Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee uskoa tulevaisuuteen

25.10.2023

Epävarmassa maailmassa tarvitaan tekoja, jotka kasvattavat toivoa ja lisäävät uskoa valoisampaan tulevaisuuteen, kirjoittaa Lasten ja nuorten säätiön toimitusjohtaja Olli Alanen.

Elämme poikkeuksellista aikaa. Esimerkiksi lääketieteessä tehdään läpimurtoja päivittäin, teknologia kehittyy käsittämättömällä vauhdilla ja ihmiskunnalla on osaamista enemmän kuin koskaan. Silti olemme tilanteessa, jossa hiipuvasta tulevaisuususkosta ja aikuisten toimintaan liittyvästä pessimismistä on tullut nuorten sukupolvikokemus. Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta toivottomuuden tilalle syntyy toivoa paremmasta tulevaisuudesta. 

Nuoret ovat eläneet viimeiset vuodet niin sanotun kolmoiskriisin myllerryksessä. Ilmastokriisi etenee kovaa vauhtia, koronapandemian aikaiset rajoitukset heikensivät nuorten hyvinvoinnin historiallisen matalalle tasolle (Nuorisobarometri 2021) ja kohta jo kaksi vuotta kestänyt Venäjän käynnistämä hyökkäyssota on johtanut tilanteeseen, jossa sodan uhka on suurin nuorten suurin huolenaihe (Lasten ja nuorten säätiö 2022). 

Kasvavan epävarmuuden maailmassa on myönteistä, että nuoret kykenevät sopeutumaan muutoksiin varsin hyvin (Nuorisobarometri 2022). Vahva resilienssi on varmasti lieventänyt kolmoiskriisin vaikutusta siihen, miltä nuorten oma tulevaisuus näyttää. Sen sijaan, maailman tulevaisuus näyttää nuorista hyvinkin huolestuttavalta (ks. esim. Nuorisobarometri 2021 ja Lasten ja nuorten säätiö 2022).

Tarvitaan toivoa ja kokemusta siitä, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa 

On hätkähdyttävää, että alle puolet nuorista uskoo ihmiskunnan kykyyn ja haluun ratkaista aikamme isoimpia ongelmia (Lasten ja nuorten säätiö 2022). Lisäksi nuoret kokevat, että heillä itsellään ei ole riittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Nuorten luottamus keskeisiin instituutioihin ja poliittisiin puolueisiin on laskenut hälyttävälle tasolle (Kansalaispulssi, syyskuu 2023). Herää kysymys: miltä yhteiskuntamme näyttäisikään, jos nuorten tulevaisuususkon vahvistaminen olisi yhteisesti jaettu päämäärä? 

Käynnissä olevat kriisit ovat luonteeltaan vaikeita ja vaikutuksiltaan valtavia. Tästä huolimatta on syytä olla toiveikas. Ihmiskunnalla enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan ennen keskeisten ongelmien ratkaisemiseksi. Maailmassa tapahtuu paljon hyvää, mutta se jää kriisien jalkoihin. Myönteinen kehitys ja sen tuoma toivo tulisi tehdä näkyväksi. Meidän kaikkien – järjestöjen, vanhempien, opettajien, puolueiden ja yritysten – on otettava aktiivinen rooli varmistaaksemme, että nuorillamme on valoisa ja toiveikas tulevaisuus. 

Epävarmassa maailmassa tarvitaan toivoa ja kokemusta siitä, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Tämän eteen teemme työtä Lasten ja nuorten säätiössä kymmenien kumppaniemme kanssa. Tänä vuonna toimintaamme osallistuu jo yli 100 000 lasta ja nuorta. Tervetuloa mukaan! 

”Tulevaisuus on pelottava, mutta onneksi sitä voi itse muokata parempaan suuntaan jo nyt.”

Lasten ja nuorten säätiön kyselyyn vastannut nuori (”Toiveikas ja pelottava” – selvitys nuorten tulevaisuususkosta 2022)

Lähteet:

Lasten ja nuorten säätiö, 2022: ”Toiveikas ja pelottava” – selvitys nuorten tulevaisuus­uskosta

Nuorisobarometri, 2021: Nuorten tyytyväisyys elämään Nuorisobarometrien mittaushistorian matalimmalla tasolla

Nuorisobarometri, 2022


Lue lisää

Kuuma, kuumempi peruna: raha! Nuorten kolme vinkkiä kestävään rahankäyttöön
Jo joutui armas arki
Kevätjuhlapuhe: Unelmia kohti