Kestävä rahasuhde – harjoituksia rahasta puhumiseen ja tunnetaitojen vahvistamiseen

Raha on tunneasia, ja siksi siitä on tärkeä oppia puhumaan jo nuorena. Tähän oppaaseen on koottu toiminnallisia ja luovia harjoituksia ja pelejä, joiden avulla voit nuorten kanssa tutkia omaa rahasuhdetta, harjoitella rahaan liittyviä tunnetaitoja ja vahvistaa valmiuksia rahasta puhumiseen.

Aluksi

Tervetuloa käyttämään raha- ja tunnetaitoja vahvistavia materiaaleja! Materiaalit on luotu osana Kestävä rahasuhde -toimintaa TUVA-opettajan työn tueksi, ja kuka tahansa nuorten kanssa työskentelevä voi hyödyntää materiaaleja työssään.

Näiden harjoitusten äärellä tutustutte nuorten kanssa pehmeisiin taloustaitoihin esimerkiksi pohtimalla, millainen oma rahasuhde on ja mitä on kestävä kuluttaminen. Materiaalien avulla voit käsitellä rahaan liittyviä tunnetaitoja nuorten kanssa yksin tai yhdessä ja opettaa taloustaitoja luovasti ja toiminnallisesti.

Materiaaleihin sisältyy erilaisia pelejä, tunne- ja tietoisuustaitotehtäviä, digitarinatyöskentelykokonaisuus sekä kuuntelu- ja kirjoitusharjoituksia. 

Miksi tunnetaitoja?

Itsenäisyyden kynnyksellä raha-asioiden hoitaminen tulee ajankohtaiseksi. Kyky hoitaa omia raha-asioita ja tapa, jolla rahaan suhtaudutaan, on usein vahvasti periytyvä. Tiedetään, että negatiiviset kokemukset rahasta voivat aiheuttaa stressiä, mikä voi johtaa huonoihin valintoihin. Rahankäytön ongelmiin liittyy myös tabuja, eikä niistä mielellään puhuta.

Näiden materiaalien avulla rahasta voi opetella puhumaan avoimesti ja itselle sopivalla tavalla. Avoin rahapuhe ja rahaan liittyvien tunteiden ymmärtäminen lisää yhdenvertaisuutta ja jokaisen nuoren mahdollisuuksia rakentaa omannäköistä ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta. Siksi tunne- ja rahasuhdetaidot ovat tärkeitä taloustaitoja.

Miten voit käyttää materiaaleja?

Voit käyttää materiaaleja tutustumiseen, ryhmäytymiseen, raha-aiheeseen virittäytymiseen ja syventymiseen. Voit koota tehtävistä omalle ryhmälle sopivan kokonaisuuden tai käyttää hyväksesi valmiiksi jäsenneltyä digitarinatyöpajasuunnitelmaa. Ohjeet ja materiaalit ovat helposti tulostettavia PDF-tiedostoja.

Harjoitukset ovat innostavia ja helposti lähestyttäviä: niiden parissa voitte käsitellä raha-aihetta yhdessä pelaten, itsenäisesti syventyen tai luovasti soveltaen! Harjoitukset on luotu sellaisiksi, että kaikki voivat osallistua niiden tekemiseen.

1. Lämmittely ja tutustuminen

Ryhmää voi johdatella rahasta puhumiseen jo tutustumisvaiheessa matalan kynnyksen lämmittelytehtävillä. Kun jokainen ryhmän jäsen tulee heti toiminnan alussa näkyväksi ja saa jakaa muille jotain itselleen sopivalla tavalla, yhteiseen toimintaan mukaan lähteminen helpottuu ja tilasta muodostuu turvallisempi kaikille. 

Harjoitus

Osallistujamäärä: 2+
Kesto: 5–15 min
Materiaalit: A. ei materiaaleja, B. Kuvakortit, C. Valikoima tunnesanoja

2. Tehtäviä ryhmässä ja itsenäisesti tehtäväksi

Rahasta puhumista kannattaa lähestyä arkikokemuksen ja toiminnallisuuden kautta. Näillä yksin tai yhdessä tehtävillä harjoituksilla voitte tutkia, millaisia tunteita ja kehollisia kokemuksia rahaan liittyy, ja miten rahahuoliin liittyviä tunteita voi hallita tietoisuustaitoja harjoittamalla. Unelmille hinta -harjoitus on myös hyvä väylä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja budjetoinnin harjoittelemiseen.

Tunteet kehossa

Osallistujamäärä: 2+
Kesto: 20–45 min
Materiaalit: Isolle paperille piirretty ihmiskeho, erivärisiä tarralappuja, kyniä, skenaariot paperilla

Unelmille hinta

Osallistujamäärä: 2+
Kesto: 15–45 min
Materiaalit: Kuvakortit tai sähköinen kuvagalleria, jatkotehtävään unelmakarttoja tulostettuna

Tietoisuus­harjoitus

Osallistujamäärä: 1+
Kesto:
5–10 min
Materiaalit:
paperia ja kynä

Kulutus­käyttäytymis­harjoitus

Osallistujamäärä: 1+ ​
Kesto: 30 min ​
Materiaalit: Ohjediat lämmittelyä ja vastausten ​
läpikäyntiä varten, hahmokuvaukset, tehtävälomakkeet

Mainos­tutka

Osallistujamäärä: 1+ ​
Kesto: 30 min ​
Materiaalit: Ohjediat lämmittelyä varten, ​
linkit mediasisältöihin, tehtävälomakkeet

3. Pelit ja visailut

Pelit ja visailut sopivat käytettäväksi joko alkulämmittelyinä tai koko oppitunnin aiheena. Pelilliset menetelmät kehittävät kielellistä ilmaisua, sosiaalisia taitoja, empatiakykyä ja motivoivat pohtimaan talousaihetta toiminnan kautta. Yhdessä pelattavien kortti-, lauta- ja roolipelien parissa talousaiheet tuntuvat viihdyttäviltä.

Rahavisailu

Osallistujamäärä: 2+
Kesto: 45 min
Materiaalit: Verkkototeutus: osallistavaan verkkosovellukseen, kuten Mentimeteriin tai Kahootiin tehty tietovisa, osallistujien älypuhelimet tai tietokone vastaamista varten. Toteutus ilman verkkosovellusta: kysymysdiat ja vastaajille kynä ja vastauslomake vastaamista varten

Sanaselityspeli ”Raha-Alias”

Osallistujamäärä: 4+
Kesto: 15–30 min
Materiaalit: Tulostettavat sanakortit

Korttipeli: Vaatteen tarina

Osallistujamäärä: 2–6 
Kesto: 45–60 min
Materiaalit: Tulostettavat pelikortit, paperia ja kynä pisteiden laskuun

Roolipeli: Raha ja some

Osallistujamäärä: 3–5 pelaajaa/tiimi, 1 pelin ohjaaja
Kesto: 90–120 min
Materiaalit: Jokaiselle tiimille: 2 noppaa, 1 pelilomake, 1 setti roolikortteja, paperia. Jokaiselle pelaajalle: 1 hahmolomake, kynä.

Tulostettavat pelimateriaalit:

Lataa roolikortit tästä.

Lataa hahmolomake tästä.

Lataa pelilomake tästä.

Lautapeli: Jos raha katoaisi maailmasta

Osallistujamäärä: 2–4 
Kesto: 60–90 min
Materiaalit: Tulostettavat pelilauta, pelaajalomakkeet ja pelikortit, kynä ja noppa.

Tulostettavat pelimateriaalit:

Lataa pelilauta tästä.

Lataa pelaajalomakkeet tästä.

Lataa pelikortit tästä:

4. Podcast: Kuuntele ja keskustele rahasta

SYÖ NUKU SÄÄSTÄ -podcastin 10. tuotantokausi tehtiin yhteistyössä Lasten ja nuorten säätiön kanssa. Kuuden jakson aikana keskustellaan rahan aiheuttamista tunteista, tabuista ja unelmista. Jaksoissa vierailevat MolyBros eli Ibrahim ”Iba” Manza ja Abdirahman Keinaan, Aada Lätti ja Auli Viitala sekä Henri Hujala ja Julia Thurén. Kuuntelutehtäviä voi tehdä joustavasti yksin tai ryhmässä ja käyttää raha-aiheeseen virittävänä harjoituksena ja keskustelun herättäjänä. 

Harjoitus

Osallistujamäärä: 1+
Kesto: 45–90 min/jakso (podcast-jaksojen kesto 30–45 min + tehtävät)
Materiaalit: Kuulokkeet, älypuhelin tai tietokone

SYÖ NUKU SÄÄSTÄ -podcast Libsynissä (ilmainen).

SYÖ NUKU SÄÄSTÄ -podcast Spotifyssä (mainoksia tai kuukausimaksu). 

5. Digitaalinen tarinankerronta eli digitarina rahasta puhumisen välineenä

Digitarinatyöpaja on luova, pedagoginen menetelmä, jonka avulla valmistetaan kuvaa, ääntä ja tekstiä sisältävä editoitu tarina. Tarinatyöskentely edistää itsetuntemusta, kielen kehitystä ja mahdollistaa osallistujien oman näkökulman näkyväksi tulemisen.

Digitarinatyöpaja on 8 tunnin mittainen kokonaisuus, jonka voi ottaa käyttöön sellaisenaan, tai kokonaisuudesta voi valita omalle ryhmälle sopivat osat. Työpajaprosessiin sisältyy lämmittelyharjoituksia, materiaalinkeräämistä, kuvakäsikirjoittamista, kuvamateriaalin luomista ja editoimista sekä lopuksi yhteinen tarinoiden katselutilaisuus.  

Digitarina­työpajan tunti­suunnitelma

Osallistujamäärä: 1+
Kesto: 8 x 45 min
Materiaalit: Paperia, kyniä, tietokone tai älypuhelin, jossa on editointiohjelma, kamera (esim. puhelimen kamera)

Alkuja-harjoitus oman rahasuhteen pohtimiseen

Osallistujamäärä: 1+
Kesto: 20 min
Materiaalit: paperi ja kynä

Miellekartta oman digitarinan ideointiin

Osallistujamäärä: 1+
Kesto: 45 min
Materiaalit: Kynä ja paperia

Kuvakäsikirjoitus

Osallistujamäärä: 1+
Kesto: 45 min
Materiaalit: Kynä ja paperia tai valmis käsikirjoituspohja

Digitarinan editoiminen

Osallistujamäärä: 1+
Kesto: 3 x 45 min
Materiaalit: Tietokone tai puhelin, jossa on videoeditointisovellus tai selainpohjainen editointiohjelma

6. Luettavaa nuorten kanssa työsken­televille

Lukulistaa voi hyödyntää opetuksessa ja oman osaamisen vahvistamisessa käytettävissä olevan ajan ja resurssien mukaan. Lukulistasta löydät julkaisuja raha- ja tunnetaitoihin, kestävään kuluttamiseen ja omien rahojen hallintaan liittyen. Täältä löydät myös vinkkejä muihin talousaiheisiin opetusmateriaaleihin ja tehtäväkokonaisuuksiin.

Lisätietoja:

Anna-Liisa Parkkinen

Ohjelmapäällikkö

anna-liisa.parkkinen@nuori.fi

050 308 4215

Linda Lopperi

Tuottaja, Visionäärit- ja Taidot elämään -hankkeet

linda.lopperi@nuori.fi

040 145 7447