Joulukeräys

Yritys, anna tänä jouluna lapsille ja nuorille lahjaksi se tärkein: toivoa vuodelle 2024. Tee yrityslahjoitus Lasten ja nuorten säätiölle.

Tulevaisuususko on merkittävä lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Juuri nyt moni lapsi ja nuori kantaa huolta tulevasta. Vain alle puolet suomalaisista nuorista uskoo ihmiskunnan kykyyn tai haluun ratkaista aikamme suuria ongelmia kuten ilmastokriisiä ja sotia.

Epävarmassa maailmassa tarvitaan tekoja, jotka kasvattavat toivoa ja lisäävät uskoa valoisampaan tulevaisuuteen.

Tekemällä tänä jouluna lahjoituksen Lasten ja nuorten säätiölle olette mukana vahvistamassa lasten ja nuorten tulevaisuususkoa käytännön teoin. Vastaamme toiminnallamme tarpeisiin, jotka nousevat suomalaisten lasten ja nuorten arjesta. Tarjoamme nuorille tietoa, taitoja ja mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuutta.

Laajojen yhteistyöverkostojen avulla tavoitamme vuosittain yli 50 000 lasta ja nuorta ympäri maata. Toimintamme on osoitettu vaikuttavaksi, ja kuulemme jatkuvasti lapsia ja nuoria toimintamme kehittämiseksi. Avullanne voimme tehdä tulevana vuonna vielä vaikuttavampia tekoja.

Kiitoksena lahjoituksestanne saatte hyvän mielen lisäksi

➞ Viestintämateriaalit, joilla pystytte helposti kertomaan tekemästänne lahjoituksesta

➞ Yrityksenne nimen Kauppalehdessä julkaistavaan kiitos-ilmoitukseen

Lapset sohvalla ja sohvan selkänojan päällä.

”Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee uskoa tulevaisuuteen”

Epävarmassa maailmassa tarvitaan tekoja, jotka kasvattavat toivoa ja lisäävät uskoa valoisampaan tulevaisuuteen, kirjoittaa Lasten ja nuorten säätiön toimitusjohtaja Olli Alanen.

Mitä lahjoituk­sellanne voidaan saada aikaan?

2400 eurolla

Vahvistamme 60 nuoren tulevaisuususkoa auttamalla heitä tunnistamaan omia vahvuuksiaan, vahvistamaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja ottamaan askelia kohti työelämää.

5000 eurolla

Valamme tulevaisuususkoa 1000 nuoreen vaikuttavilla kouluvierailuilla, jotka auttavat nuoria näkemään elämässään enemmän mahdollisuuksia.

10 000 eurolla

Työskentelemme pitkäjänteisesti 20 haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan nuoren kanssa. Vahvistamme nuorten itsetuntemusta ja vähennämme riskiä syrjäytyä.

Kiitos kun saan tukea, opastusta ja itseluottamusta.

Toimintaan osallistunut nuori

Lisätietoja

Olli Alanen

Toimitusjohtaja

olli.alanen@nuori.fi

050 502 5007

Keräyslupa RA/2021/1691. Voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Myöntänyt Poliisihallitus 13.12.2021.