Rahasta puhuminen nuorten kanssa herätti talousalan ammattilaisen pohtiman omaa rahasuhdettaan

16.11.2020

Danske Bankin liiketoiminnan kehittämisen konsultti Liisa Norio vieraili Kestävä rahasuhde -hankkeen työpajassa vapaaehtoisena kummina yhdessä kollegansa kanssa. Vaikka koronan vuoksi vierailu toteutettiin etäyhteydellä, syntyi yhteisessä hetkessä nuorten kanssa merkityksellinen ja omia ajatuksia tukeva yhteys. Puhu rahasta -viikolla hän haastaa kaikki kertomaan vinkkejä arkisesta rahankäytöstä.

Lähdin mukaan Lasten ja nuorten säätiön Kestävä rahasuhde -hankkeen kummiksi, sillä mielestäni yhteiskuntavastuussa ja kestävässä kehityksessä on tärkeää se, miten tuemme toinen toisiamme. Raha on edelleen monilta osin tabu yhteiskunnassamme, ja siksi on tärkeää kannustaa nuoria puhumaan rahasta ja rakentamaan itse omaa suhdettaan rahaan. Näin he voivat luoda myös pohjaa kestävämpään kuluttamiseen.

Teimme yhteistyötä hankkeessa hyvin konkreettisella tavalla: vierailimme kummiparini kanssa etäyhteydellä nuorten työpajassa, jossa kerroimme omasta rahasuhteestamme ja pohdimme yhdessä nuorten kanssa talouteen liittyviä aiheita.

Oman kokemuksen jakaminen oli arvokasta

Oli avartavaa käydä aihetta läpi oman elämäni kautta sen sijaan, että olisin kertonut siitä vain asiantuntijan roolissa. Kun aloin hahmotella tarinaani kerrottavaksi nuorille, huomasin, että omassa elämässäni on ollut paljon tapahtumia ja käännekohtia, jotka ovat muokanneet omaa rahasuhdettani.

Oli avartavaa käydä aihetta läpi oman elämäni kautta sen sijaan, että olisin kertonut rahasta vain asiantuntijan roolissa.

Muistin esimerkiksi huolen, joka liittyi ensimmäisen asuntolainan ottamiseen. Tuo huoli nousi omasta lapsuudesta, jota väritti lama-aika ja sen myötä pilviin nousseet korot.

Oman tarinan kautta aiheeseen tuli hyvin inhimillinen näkökulma. Omien kokemusteni kautta saatoin hahmottaa, miltä raha-asiat saattavat tuntua nykynuorenkin elämässä. Nuoren elämässä itsenäistymisen tuomat taloudelliset muutokset ovat iso oppimisen paikka. Niihin liittyviin tuntemuksiin varmasti jokainen meistä voi samastua.

Oman tarinan jakaminen nuorille vahvisti tietoisuuttani siitä, että meidän jokaisen olisi hyvä silloin tällöin pysähtyä miettimään omaa tämänhetkistä rahasuhdettamme sekä pohtimaan omaa kulutuskäyttäytymistämme ja kehittymisen paikkojamme.

Jäin pohtimaan aihetta myös oman lapseni kohdalla. Työpajassa kohtaamieni nuorten lailla haluan valmistaa häntä ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia polkuja, joita elämä meidän eteemme tuo, ja rohkaista luottamaan, että haastavistakin paikoista voi ponnistaa pitkälle.

Rahapuhetta arjen tasolla

Kestävän rahasuhteen rakentamisessa keskeistä on perusymmärrys rahan arvosta, oman elämän tarpeista ja niiden tuomista kuluista. Kun tunnistaa välttämättömät kulut kuten vuokran kokonaismäärän, on helpompi rakentaa sen ympärille muuta kulutusta itselle mielekkäällä tavalla.

Jos kuluja ei tunnista, ei tulojen määrällä ole merkitystä – silloin kulutus vain kasvaa kasvamistaan. Pohdimme nuorten kanssa esimerkiksi kahden tilin pitämistä, jolloin kulutuksen säännösteleminen voi olla helpompaa. Tällaisilla pienillä arjen kokeiluilla voi löytää keinoja, joiden avulla voi oppia hallinnoimaan omaa rahankäyttöä.

Minulle yhteisen keskustelun tärkein oivallus oli, että rahasta puhumisen tulee olla yksinkertaista ja kaikkien saavutettavissa tässä ja nyt.

Toivon, että meidän kummien kasvutarinoiden kuuleminen antoi nuorille rohkeutta tavoitella ja saavuttaa unelmiaan. Meistä jokainen on kasvanut tähän pisteeseen erilaisten, omannäköistemme polkujen kautta. Jos tuota omaa polkua uskaltaa lähteä tutkimaan omien unelmien ja kiinnostusten kautta, rakentuvat myös esimerkiksi ammatillinen rooli ja sitä myötä taloudellinen perusta kestävämmäksi.

Minulle yhteisen keskustelun tärkein oivallus oli, että rahasta puhumisen tulee olla yksinkertaista ja kaikkien saavutettavissa tässä ja nyt. Rahapuheen tulisi linkittyä suoraan meidän jokaisen elämään: nuorelle säästämisen aloittaminen vaikkapa kahdella eurolla kuussa on konkreettinen arvokas avaus, joka voi liittyä tulevaisuuden unelmiin esimerkiksi matkustamisesta.

Siksi rohkaisenkin Puhu rahasta -viikon kunniaksi meitä jokaista tuomaan rahapuhetta lähemmäs arkea: Mikä on sinun arkinen vinkkisi, jonka avulla hoidat raha-asioita ja rakennat omaa kestävämpää rahasuhdettasi?


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista
TET.fi tekee tulevaisuuden työelämää – selvityksen mukaan tietotyöpaikoilla kaivataan tukea työelämään tutustumisen järjestämiseen