Teatteri antaa avaimia selvitä nopeasti muuttuvassa maailmassa

25.03.2021

Teatterin ammattilaisten luovuus auttaa meitä ymmärtämään paremmin maailmaa, jossa elämme. Voisiko se auttaa meitä ymmärtämään paremmin myös tulevaisuutta, pohtii Sofia-Charlotta Kakko.

Lauantaina 27.3. juhlitaan maailman teatteripäivää. Teemapäivän tämän vuoden julistuksen on laatinut näyttelijä Helen Mirren. Koronakriisi on evännyt luovan alan ammattilaisilta mahdollisuuden toteuttaa luovuuttaan elävän yleisön edessä. Jatkuvaan epävarmuuteen tottuneena alan ammattilaiset ovat selvinneet ja tulevat selviämään tästäkin kriisistä. Mirren kirjoittaa aikaan nähden osuvasti: “Kirjoittajien, suunnittelijoiden, tanssijoiden, laulajien, näyttelijöiden, muusikoiden ja ohjaajien luovuus ei koskaan tule tukahtumaan. Tämä luovuus tulee pian uusin voimin kukoistamaan ja auttamaan meitä ymmärtämään paremmin maailmaa, jonka yhdessä jaamme.”

Jos teatterin ammattilaisten luovuus voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin maailmaa, jossa elämme nyt, voisiko se auttaa meitä ymmärtämään paremmin myös tulevaisuutta?

Käynnistimme vuoden alussa uuden hankkeen, jossa työttömät nuoret käsittelevät tulevaisuuden teemoja teatteritaiteen keinoin. Järjestämme Tulevaisuussafari-toimintaa Kajaanissa, Kemissä ja Oulussa.

”On saanut suuntaa tulevaisuudelle ja apua tulevaisuuden suunnitteluun.”

Tulevaisuussafari-toimintaan osallistunut nuori

Viimeistään korona osoitti, että elämme maailmassa, joka voi muuttua nopeasti. Nuoret ovat joutuneet tahtomattaan keskelle koko maailmaa myllertävää muutosta, joka on mahdotonta jättää huomioimatta. Tällaisessa maailmassa oman tulevaisuuden hahmottaminen voi tuntua vaikealta, jopa mahdottomalta. Jos tulevaisuutta ei hahmota, miten sitä kohti voi pyrkiä?

Teatteri tarjoaa turvallisen ja luovan tilan, jossa on mahdollista leikitellä erilaisten tulevaisuuskuvien ja toiveiden kanssa ilman, että niitä tarvitsee pitää ominaan. Sen sijaan, että nuori joutuisi vielä itse tekemään päätöksiä, joihin sitoutua, hän voi antaa tehtävän roolihahmolle.

Taide antaa metaforisen suojan, jonka avulla kokeilu ja heittäytyminen erilaisiin ajatuksiin, ideoihin ja tulevaisuuden toiveisiin voi olla helpompaa. Näiden kokeiluiden myötä nuoren on helpompi hahmottaa omia toiveitaan ja vahvuuksiaan.

Monelle Tulevaisuussafari-ryhmään osallistuneelle nuorelle useamman tunnin työpajapäivä on tuntunut sosiaalisesti raskaalta. Kunkin henkilökohtainen oman tilan tarve luonnollisesti värittää näitä kokemuksia, mutta väitän, että myös korona-ajan eristäytyneisyys vaikuttaa meistä jokaiseen.

Ennemmin tai myöhemmin arkemme palaa takaisin raiteilleen. Silloin meidän on opeteltava sosiaalisuuteen uudelleen. Teatteri antaa nuorelle paitsi avaimia oman tulevaisuuden hahmottamiseen, myös varmuutta sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen.

“Teatteriharjoitteet kasvattivat rohkeutta ja ne olivat hauskoja.” 

Tulevaisuussafari-toimintaan osallistunut nuori

Kun ryhmä tulee tutuksi, pääsevät sen jäsenet harjoitusten ohella käsittelemään myös haluamiaan henkilökohtaisia asioita toistensa kanssa. Mahdollisia tulevaisuuksia käsiteltäessä on yhä helpompaa ja helpompaa alkaa ajatella myös omaa tulevaisuuttaan, yhdessä muiden kanssa. Yhdessä teatteria tekevästä porukasta kasvaa parhaassa tapauksessa osallistujilleen tärkeä vertaisryhmä.

Tulevaisuussafarissa käytämme soveltavaa teatteria, mutta myös se prosessi päättyy yleensä jonkinlaiseen esitykseen. Meidän hankkeessamme esityksen aiheena on tulevaisuuden työelämä, mutta sen muoto ja toteutustapa nousevat täysin nuorten omista tarpeista.

Taiteellisen teoksen luominen ja sen saattaminen yleisön nähtäville on jännittävä ja henkilökohtainen ponnistus. Esityksen jälkeen jännitys purkautuu useimmiten iloisena yhteisenä riemuna ja onnistumisen kokemuksena. Parhaassa tapauksessa osallistujien itsetunto vahvistuu ja he oppivat antamaan itselleen tunnustusta loppuun saatetusta prosessista.

Vahvistuneella itsetunnolla ja uusilla muuttuvassa työelämässä tarvittavilla taidoilla – kuten luovuudella, heittäytymiskyvyllä, sitkeydellä ja muuntautumiskyvyllä – varustettuna on tulevaisuuden seuraavan askeleen suunnitteleminen taas astetta helpompaa. Teatterin lavalta nuorelle jää toivottavasti aineksia pysyvään ajattelutavan muutokseen, jossa hän kokee, että pystyy itse vaikuttamaan omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen.

Tänä maailman teatteripäivänä juhlimme Tulevaisuussafari-hankkeen ryhmissä teatteriammattilaisten luovuuden lisäksi sitä luovuutta, jonka kukin osallistuja löytää itsessään teatteria ja tulevaisuustyöskentelyä yhdistävässä toiminnassa.

Kirjoittaja Sofia-Charlotta Kakko vetää Tulevaisuussafari-hanketta. Siinä Kemissä, Kajaanissa ja Oulussa ilman työ- ja opiskelupaikkaa jääneet nuoret käsittelevät tulevaisuuden työelämää teatterin keinoin. Hankkeen myötä nuoren käsitys omista vahvuuksista työelämän murroksen keskellä vahvistuu ja kyky siirtyä jatkopoluille kohti työpaikkaa helpottuu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoiva viranomainen on Pohjois Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteuttajat Lasten ja nuorten säätiö, Vaara-kollektiivi, Kemin kaupunginteatteri ja Kulttuuriosuuskunta ILME osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen yhdessä kuntakumppanien Kajaanin, Kemin ja Oulun, sekä yrityskumppaneiden Valmet Automation OY:n ja Osuuskauppa Maakunnan kanssa.


Lue lisää

Kuuma, kuumempi peruna: raha! Nuorten kolme vinkkiä kestävään rahankäyttöön
Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee uskoa tulevaisuuteen
Jo joutui armas arki