Lähestyimme taloustaitoja Danske Bankin kanssa pehmeiden arvojen kautta

07.08.2020

Yhteistyö oli osa Danske Bankin laajaa Taloudellinen mielenrauha -kokonaisuutta.

Miksi? Raha on tunneasia, ja siksi siitä on tärkeä oppia puhumaan jo nuorena. Kaikki eivät halua sijoittajiksi, mutta raha-asiat koskettavat jokaista. Tuemme nuoria kohti hyvää rahasuhdetta ja ottamaan oman taloutensa haltuun. Taloustaidoissa keskiössä eivät ole vain tekniset taidot, vaan myös tunnetaidot ja luottamus itseen.

Mitä teimme? Järjestimme 30 työpajaa, joihin osallistui yhteensä 158 nuorta. Nuoret opiskelivat ammattioppilaitoksen Valma-koulutuksessa ja olivat iältään 15–29-vuotiaita. Järjestimme työpajoja Espoossa, Joensuussa, Keravalla, Kuopiossa, Nurmijärvellä ja Vantaalla seitsemässä oppilaitoksessa.

Työpajoissa nuoret vahvistivat taloustaitojaan ja myönteistä asennettaan oman taloutensa hoitamiseen. Käsittelimme nuorten kanssa heidän suhdettaan rahaan, ja sitä, miten se vaikuttaa omaan elämään ja yhteiskuntaan nyt ja tulevaisuudessa.  Jokainen nuori kirjoitti, kuvasi ja editoi omaa rahasuhdettaan kuvaavan digitarinan. Danske Bankin vapaaehtoiset työntekijät osallistuivat myös työpajoihin ja työskentelivät vertaisina yhdessä nuorten kanssa ja jakoivat heille tarvittaessa asiantuntemustaan.

Toimintaan kuului lisäksi dreamsterin vierailu koko oppilaitokselle ja coach-tunnit nuorille. Dreamstereiden vierailut olivat osa säätiön monivuotista Dreams-ohjelmaa. Coach-tunneilla sosiaalialan ammattikorkeakouluopiskelijat tukivat nuoria työpajojen aiheen käsittelyssä omien kokemustensa ja oman ammattitaitonsa avulla. Työpajojen, Dreams-vierailun ja coach-tuntien myötä tavoitimme kaikkiaan 940 nuorta. 

Järjestimme myös koulutuksen ammattioppilaitosten opettajille.

Milloin? Vuoden 2019 aikana järjestimme yhteensä 30 työpajaa, 14 coach-tuntia ja 10 Dreams-vierailua. Ne olivat osa Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -kokonaisuutta. Danske Bankin vapaaehtoiset työntekijät osallistuivat työpajoihin vertaisosallistujina ja sparrasivat nuoria oman rahasuhteen hahmottamisessa. Jatkamme vastaavaa yhteistyötä vuosina 2020–2023 Kestävä rahasuhde -hankkeessa, jota Danske Bankin rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn lisäksi. 

Lisätietoja:

Lue lisää Kestävä rahasuhde -hankkeestamme.

Lue toimintaan osallistuneen nuoren ajatuksia blogistamme: Koulu on turvallinen paikka puhua rahasta.

Lue toimintaan osallistuneen opettajan ajatuksia blogistamme: Talous on tärkeä aihe koulussa.

Lue toimintaan osallistuneen Danske Bankin vapaaehtoisen ajatuksia blogistamme: Nuorten kohtaaminen innosti ja herätti ajattelemaan.

Lue lisää Taloudellinen mielenrauha -kokonaisuudesta Danske Bankin verkkosivuilla.

Kuuntele Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -podcastin jakso, jossa asiantuntijamme Oskar Sandqvist vierailee:

Podcastille ei ole saatavilla saavutettavuusvaatimusten mukaista tekstivastinetta.


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista
TET.fi tekee tulevaisuuden työelämää – selvityksen mukaan tietotyöpaikoilla kaivataan tukea työelämään tutustumisen järjestämiseen