Luova tulevaisuus­työskentely antaa nuorille keinon löytää paikkansa

18.01.2023

Valoa tulevaisuuteen! -verkkotapahtuma antoi marraskuussa 2022 kyytiä pimeydelle. Tapahtuman aiheena oli luova tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä, erityisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kanssa. Ota käyttöön tulevaisuustyöskentelyn harjoitusopas myös omassa työssäsi nuorten kanssa.

Oman tulevaisuuden hahmottaminen voi olla toisinaan vaikeaa. Erityisen hankalaa se voi olla, jos nuori tipahtaa yhteiskunnan rytmistä esimerkiksi puuttuvan opiskelu- tai työpaikan takia. Joskus tulevaisuuden pohtimisessa auttaa, jos sitä voi tarkastella jonkinlaisen roolin kautta tai toisesta näkökulmasta. 

Kun puhutaan tulevaisuudentutkimuksesta, olennaista on erilaisten vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelu. Luovassa tulevaisuustyöskentelyssä näitä erilaisia tulevaisuuksia pohditaan erilaisten luovien menetelmien avulla. Tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää muistuttaa, että työskentely luovalla tavalla auttaa vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelussa. Jos pitäisi kuvitella erilaisia tulevaisuuksia kylmiltään, se saattaisi pelästyttää. Luovuuden avulla herätellään tärkeää taitoa: mielikuvitusta. 

Kaksivuotisessa Tulevaisuussafari-hankkeessa luovana apuvälineenä käytettiin teatterin menetelmiä. Soveltava teatteri mahdollistaa erilaiset osallistumisen tavat. Kaikki, mikä toiminnan aikana syntyy, on aina kulloisenkin ryhmän itsensä näköistä. Työskentelyn tavoitteena ei ole valmistaa esittävää teosta. Keskiössä ovat teatterin perustaitojen, kuten itseilmaisun, vuorovaikutustaitojen ja luovan ajattelun harjoitteleminen – siis samanlaiset taidot, joita esimerkiksi työelämässä tarvitaan. 

“Soveltavan teatterin työpajatyöskentelyssä matka on määränpäätä tärkeämpi”, kuvailee Kemin kaupunginteatterin taiteilijaohjaaja Laura Nuuttila. Hän työskenteli Tulevaisuussafari-hankkeessa nuorten ryhmien ohjaajana.

Luoviin harjoituksiin heittäytyminen ei kuitenkaan aina onnistu yhdessä yössä. Riittävä pohjustus, lämmittely, ryhmässä tutuksi tuleminen ja ohjaajien ammattitaidolla luoma mahdollisimman turvallinen tila kuitenkin auttavat. 

“Ryhmässämme oli paljon ihmisiä, jotka eivät ole koskaan olleet edes esillä, ja silti kaikki ovat osallistuneet tosi hyvin. Varsinkin, kun olemme tutustuneet toisiimme, niin uskallus on noussut paljon ja olen todella ylpeä kaikista meidän ryhmämme jäsenistä”, sanoo toimintaan Kajaanissa osallistunut Johanna Välikangas

Tulevaisuussafari-hankkeen aikana kehitetyt harjoitukset on koottu yhdeksi oppaaksi Lasten ja nuorten säätiön verkkosivuille. Tulevaisuustyöskentelyn harjoitukset koostuvat matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä enemmän heittäytymistä ja luovuutta vaativista harjoituksista. Opas sopii esimerkiksi nuoriso-ohjaajille, opinto-ohjaajille ja muille ryhmänohjaajille. 

Katso oppaan esittely YouTubessa! Video on poiminta marraskuussa 2022 järjestetystä ”Valoa tulevaisuuteen! Luova tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä” -verkkotapahtumasta. Videolla opasta esittelee Lasten ja nuorten säätiön asiantuntija Sofia-Charlotta Kakko.

Jutussa mainitut henkilöt esiintyivät Valoa tulevaisuuteen! -verkkotapahtumassa. Tulevaisuussafari-hanketta rahoittivat vuosina 2021–2022 Euroopan sosiaalirahasto, osallistuvat kunnat ja taidetoimijat sekä yrityskumppanit Valmet Automation Oy ja Osuuskauppa Maakunta. Hankkeen kansallinen rahoittajaviranomainen oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta toteutettiin Kajaanissa, Kemissä ja Oulussa. 


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Lastensuojelu­laitoksessa asuvien nuorten elämä ja tulevaisuuden toiveet muotoutuivat virtuaaliseksi runoteokseksi
Kuuma, kuumempi peruna: raha! Nuorten kolme vinkkiä kestävään rahankäyttöön