• Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista

  Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista

  Nuorten unelmat 2024 -selvityksestä käy ilmi, että peräti 73 % yläkoululaisista pitää unelmointia tärkeänä. Unelmansa uskoo saavuttavansa 63 % vastanneista. Unelmointia pidetään tärkeänä riippumatta siitä, uskotaanko unelmien saavuttamiseen.   ”On ilahduttava huomata, että näin moni nuorista edelleen uskoo unelmiinsa, vaikka viime aikojen tapahtumat ovat koetelleet vahvasti nuoria ja heidän tulevaisuudennäkymiään”, sanoo Lasten ja nuorten säätiön…

 • ​Sanoita parempi maailma: harjoituksia kestävän tulevaisuuden käsittelyyn

  ​Sanoita parempi maailma: harjoituksia kestävän tulevaisuuden käsittelyyn

  Nopeasti muuttuvan maailman vauhdissa on joskus vaikea pysyä perässä, ja oman äänen esiin tuominen voi tuntua haastavalta. Julkaisemme osana Sanoita parempi maailma -toimintaa  yläkouluille suunnatun tehtäväpaketin, jonka avulla tutustutaan kestävän kehityksen tavoitteisiin, harjoitellaan tulevaisuusajattelua ja opitaan tuomaan esiin omia mielipiteitä ja toimimaan toivottavan tulevaisuuden puolesta.  Tehtävät sopivat osaksi esimerkiksi äidinkielen, ilmaisutaidon tai yhteiskuntaopin oppitunteja. Ne on…

 • Peli: Mahdolliset maailmat

  Peli: Mahdolliset maailmat

  Mahdolliset maailmat on jännittävä, pelillinen tutkimusmatka tulevaisuuksiin. Jokainen pelaaja pääsee pelaamaan peliä omalla hahmollaan, joka ratkaisee tulevaisuuteen sijoittuvia ongelmia. Peli yhdistää nuorisotyön, roolipelaamisen ja tulevaisuuksien tutkimisen. Tutustu peliin YouTubessa: Mahdolliset maailmat on roolipeli, joka vie pelaajat 30 vuotta ajassa eteenpäin. Miltä maailma silloin näyttää? Millaisia ihmisiä pelissä seikkailee? Kerää kasaan 2–10 hengen peliporukka ja selvittäkää,…

 • Harjoituksia tulevaisuustyöskentelyyn: Näin käsittelet tulevaisuutta luovasti nuorten kanssa

  Harjoituksia tulevaisuustyöskentelyyn: Näin käsittelet tulevaisuutta luovasti nuorten kanssa

  Tulevaisuuden ajattelu voi joskus tuntua ylitsepääsemättömältä, jos sitä miettii vain omasta näkökulmasta. Soveltavan teatterin ja erilaisten luovien harjoitusten avulla on mahdollista tarkastella tulevaisuutta eri näkökulmista tai vaikkapa roolihahmon kautta. Harjoitukset auttavat osallistujaa herättelemään omaa luovuutta mahdollisten tulevaisuuksien kuvittelemisessa. Niiden avulla herätellään ensin mielikuvitusta yleisen tulevaisuuden ajattelemisessa ja hiljalleen siirrytään pohtimaan myös omaa tulevaisuutta sekä tekemään…

 • Kestävä rahasuhde – harjoituksia rahasta puhumiseen ja tunnetaitojen vahvistamiseen

  Kestävä rahasuhde – harjoituksia rahasta puhumiseen ja tunnetaitojen vahvistamiseen

  Raha on tunneasia, ja siksi siitä on tärkeä oppia puhumaan jo nuorena. Julkaisemme osana Kestävä rahasuhde -toimintaa harjoituksia rahasta puhumisen ja tunnetaitojen vahvistamisen tueksi. Materiaalit sopivat erityisen hyvin osaksi TUVA-opetusta, mutta kuka tahansa nuorten kanssa työskentelevä voi hyödyntää materiaaleja työssään.   Materiaaleihin sisältyy erilaisia pelejä, tunne- ja tietoisuustaitotehtäviä, digitarinatyöskentelykokonaisuus sekä kuuntelu- ja kirjoitusharjoituksia. Toiminnallisten ja luovien…

 • ”Toiveikas ja pelottava” – selvitys nuorten tulevaisuus­uskosta

  ”Toiveikas ja pelottava” – selvitys nuorten tulevaisuus­uskosta

  Selvitys on osa Lasten ja nuorten säätiön ja Tietoevryn pitkäkestoista yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuususkoa.

 • Peli: Tuntematon tulevaisuus 2052

  Peli: Tuntematon tulevaisuus 2052

  Hauskahan peli olikin. Saatiin nauraa ihan kunnolla, kun keksin tarinoita hahmosta. Tuntematon tulevaisuus 2052 on roolipeli, jossa sukelletaan vuoteen 2052. Jokainen pelaaja pääsee pelaamaan peliä omalla hahmollaan, joka ratkaisee tulevaisuuteen sijoittuvia ongelmia. Miksi Helsingin rautatieasema on hylätty ja siellä asuu omituisesti käyttäytyvä suljettu yhteisö? Miten muuten maailma voi ja minkälaisessa ympäristössä pelin hahmot seikkailevat? Pelin…

 • Esiintyminen minänä: liike itseilmaisun ja yhteistyön välineenä

  Esiintyminen minänä: liike itseilmaisun ja yhteistyön välineenä

  Oppaan harjoitteet rohkaisevat osallistujaa tutustumaan itseensä ja ilmaisemaan itseään sellaisena kuin hän on. Niissä harjoitellaan yhdessä tekemistä ja katsottavana olemista turvallisessa ilmapiirissä. Ryhmässä oleminen ja esiintyminen ovat tärkeitä taitoja myös työelämässä, sillä moniin töihin sisältyy tiimityötä, asiakaspalvelua tai esiintymistä. Nähdyksi tuleminen, kohtaaminen ja omien ajatusten kertominen on tärkeää koko elämän kannalta. Osallistumiseen ei tarvita aiempaa…

 • Selvitys: Maailma 2050 nuorten kirjoittamana

  Selvitys: Maailma 2050 nuorten kirjoittamana

  Järjestimme yläkoululaisille keväällä 2021 tulevaisuusaiheisen kirjoituskilpailun, sillä halusimme selvittää, mitä he odottavat tai toivovat tulevaisuudelta. Maailma 2050 -kirjoituskilpailussa tekstin tyylilaji oli vapaa. Tekstien aiheena oli tulevaisuus. Tehtävänannossa yläkoululaisia kehotettiin ajattelemaan vuotta 2050. Millaista silloin on? Analysoimme tulleet kirjoitukset selvitystä varten.

 • Unelmien some: Mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta

  Unelmien some: Mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta

  Selvitys on osa Lasten ja nuorten säätiön ja TietoEVRYn vihapuheen ja verkkokiusaamisen vastaista yhteistyötä. Yhteistyön myötä pyrimme parantamaan vuorovaikutusta digitaalisilla alustoilla ja sitä kautta lisäämään nuorten hyvinvointia.

 • Kerro se videolla: harjoitteita nuoren yhteistyötaitojen tueksi

  Kerro se videolla: harjoitteita nuoren yhteistyötaitojen tueksi

  Huuma-hankkeessa toteutettu opas Kerro se videolla: harjoitteita nuoren yhteistyötaitojen tueksi tarjoaa liikeilmaisun ja videokuvauksen työvälineitä nuorten osallisuuden ja yhteistyötaitojen vahvistamiseen. Keskiössä on tekemällä ja tutkimalla oppiminen.  Harjoitukset kannustavat osallistujia ilmaisemaan ja liikkumaan luovasti matalalla kynnyksellä: niihin osallistumiseen ei tarvita aiempaa kokemusta tai erityisiä taitoja. Helpot tekniikat innostavat ja oppiminen on hauskaa!  Video on monille nuorille tuttu väline.…

 • Selvitimme TietoEVRYn kanssa nuorten vision tulevaisuuden Suomesta

  Selvitimme TietoEVRYn kanssa nuorten vision tulevaisuuden Suomesta

  Miksi? Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Samaan aikaan me teemme nyt päätöksiä, jotka vaikuttavat siihen, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Nuoret ovat ne, jotka elävät noiden päätösten kanssa pisimpään. On tärkeää tietää, millaista tulevaisuutta nuoret odottavat ja toisaalta toivovat.  Mitä teimme? Järjestimme yhdessä TietoEVRYn ja Tulevaisuuskoulun kanssa yläkouluikäisille kolme tulevaisuusaiheista työpajaa. Työpajoista nousseiden teemojen pohjalta laadimme kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää, millaisena nuoret näkevät Suomen…

 • Nuorten ääni: 10 kysymystä koronatilanteesta -selvitys

  Nuorten ääni: 10 kysymystä koronatilanteesta -selvitys

  Nuorten ääni: 10 kysymystä korona tilanteesta -kysely

 • Sirkusharjoitteita kielenoppimisen ja kotoutumisen tueksi

  Sirkusharjoitteita kielenoppimisen ja kotoutumisen tueksi

  Harjoitteet on kerätty Lasten ja nuorten säätiön Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa työskennelleiltä sirkusohjaajilta Sorin Sirkukselta, Kulttuurikeskus PiiPoolta, Taidekoulu Estradilta ja Sirkus Magentalta. Hankkeen päärahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Ladattavat harjoitteet: Sirkusharjoitteita kielenoppimisen ja kotoutumisen tueksi (pdf tiedosto web: 1,5 Mt) Sirkusharjoitteita kielenoppimisen ja kotoutumisen tueksi (pdf-tiedosto print, 10,7 Mt) Seitsemästä harjoitteesta on saatavilla myös…

 • Sirkus maahanmuuttaja­nuorten kanssa

  Sirkus maahanmuuttaja­nuorten kanssa

  Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa kehitettiin 2,5 vuoden ajan sirkusta osana maahanmuuttajatyötä mm. koulujen valmentavassa opetuksessa, kotoutumiskoulutuksessa ja avoimissa ryhmissä. Olemme koonneet hankkeen aikana tehdystä työstä hyviä käytäntöjä yhteen. Teimme havaintoja siitä, mikä toimii erityisen hyvin, ja mihin taas on tarpeen kiinnittää huomiota. Toivottavasti tästä on hyötyä, kun suunnittelette toimintaanne! Sirkuksesta siivet elämään –hankkeen päärahoitus saatiin…

 • Harjoitteita kielenoppimiseen -oppaat

  Harjoitteita kielenoppimiseen -oppaat

  Harjoitteita kielenoppimiseen: musiikki (pdf) Harjoitteita kielenoppimiseen: kuvataide ja teatteri (pdf) Oppaat on laadittu ennen EU:n saavutettavuusdirektiivin voimaantuloa. Yllä olevat PDF-julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

 • Selvitimme TietoEVRYn kanssa nuorten käsityksiä tulevaisuuden työstä

  Selvitimme TietoEVRYn kanssa nuorten käsityksiä tulevaisuuden työstä

  Miksi? Digitalisaation vaikutuksista työelämään käydään vilkasta yhteiskunnallista keskustelua. Teknologian nopea kehitys haastaa meitä pohtimaan, miten automaatio ja tekoäly mullistavat eri toimialoja ja työntekijän kohtaamia osaamisvaatimuksia tulevaisuuden työelämässä. Nuorten ääni kuuluu harvoin tässä keskustelussa. On kuitenkin tärkeää, että nuoret pääsevät itse osallistumaan keskusteluun sen sijaan, että he olisivat vain keskustelujen kohteena.  Mitä teimme? Toteutimme keväällä 2018 kyselyselvityksen yhdessä ohjelmisto-…

 • Avaimia omaan polkuun -opas

  Avaimia omaan polkuun -opas

  Lataa Avaimia omaan polkuun opas tästä (pdf) Opas on laadittu ennen EU:n saavutettavuusdirektiivin voimaantuloa. Yllä oleva PDF-julkaisu ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.