Esiintyminen minänä: liike itseilmaisun ja yhteistyön välineenä

03.02.2022

Opas antaa välineitä siihen, miten vahvistaa nuoren rohkeutta toimia omana itsenään osana ryhmää. Se on suunnattu opettajille, nuoriso-ohjaajille ja muille ryhmänohjaajille. Opas on tehty osana Huuma-hanketta.

Oppaan harjoitteet rohkaisevat osallistujaa tutustumaan itseensä ja ilmaisemaan itseään sellaisena kuin hän on. Niissä harjoitellaan yhdessä tekemistä ja katsottavana olemista turvallisessa ilmapiirissä.

Ryhmässä oleminen ja esiintyminen ovat tärkeitä taitoja myös työelämässä, sillä moniin töihin sisältyy tiimityötä, asiakaspalvelua tai esiintymistä. Nähdyksi tuleminen, kohtaaminen ja omien ajatusten kertominen on tärkeää koko elämän kannalta.

Osallistumiseen ei tarvita aiempaa kokemusta tai erityisiä taitoja. Kannustamme pohtimaan yhdessä, mikä edesauttaa omana itsenä olemista ja miten muiden kanssa ja edessä olemista voi helpottaa, jos se tuntuu jännittävältä. Harjoitteet ovat sellaisia, että kuka tahansa ryhmänohjaaja voi ohjata harjoitteen.

Opas on tehty Lasten ja nuorten säätiön Huuma-hankkeessa yhdessä Etelä-Savon tanssiopiston Sanni Parkkisen, Sara Gurevitschin, Matilda Lindströmin ja Fanny Gurevitschin kanssa. Kuvaaja Tom Lönnqvist, kannen kuva Jussi Vierimaa.

Psst! Auttaisitko meitä kehittämään oppi­materiaalejamme?

Haluamme tuottaa materiaaleja, jotka ovat aidosti hyödyllisiä. Auttaisitko meitä vastaamalla lyhyeen kyselyyn? Voit vastata kyselyyn anonyymisti alla olevan linkin kautta. Kiitos ajastasi!


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Lastensuojelu­laitoksessa asuvien nuorten elämä ja tulevaisuuden toiveet muotoutuivat virtuaaliseksi runoteokseksi
Kuuma, kuumempi peruna: raha! Nuorten kolme vinkkiä kestävään rahankäyttöön