kesto: 1 minuutti) 

Kehon sensuellia puhetta tanssin avulla. Vahva ja pehmeä kuin ruusu.  

Pohdittavaa: 

 • Millaisia ajatuksia ja/tai tunteita tanssielokuvat herättävät? 
 • Miten ihminen esitetään näissä videoissa? 
 • Poikkeaako ihmisen kuvaaminen siitä, millaisia videoita näkyy sosiaalisessa mediassa? Miten? 

TEHTÄVÄ 4
Käsibändi

Tavoite: Osallistujat tutkivat vuorovaikutusta käsien rytmin avulla ja pyrkivät luomaan yhteisen kokonaisuuden.   

Koko ryhmä yhdessä (myös ohjaaja osallistuu)

Kesto: 15 minuuttia + keskustelu 10 minuuttia 

Musiikki: Kyllä, kaksi osallistujien valitsemaa kappaletta 

Välineet ja materiaalit: Ei

Linkki videoon: https://youtu.be/TYu7S9lBbSI

Tehtävän suorittaminen: 

Osallistujat istuvat piirissä. Löydetään yhteinen tahti lattiaa taputtamalla. Jokainen osallistuja lähtee kehittelemään omia rytmikuvioitaan niin, että käyttää rytmiä luodessaan lattiaa tai omaa kehoa. Tutkitaan erilaisia liikkeitä, taputuksia, muotoja (abstrakteja ja jokapäiväisiä) ja soitetaan käsillä lattiaa ja kehoa kuten erilaisia instrumentteja bändissä. Ensin kannattaa ottaa harjoittelukierros ja sitten varsinainen käsibändi.  

Keskustellaan vuorovaikutuksesta: 

Keskeistä kohtaamisissa on pyrkiä ymmärrykseen ja luoda yhdessä merkityksiä. Dialogissa ei ole tarkoitus olla oikeassa tai väärässä.  

Puhedialogissa usein toinen puhuu ja toinen kuuntelee ja vuorot vaihtuvat luonnollisesti. Samaa tietoisuutta voidaan soveltaa liikkeeseen. Välillä voi ”puhua”, välillä ”kuunnella”. Toisen ilmaisua voi tukea antamalla tilaa, toistamalla hänen liikettään, tulemalla vastaan jne. Voi puhua yhtä aikaa tai olla yhdessä hiljaa. Voi puhua samaa tai eri asiaa kuin toinen. Olennaista on olla tietoinen siitä mitä tapahtuu ja kuunnella tarkasti tilannetta, jonka luomiseen kaikki osallistuvat. 

Pohdittavaa:  

 • Millaisia rooleja otit (aloitteentekijä, tukija jne.) ryhmässä? Lähditkö mukaan tukemaan muiden rytmejä? Uskalsitko tehdä aloitteita? 
 • Miten suhtauduit muutoksiin? 
 • Miten ryhmä toimi yhdessä? Mitä voisi kehittää?  
 • Miten pidetään huolta, että jokainen saa ryhmässä äänensä kuuluviin?  
 • Miten sosiaalisissa tilanteissa syntyy kulttuurisia normeja, vrt. liikkuminen ja harjoituksen liikkeet? Kuka päättää mikä on hyväksyttyä ja kenellä on oikeus muokata sosiaalista todellisuutta? 

Mahdollisuus toistaa rytmiteos, jos osallistujat haluavat kokeilla sitä keskustelun jälkeen uudestaan. 

TEHTÄVÄ 5
Kerro se käsillä!

Tavoite: Osallistujat tekevät yhteistyönä käsien liikkeeseen keskittyvän tanssivideon.   

Pienryhmäharjoitus

Kesto: 30 minuuttia + 15 minuuttia katsominen ja keskustelu

Musiikki: Kyllä, tutkitaan miten musiikki vaikuttaa liikkeeseen

Välineet ja materiaalit: Puhelin tai tabletti

Linkki videoon: https://youtu.be/SBlwwvaQp98

Tehtävän suorittaminen: 

a) Osallistujat suunnittelevat 3–4 hengen ryhmässä videon ja päättävät mitä haluavat sillä ilmaista. Tarvittaessa osallistujille voi myös antaa teeman. Videossa näkyvät vain kädet. Videossa kädet kommunikoivat toistensa kanssa ja tulevat kuvaan eri kulmista. Työskentelyssä voi käyttää jokapäiväisiä eleitä tai abstrakteja liikkeitä.  

Ryhmä suunnittelee yhdessä sekä käsien että kameran liikkeet ja paikat: mitä, missä, miksi ja miten. Osallistujat voivat harjoitella ensin kameran kanssa tai ilman kameraa ja sen jälkeen kuvata lopullisen oton. Ryhmä keksii videolle yhdessä nimen. Videoiden kesto 30 sekuntia – 2 minuuttia. 

Valmistelut: 

 • Valitkaa kuvaaja 
 • Rajatkaa tarvittaessa kuvauspaikka teipillä 
 • Suunnitelkaa toiminta: tapahtumien kulku, tarina, tunnetilat jne.  

Ohje liikkumiseen: 

 • Ilmaise käsillä suunnittelemanne tarina tai liikesarja.  

Ohje kuvaamiseen: 

 • Muista käynnistää videokuvaus ja antaa esiintyjälle merkki, josta toiminta alkaa. 
 • Seuraa esineiden liikkeitä kameran kanssa hitaasti ja pehmeästi. 
 • Pidä kyynärpäät kehon lähellä. 
 • Hengitä rauhallisesti. 
 • Muista lopuksi pysäyttää video ja antaa lopetusmerkki esiintyjille. 

b) Katsotaan videot ja keskustellaan niistä 

Pohdittavaa: 

 • Miten käsien kuvaaminen eroaa kasvojen kuvaamisesta? Voiko käsillä ilmaista samoja asioita kuin kasvoilla? 
 • Millaisia vuorovaikutustilanteita videoissa ilmeni? 
 • Mitä huomasit itsestäsi: mikä oli sinulle helppoa, mikä vaikeaa? (Lisäkysymyksiä: Oliko helpompaa olla hidas vai nopea, tehdä aloitteita vai tukea toisia, jne.) 

Osa 3: Jalat vuorovaikutuksessa

Tavoitteet: Itseilmaisu- ja yhteistyötaitojen vahvistuminen, videokuvauksen taitojen syventyminen

Tehtävien lukumäärä: 5

Tehtäviin liittyvät videot:

Youtube-soittolista osan 3 tehtäviin liittyvistä videoista.

TEHTÄVÄ 1
Miltä tuntuu olla yksin? Entä silloin kun pitää jostain kovasti?

Tavoite: Osallistuja virittäytyy nykyhetkeen, tunnistaa oman olotilansa ja oppii sanoittamaan sen.  

Pienryhmäharjoitus

Kesto: 15 minuuttia

Musiikki: Vapaavalintainen

Välineet ja materiaalit: Kuvakortit

Linkki videoon:

Tehtävän suorittaminen: 

Jokainen valitsee kaksi kuvakorttia, yhden kumpaankin kysymykseen. Keskustellaan ensin yksinolon kokemuksesta: millaisia tunteita se herättää? Siirrytään sitten toisen kanssa olemiseen: onko olemassa ihminen, lemmikkieläin tai paikka, joka saa sinut tuntemaan olosi erityisen hyväksi – kuinka kuvailisit tunteitasi tätä henkilöä, lemmikkiä tai paikkaa kohtaan? Miltä se tuntuu kehossa? 

Tehtävän lopussa pyydetään osallistujia keräämään yhdessä kaikki kortit.  

TEHTÄVÄ 2
Arkiliikkeitä jaloilla

Tavoite: Osallistuja virittäytyy omaan kehoonsa ja ilmaisuunsa sekä yhteistyöhön parin kanssa.  

Koko ryhmä yhdessä + pariharjoitus

Kesto: 15 minuuttia

Musiikki: Vapaavalintainen

Välineet ja materiaalit: Kuvakortit

Linkki videoon:

Tehtävän suorittaminen: 

Osallistujat seisovat piirissä. 

 1. Kokeillaan arkiliikkeitä jaloilla. Miltä tuntuu liikuttaa jalkoja? 
 • Kokeile miltä tuntuu liikuttaa varpaita, avata ja sulkea, seisoa varpailla ja kantapäillä 
 • Arkisia liikkeitä (esim. rapsutus, jalalla taputtaminen, potkiminen, erilaiset seisoma-asennot) 
 1. Ota pari ja tee jalkavideo yhdessä parin kanssa. Valitse 1–3 jaloilla tehtävää liikettä ja tee niistä lyhyt liikesarja. Valitse sinua eniten kiinnostavia liikkeitä ja kuvauspaikka.  

Kumpikin toimii sekä kuvaajana että kuvattavana. Videon pituus: 20 sekuntia Työskentelyaika: 2 minuuttia / video (yhteensä noin 5 minuuttia) 

Pohdittavaa: 

 • Millaista on ilmaista jaloilla? 
 • Hyväksyvä katse vs. arvosteleva katse: Voitko nähdä sekä itsesi että kaverisi hyväksyvästi sellaisena kuin olet kaikkine puolinesi? 
 • Mikä vaikuttaa siihen, että kuvaaminen ja kuvan jakaminen muiden nähtäväksi tuntuu hyvältä? 

TEHTÄVÄ 3
Editointi kameralla

Tavoite: Osallistuja oppii käyttämään kuvaamalla editoimisen tekniikkaa ja leikkimään efekteillä.  

Pariharjoitus

Kesto: 30 minuuttia

Musiikki: Vapaavalintainen

Välineet ja materiaalit: Puhelin tai tabletti

Linkki videoon:

Tehtävän suorittaminen: 

Katsotaan yhdessä opetusvideo editoinnista ja käydään läpi kameralla editoimisen tekniikkaa.  

Kokeillaan editointia kameralla. Pause-toimintoa käyttämällä voidaan luoda vaikutelmia aikamatkustamisesta tai yksinkertaisista katoamisista tai ilmestymisistä.   

Monien puhelinten ja tablettien kamerasovelluksissa on pause-toiminto. Applen tuotteissa tätä ei ole, mutta iPhone-puhelinten käyttäjät voivat ladata ja käyttää seuraavaa sovellusta: VideoCam+.

Harjoituksen tarkoitus on löytää hyvä yhteys kuvaajan ja liikkujan välillä, tulla sujuiksi ja luottavaiseksi tekniikan kanssa ja kokeilla kahta erilaista efektiä:  

 1. Ajassa matkustaminen 

Tässä efektissä näkyy toimintaa eri ympäristöissä ja se antaa vaikutelman ajan kulumisesta.  

Esimerkki: Kuvaa kävelyä ja tauota kuvaus samalla, kun kävely vielä jatkuu. Vaihda sitten kuvauspaikkaa, aloita samanlainen kävely ja sen jälkeen kävelyn kuvaus uudelleen.  

Huom! On tärkeää käyttää Pause/Rec-nappia samalla kun toiminta jatkuu, jotta luot efektin. Kuvaaja antaa merkin toimintaan ja painaa nappia vasta kun toiminta on jo alkanut ja painaa sitä uudestaan ennen kuin toiminta päättyy.  

 1. Ilmestyminen tai katoaminen 

Tässä efektissä tapahtuu äkillinen esineen tai ihmisen ilmestyminen tai katoaminen samassa paikassa. Tätä yksinkertaista efektiä on käytetty elokuvan alkumetreillä luomaan taianomaisia vaikutelmia (vrt. Georges Méliès (1861-1938), jota pidetään Sci-Fi elokuvan isänä).  

Esimerkki: Kuvaa liikkujaa samassa paikassa ja samassa asennossa niin, että hän vaihtaa jonkin yksityiskohdan vaatetuksessaan. Jotta efekti toimisi paremmin, käytä jalustaa tai tue kamera liikkumattomalle alustalle (lattia, tuoli, pöytä tms.). Pidä kamera paikallaan ja kuvaa, kun liikkuja tulee kuvan keskelle. Paina pause-nappia ja pidä kamera ihan liikkumatta sillä aikaa, kun liikkuja lisää tai poistaa jonkin vaatteen vaihtamatta asentoa. Kun hän on valmis, jatka kuvaamista. Liikkuja voi sen jälkeen liikkua pois kuvasta. Näin videoon tulee taianomainen vaikutelma vaatteiden katoamisesta tai ilmestymisestä.  

Ohjaajien kannattaa katsoa nuorten kuvaamia videoita kesken harjoituksen yhdessä heidän kanssaan ja kannustaa heitä kokeilemaan uudestaan ja erilaisia asioita parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Kumpikin parista toimii sekä kuvaajana että kuvattavana, jotta kumpikin pääsee harjoittelemaan tekniikkaa ja yhteyden löytämistä eri rooleissa.  

Videot katsotaan yhdessä koko ryhmän kanssa.  

Pohdittavaa:  

 • Miten ideat syntyivät?  
 • Millaisia asioita vuorovaikutuksessa on hyvä huomioida?  

TEHTÄVÄ 4
Jalat liikkuvassa kuvassa

Tavoite: Osallistujat tutustuvat erilaisiin liikkeen kuvaamisen tapoihin.     

Koko ryhmä yhdessä

Kesto: 5 minuuttia

Musiikki: Ei

Välineet ja materiaalit: Lista katsottavista videoista

Linkit videoihin: Alla

Tehtävän suorittaminen: 

Katsotaan esimerkkejä erilaisista jalkoja esittävistä tanssielokuvista:  

LC (kesto: 1 minuutti)  

Juoksemisen ympärille rakentuva tarina, joka on esiintyjän kunnianosoitus kuuluisille televisiossa nähdyille tanssiliikkeille. 

TRAFFIC (kesto: 1 minuutti) 

Jalkojen liikkeitä eri perspektiiveistä: Joka aamu jokainen nousee ylös sängystä ja laskee jalkansa lattialle. Usein unohdamme, että jalat voivat tehdä muutakin kuin kuljettaa meitä paikasta toiseen. 

Talk to Her (kesto: 1 minuutti)  

Jalkojen avulla kerrottu tarina kohtaamisesta ja uskaltamisesta.  

Body Language Consult (kesto: 1 minuutti)  

Hauska kuvaus kehonkielen merkityksestä ja siitä miten jokapäiväisistä liikkeistä syntyy tanssia toimistotyön ympäristössä.  

Pohdittavaa: 

 • Millaisia ajatuksia ja/tai tunteita tanssielokuvat herättävät? 
 • Miten ihminen esitetään näissä videoissa?

TEHTÄVÄ 5
Tehdään tanssivideo!

Tavoite: Osallistuja harjoittelee yhteistyötä tanssielokuvan tekemisessä.  

Pienryhmäharjoitus

Kesto: 35 minuutin kuvaus + 15 minuuttia katsomiseen ja keskusteluun

Musiikki: Vapaavalintainen

Välineet ja materiaalit: Kuvakortit + puhelin tai tabletti

Linkki videoon: https://youtu.be/I-zcNnHgODU

Tehtävän suorittaminen: 

Pienryhmä valitsee 2-5 kuvakorttia niiden korttien joukosta, joita he käyttivät ensimmäisessä tehtävässä. Millaisia tunteita ja tunnelmia korteissa on? Miten niitä voi ilmaista liikkeellä? Millaisessa ympäristössä liike tapahtuu? Ryhmä muodostaa korttien inspiroimana liikkeellisen tarinan. He käyttävät ilmaisussa jalkoja, käsiä ja koko kehoa oman kiinnostuksensa mukaan. Yksi toimii kuvaajana ja muut liikkuvat.      

Ryhmä suunnittelee yhdessä sekä liikkeiden että kameran liikkeet ja paikat: mitä, missä, miksi ja miten. Osallistujat voivat harjoitella ensin kameran kanssa tai ilman kameraa, ja sen jälkeen kuvata lopullisen oton. Ryhmä keksii videolle yhdessä nimen. Videoiden kesto 30 sekuntia – 2 minuuttia. 

Ilmaisukeinoja: 

 • Ympäristön vaihtuminen (kamera liikkuu) 
 • Jalkojen, käsien ja koko kehon liike (kamera paikallaan) 
 • Erilaiset etäisyydet: lähikuva tai koko keho 

Pohdittavaa: 

 • Mitä tunteita herätti olla kuvattavana tai kuvaajana? Miten suhtauduit niihin ja miten selvisit niistä? 
 • Miten löysitte yhteisen sävelen?   
 • Mikä helpottaa omien ideoiden esittämistä? 
 • Miten voi osoittaa toisille kuuntelevansa ja arvostavansa näiden ehdotuksia, mutta kuitenkin olla eri mieltä?  
 • Millaisia eroja meissä ihmisissä on sen suhteen, kuinka ilmaisemme mielipiteitämme ja ideoitamme?  

Ohjeita työpajan vetäjälle

Jokaisella työpajakerralla on teema, johon keskitytään. Työpajat kannattaa ohjata siinä järjestyksessä, kuin ne ovat oppaassa. Videokuvaamista ja ilmaisua opitaan lisää jokaisella kerralla. 

Välineet ja materiaalit  

Kuvakortit 

Käytä jokaisen tapaamisen alussa kuvakortteja rohkaistaksesi osallistujia hahmottamaan ja sanoittamaan omaa olotilaansa.

Kortteja on monenlaisia ja niitä voi ostaa esimerkiksi seuraavista paikoista: Ideapakka, Museoshop tai Kipinä Sparks: Minna Kattelus.

Voit myös itse tehdä kuvakortit esimerkiksi lehdistä leikkaamalla (teemoja voivat olla esim. luonto, taide, eläimet) tai käyttämällä erilaisia kortteja  

Kuvakorttien sijaan voit käyttää myös omista puhelimista löytyviä kuvia 

Puhelimet tai tabletit  

Jokainen osallistuja tuo mahdollisuuksien mukaan työpajaan oman älypuhelimensa, jossa on kamera. Työpajassa voidaan käyttää myös tabletteja. Muistuta osallistujia ottamaan mukaan myös laturi. 

Kannattaa pitää mukana varapuhelimia ja -tabletteja lainattavaksi. Niissä ei tarvitse olla soitto- ja viestimahdollisuutta, mahdollisuus kytkeä wifi-verkkoon riittää. 

Osallistujat voivat myös lainata toistensa puhelimia tai tabletteja. 

Kuvaaminen  

Kuvaamiseen käytettävä aika on joissakin tehtävissä tarkoituksella lyhyt, koska sen avulla kannustetaan osallistujia tekemään nopeita päätöksiä ja hyväksymään ensimmäinen idea. Aikaa voi pidentää tai vaihdella. 

Musiikki 

Musiikki tukee ja helpottaa usein liikkumista ja tekemistä. Kokeile erityylisiä musiikkilajeja ja kappaleita, jotka eivät kuitenkaan määritä tekemistä liikaa, vaan antavat tilaa erilaisille asioille tapahtua. Olemme koonneet myös listan ehdotuksia, joita itse käytämme työpajoissa. Muistathan tekijänoikeudet, kun käytät musiikkia!  

Ehdotuksia taustamusiikiksi:  

 • René Aubry 
 • Cinematic Orchestra 
 • Steve Reich 
 • Yom 
 • Philip Glass 

Ryhmädynamiikka ja turvallinen tila  

Luo turvallisempi tila yhdessä ryhmän kanssa. Voit hyödyntää erilaisia netistä löytyviä turvallisemman tilan ohjeita, mutta omalle ryhmälle sopivat säännöt on hyvä laatia yhdessä ryhmän jäsenten kanssa.

Osallista nuoret kaikkeen päätöksentekoon ja työpajan toimintakäytäntöjen luomiseen: kuinka ryhmässä neuvotellaan, ilmaistaan ajatuksia ja tunteita sekä eriäviä mielipiteitä. 

Muistuta ryhmää siitä, että kaikki tavat tehdä ovat oikeita ja että mokaaminen on hyväksyttävää. Se on usein myös paras tapa oppia!  

Usein on hyvä, jos myös ohjaaja osallistuu harjoituksiin. Ole rohkeasti mukana! 

Jos osallistujat eivät tunne toisiaan etukäteen, käytä paljon pienryhmätyöskentelyä (2–3 henkilöä) murtamaan jäätä osallistujien väliltä: 

 • Jaa osallistujat pienryhmiin eri kriteerien mukaan: sukan väri, hiusten pituus, paidan väri tms.  

Luo erilaisia tapoja osallistua ryhmätilanteisiin:  

 • Toinen voi esimerkiksi esitellä parinsa, jolloin kukaan ei joudu kertomaan itsestään ryhmän edessä 

Pidä huoli, että kaikki pääsevät ääneen ja että jokaisella on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan monin tavoin: puhumalla, kirjoittamalla, piirtämällä yms. 

Kannusta ihmisiä kommunikoimaan toistensa kanssa:  

 • Kun tehtävä on tehty pienryhmässä, pyydä ryhmää esittelemään työnsä toiselle pienryhmälle (usein on helpompaa esitellä työ pienemmälle joukolle kuin koko ryhmälle) 
 • Anna selkeät ohjeet rakentavalle ajatustenvaihdolle (tehtävissä on ehdotettu sopivia kysymyksiä) 
 • Anna mahdollisuus kieltäytyä esittelemästä työ julkisesti 

Ryhmän tarpeista riippuen voit joko antaa osallistujien työskennellä koko ajan samoissa ryhmissä tai vaihtaa ryhmää joka harjoituksen jälkeen. 

Käytä osallistujien tietotaitoa ja anna heidän ohjata toisiaan mahdollisimman paljon. 

Varmista että päätät session siten, että kaikki ovat vielä paikalla. Se on myös tilaisuus kertoa, jos jokin vaivaa tai jos jollakin on herännyt kysymyksiä, joita pitää käsitellä yhdessä. 

Taiteelliset tavoitteet  

Taiteelliset tavoitteet palvelevat tässä työskentelyssä sosiaalisia tavoitteita, eli nuorten osallisuuden kokemuksen ja yhteistyötaitojen vahvistamista. Työskentelyn keskiössä on tutkiva luova prosessi, leikkisyys ja tunteet, eikä niinkään kuvan laatu tai liikkeen täydellisyys.  

Kannusta osallistujia  

 • osallistumaan juuri sellaisina kuin he ovat 
 • ilmaisemaan itseään rohkeasti yhdessä muiden kanssa 
 • käyttämään kameraa luovasti 

Tekninen tieto  

Jokaisessa älypuhelimessa on oma sovellus kameralle. Osallistuja ei kuitenkaan välttämättä osaa käyttää sitä. 

 • Havainnoi, kuka ryhmästä osaa käyttää puhelimia ja anna hänen neuvoa myös muita. 
 • Niihin tehtäviin, joissa käytetään kameraa, saa selkeät ohjeet videolinkeistä. 

Kaikki kuvattu materiaali voidaan kerätä sosiaalisen median kanavien kautta: 

WhatsApp

WhatsApp on ilmainen sovellus älypuhelimiin, sekä Mac- ja Windows PC -koneisiin. Sen kautta voi lähettää viestejä, kuvia, videoita ja äänitiedostoja internetin kautta ilmaiseksi sen sijaan, että käyttäisi maksullista mobiiliverkkoa. WhatsApp ei tiivistä tai vähennä videoiden laatua, kun niitä lähettää dokumenttina. Liitetiedostojen (PDF ja DOC) lähettämisen lisäksi voit lähettää myös videoita ja muita mediatiedostoja tätä kautta. Whatsappin käyttö tarkoittaa, että osallistujien on jaettava puhelinnumeronsa. 

Telegram

Telegram on ilmainen sovellus älypuhelimille, Mac- ja PC-koneille. Se toimii suurin piirtein samalla periaatteella kuin Whatsapp. Sovelluksen kautta voi lähettää videoita alkuperäisessä resoluutiossa ilman tiivistämistä tai pienentämistä. Telegramilla on pilvipalvelu käyttäjien omaan chattiin. Raja tiedostojen lataamiseen on 1.5GB (tunnin mittainen HD-video). Tätä varten ei tarvitse jakaa puhelinnumeroita, ja multimediamateriaalit vievät vähemmän tilaa puhelimessa. 

Virtuaalinen varasto 

Suosittelemme avaamaan uuden tilin pilvipalveluun, johon kaikki materiaali voidaan tallentaa: Dropbox (tallennustilaa 2 Gb), Google drive (tallennustilaa 15 Gb)

Suosittelemme, että osallistujille ei anneta pääsyä toisten videoihin mahdollisen väärinkäytön ehkäisemiseksi. 

Lisätietoja oppaasta

Anna Jussilainen

anna.jussilainen@nuori.fi

050 320 7273

Huuma

Huuma oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, joka vahvisti ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevien 16–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta. Rohkaisimme eri kulttuuritaustoista tulevia nuoria osallistumaan, unelmoimaan ja tekemään yhteistyötä liikeilmaisun avulla. Hanke tuki nuorten kykyä kiinnittyä osaksi opintoja ja työelämää sekä tarjosi heille edellytyksiä merkitykselliseen elämään. Tanssityöpajoja järjestettiin Kuopiossa, Mikkelissä ja Vantaalla vuosien 2019–2022 aikana. Osatoteuttajina hankkeessa olivat ANTI-festivaali, Etelä-Savon tanssiopisto, Tanssiteatteri Raatikko sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo