Vanessa Saaranen ja Emilia Vepsäläinen, 18: ”Työpajoissa luottamus itseä ja muita kohtaan kasvoi"

25.02.2022

Huuma-toimintaan osallistuneet nuoret kertovat, että ryhmässä he saivat nauraa, rentoutua ja oppivat luottamaan muihin.

Lasten ja nuorten säätiön Huuma-toiminta tarjosi nuorille mahdollisuuden toteuttaa itseään liikeilmaisun keinoin. Taidetyöpajoissa tehtiin erilaisia teatteri- ja tanssiharjoituksia sekä pelattiin ja leikittiin. Luovat menetelmät tarjosivat mahdollisuuden tutkailla itseään sekä vahvistaa ryhmässä toimimisen taitoja.

Kuopiolaiset Vanessa Saaranen, 18, ja Emilia Vepsäläinen, 18, osallistuivat Huuman työpajoihin yhden lukuvuoden verran. Ensin Savon ammattiopiston VALMA-ryhmän mukana, ja sen jälkeen osana Huuman avointa ryhmää. Toiminta oli nuorille monella tapaa merkityksellistä.

“Työpajoissa parasta olivat mukavat ohjaajat sekä kiva porukka. Teimme improvisaatioharjoituksia ja keskustelimme paljon yhdessä siitä, miten menee ja miltä tuntuu. Jokaisella kerralla saimme nauraa ilmat keuhkoista pihalle”, kertovat Vanessa ja Emilia kokemuksestaan.

Ryhmätehtäviin osallistuminen oli aluksi vaikeaa, sillä taidetoiminnassa tehtiin aivan uudenlaisia asioita. Uskalluksen herääminen kesti jonkin aikaa, ja oli vaikeaa päästä sellaiseen mielentilaan, jossa ei ajattele mitä muut sanovat. Vähä vähältä rentous kuitenkin löytyi hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Naisten mielestä on tärkeää, että ketään ei pakoteta osallistumaan, mutta samalla on hyvä lempeästi puskea osallistujia kokeilemaan uusia asioita.

“Työpajoissa tuli tehtyä fyysisesti sellaisia asioita, joita ei olisi uskonut voivansa tehdä. Oli myös hienoa huomata, miten voi kasvaa henkisesti porukassa. Luottamus sekä itseä että muita ihmisiä kohtaan kasvoi, kun tehtiin rohkeutta ja heittäytymistä vaativia asioita yhdessä ja saatiin onnistumisen kokemuksia. Merkittävintä Huumaan osallistumisessa onkin ollut se, että on oppinut heittäytymään.”

Vanessa ja Emilia ovat kokeneet taidetoiminnan vaikutukset myös muuhun elämäänsä. Mieli on rauhoittunut huomattavasti ja hyvinvointi lisääntynyt. Esimerkiksi kauppaan mennessä kiireisenä päivänä muistaa hengittää syvään. Heidän mielestään vastaavaa toimintaa olisi hyvä tarjota nuorille enemmänkin, esimerkiksi oppilaitoksissa ja nuorisotaloilla.

“Monet nuoret voivat henkisesti todella huonosti. Suurena syynä siihen ovat kovat suorituspaineet ja esimerkiksi kiusaaminen. Yhteinen hulluttelu ja leikki vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, antaa itsevarmuutta ja lisää jaksamista. Nuorten olisi hyvä saada mahdollisuus rentoutua ja huomata, että elämä ei ole niin vakavaa.”

Sivun kuva: Vanessa Saaranen, Emilia Vepsäläinen.

Huuma – Tulevaisuustaitoja nuorille taiteen keinoin oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jota Lasten ja nuorten säätiö toteutti vuosina 2019–2022 yhteistyössä Tanssiteatteri Raatikon, Etelä-Savon tanssiopiston ja ANTI – Contemporary Art Festivalin sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa. Hanke tavoitti 309 työn ja koulutuksen ulkopuolella olevaa 16–29- vuotiasta nuorta Vantaalla, Mikkelissä ja Kuopiossa. Toimintaa toteutettiin ammattiopistojen VALMA- ja TELMA-ryhmissä, kotoutumiskoulutuksen ryhmissä, kaupunkien työpajatoiminnassa sekä avoimessa ryhmässä. Myös toimintaan osallistuneilta kunnilta saatiin rahoitusta.


Lue lisää

Kuuma, kuumempi peruna: raha! Nuorten kolme vinkkiä kestävään rahankäyttöön
Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee uskoa tulevaisuuteen
Jo joutui armas arki