Pelaaminen antaa nuorille vallan ottaa ohjat ja mahdollisuuden harjoitella tulevaisuuden taitoja

09.01.2023

Pelit ja pelaaminen ovat oiva keino tulevaisuudessa tarvittavien taitojen harjoittelemiseen, osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen ja motivaation kasvattamiseen. Haastattelimme Upgrade EDU:n Pekka Hummelinia pelillisyydestä ja sen hyödyistä opetuksessa.

Erilaiset pelillisyyden muodot ovat läsnä elämässämme monin tavoin. Pelillisyydellä vaikutetaan esimerkiksi kulutuskäyttäytymiseemme eli siihen, miten, milloin ja mistä ostamme tarvitsemamme ja haluamamme tavarat ja hyödykkeet. 

Digitalisaation myötä pelit ja pelillisyys ovat yleistyneet opetuksessa ja oppimisessa. Erilaisia hyötypelejä ja sovelluksia on tarjolla paljon. Pelit ovat hyödyllisiä apuvälineitä oppimisessa, koska ne tarjoavat motivoivan ympäristön erilaisten taitojen, kuten ongelmanratkaisutaitojen harjoittelemiseen. 

Pelaamiseen liittyvä leikillisyys ja kilpailullinen näkökulma auttaa kiinnittymään opittavaan asiaan ja saamaan välitöntä palautetta omasta oppimisesta. Pelillisyys lisää motivaatiota ja motivaatio lisää oppimista. Erilaisten hankalilta tuntuvien tilanteiden harjoittelu peliympäristössä valmistaa nuorta oikeassa elämässä kohdattaviin haasteisiin. 

“Opetuksessa käytettävät pelit voivat olla monenlaisia, kuten erilaisia visailuja ja kilpailuja tai syvempiä oppimispelejä kuten roolipelejä”, Hummelin kertoo. Opetuspelejä yhdistävät ennalta asetetut oppimistavoitteet, joiden tarkoituksena on ohjata tietynlaiseen käyttäytymiseen, tarjota tietoa tai vahvistaa elämässä tarvittavia taitoja, kuten ongelmanratkaisutaitoja tai kriittisen ajattelun taitoja. 

Turvallinen peliympäristö auttaa ymmärtämään itseä ja muita 

Tietyistä oppimistavoitteista huolimatta pelaajien oppimiskokemukset voivat kuitenkin olla monenlaisia. Parhaimmassa tapauksessa nuoret ottavat pelin omakseen ja saavat omistajuuden opittavasta asiasta. 

Hyvin ohjattu pelituokio antaa nuorille vallan päättää pelin kulusta ja tapahtumista, jolloin lopputulos on heidän itsensä käsistä. Tätä tapahtuu etenkin silloin, kun on kyse isoista ja moniulotteisista peleistä kuten erilaisista roolipeleistä. Pelin ohjaajan tehtäväksi jää turvallisen tilan mahdollistaminen pelaajille. 

“Erityisesti isommissa peleissä, kuten roolipeleissä, tarinallisuudella on voimauttava rooli. Tarinallisuus auttaa jäsentämään ajatuksia, avaa tunnekokemuksia ja auttaa ymmärtämään omia ja muiden ajatuksia”, Hummelin sanoo.  

Pelin ohjaaminen vaatii opettajalta heittäytymistä ja avoimuutta sekä hyvää ryhmän tuntemusta. Osallistujilla pitää olla riittävät perustiedot ja taidot pelin vaativuudesta. Hummelin korostaa, että opettajan tehtävänä on valita omalle ryhmälle sopivin peli. 

Pelaamalla voi käsitellä hankaliakin asioita ja vahvistaa tulevaisuuden taitoja 

Pelimaailma on turvapaikka, jossa voi käsitellä vaikeitakin asioita hahmon kautta. Hahmon voi luoda täysin toisenlaiseksi kuin itse on tai sen voi tehdä vastaamaan paremmin sitä, joka itse haluaisi olla. 

Pelaaminen on vuorovaikutteista ja yhteisöllistä: se sitouttaa pelaajansa vaikuttamaan pelissä tapahtuviin yhteisiin asioihin. Pelaaminen vahvistaa nuoren kokemusta siitä, että hänellä on valta tehdä pelistä ja sen lopputuloksesta oman näköinen. Hummelinin mukaan näitä pelaamisen kautta opittuja taitoja voi valjastaa muuhunkin tekemiseen tulevaisuudessa. 

Pelaamalla voi harjoitella tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja vahvistaa osallisuuden kokemusta. Pelien avulla voi kerryttää osaamista sellaisiinkin asioihin, jotka tuntuvat esimerkiksi nuorena vielä kaukaisilta, kuten oman talouden hallintaan ja kuluttamiseen liittyviin taitoihin. 

Pekka Hummelinin kolme vinkkiä onnistuneen pelituokion järjestämiseen: 

  1. Varmista ennen pelin aloitusta, että pelin tavoitteet ja säännöt ovat selvät kaikille pelaajille. 
  1. Huomioi yhdenvertainen ja turvallinen ilmapiiri. Kaikkien osallistujien pitää voida tuntea, että heidän ideansa tulevat kuulluksi. Muista, että tunteet tarttuvat: opettajan oma innostus voi kannustaa ryhmääkin intoutumaan pelin vietäväksi. 
  1. Tee pelistä hyvä ja toimiva. Riittävän haastava peli mahdollistaa sen, että jokainen pelaaja voi hyödyntää omia vahvuuksiaan tai jopa kokeilla uusia tapoja lähestyä asioita turvallisessa ympäristössä. 

Tutustu Lasten ja nuorten säätiön maksuttomiin materiaaleihin: 

Kestävä rahasuhde -materiaalikokonaisuus, joka sisältää harjoituksia ja pelejä rahasta puhumiseen ja tunnetaitojen vahvistamiseen. Harjoituskokonaisuus sisältää Upgrade EDU:n suunnittelemia rahaan ja kuluttamiseen liittyviä pelejä. 

Mahdolliset maailmat -roolipeli on jännittävä, pelillinen tutkimusmatka tulevaisuuksiin 2–10 pelaajalle ja pelinohjaajalle. Se vie pelaajat ajassa 30 vuotta eteenpäin. Miltä maailma silloin näyttää? Millaisia ihmisiä pelissä seikkailee? Miten pelaajien käy, kun he päätyvät tutkimaan unohtuneille rajaseuduille muodostuneita Kapseleita? 

Juttua varten haastateltu Pekka Hummelin on koulutukseltaan luokanopettaja. Lisäksi hän on luennoitsija, kouluttaja sekä pelien ja pelillisten kokemusten suunnittelija. Hummelin työskentelee kuopiolaisessa Upgrade EDU:ssa 


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista
TET.fi tekee tulevaisuuden työelämää – selvityksen mukaan tietotyöpaikoilla kaivataan tukea työelämään tutustumisen järjestämiseen