Yli 1 500 nuorta vahvisti työelämätaitojaan HuippuHarkka-ohjelman aikana

23.02.2021

Vuosina 2018–2020 toteutettu HuippuHarkka tavoitti kaikkiaan 1583 nuorta ja 248 yritysten edustajaa ja erilaisiin koulutuksiin ja webinaareihin osallistunutta. Koronakriisin perumat harjoittelujaksot korvautuivat lennossa webinaareilla ja työelämäkursseilla, jotka tarjosivat nuorille avaimia työelämäpolun ensiaskelilla.

HuippuHarkka-ohjelman tavoitteena oli sujuvoittaa nuorten siirtymistä työhön ja koulutukseen sekä tarjota tilaisuuksia nähdä uusia mahdollisuuksia työelämässä. Samalla se kasvatti yritysten valmiutta ohjata nuoria saavuttamaan onnistunut kokemus työelämästä. 

Ohjelmassa mukana olevat nuoret kuulivat yritysten työntekijöiden uratarinoita, tutustuivat yritysten toimintaan ja lopuksi hakivat muutaman viikon harjoittelu- tai työkokeilujaksolle.  

Jokaisella harjoitteluun osallistuvalla nuorella oli oma työpaikkakummi, joka auttoi työtehtäviin ja työyhteisöön tutustumisessa. Koulutimme kaikki mukana olevien yritysten työpaikkakummit tehtäväänsä. 

Pääyhteistyökumppaneina olivat Lassila & Tikanoja, Lindström, Musti ja Mirri ja Valmet. Teimme yhteistyötä myös henkilöstöpalveluyritys Adeccon ja Asuntosäätiön kanssa. 

“Työharjoittelu oli kiva ja opin paljon uutta itsestäni. Sain suuntaa siihen, mille alalle haluaisin opiskelemaan.” 

Työharjoitteluun osallistunut nuori

Koronakriisi varjosti hankkeen viimeistä vuotta 

Vuosi 2020 mullistui radikaalisti kevättalvella. Koronarajoitukset sulkivat yritysten ovet vierailijoilta ja myös työntekijät siirtyivät etätyöskentelyyn. Tilanne vaikutti merkittävästi myös HuippuHarkan viimeiseen toimintavuoteen ja toimintaa jouduttiin sopeuttamaan lennosta.

Harjoitteluiden ohjaaminen etänä hankkeen kohderyhmän nuorille koettiin erittäin haasteelliseksi. Moni kumppaniyrityksemme toi esiin etenkin sen, että työ- ja arkirytmistä kiinnipitäminen sekä työyhteisöön sisälle pääseminen ovat olennainen osa onnistunutta kokemusta työelämästä. Tämä olisi ollut vaikeaa toteuttaa etänä.

“Jouduimme suunnittelemaan toimintaa uusiksi ja ratkomaan digitaalisia pulmia. Järjestimme työpaikkakummien vierailuja Teams-yhteydellä nuorten luokse ja toteutimme työelämäaiheisia webinaareja yrityskumppaneitten kanssa”, sanoo Lasten ja nuorten säätiön asiantuntija, hankkeen projektipäällikkö Sara Peltola

Yhteistyössä Nousussa Oy:n kanssa tarjosimme myös työelämä- ja työnhakuaiheiset verkkokurssit kaikille mukana olleille Valma-opiskelijoille maksutta. Kurssit ovat niille rekisteröityneiden opiskelijoiden käytössä koko vuoden 2021 ajan. Vuoden 2020 loppuun mennessä kursseille rekisteröityi yli 250 valma-koulutuksessa opiskelevaa.

Yhteistyö jatkuu alueellisesti 

Saimme haastavan vuoden aikana toteutettua kuitenkin muutamia harjoitteluja lemmikkitarvikkeisiin erikoistuneen Mustin ja Mirrin kanssa. Nuoret suorittivat työharjoittelun Mustin ja Mirrin myymälöissä esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa.

Muutamalla paikkakunnalla myymälän ja paikallisen Valma-koulutuksen välille muodostui tiivis yhteistyösuhde ja tulevaisuus harjoitteluiden jatkumisesta HuippuHarkan päätyttyä näyttää valoisalta.

Ohjelmaan osallistuvat nuoret opiskelivat ammattiopiston Valma-koulutuksessa, joka valmentaa ammatillisiin opintoihin. HuippuHarkkaa järjestettiin myös yhteistyössä Ohjaamoiden ja muiden nuorten palveluiden kanssa.

HuippuHarkka perustui sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaan Alku-hankkeeseen vuosina 2018–2020.

“Minun osaltani onnistui tosi hyvin, kummini oli iso tuki ja turva. Opin paljon uutta työelämästä ja itsestäni.”  

Työharjoitteluun osallistunut nuori

Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista
TET.fi tekee tulevaisuuden työelämää – selvityksen mukaan tietotyöpaikoilla kaivataan tukea työelämään tutustumisen järjestämiseen