Rap-artisti Rauhatäti opettaa nuoria vaikuttamaan sanataiteen keinoin

06.11.2020

Sanoita parempi maailma -hankkeen aikana neljä yläkoululuokkaa osallistui rap-artisti Rauhatädin ohjaamiin työpajoihin. Soveltavaan taiteeseen pohjautuvan työskentelyn keinoin nuoret käsittelivät lukutaitoa sekä YK:n Agenda2030-tavoitteita. Lopputuloksena syntyi oppilaiden yhdessä kirjoittama rap-biisi, jonka he pääsivät äänittämään studiolle ammattilaisten ohjauksessa.

”Kun olemme olleet studiossa äänittämässä, niin nuoret ovat aivan innoissaan. Onhan se heille ihan mieletön kokemus”, rap-artisti Rauhatäti kertoo. Hän viittaa Sanoita parempi maailma -työpajoihin, joita on vetänyt Lasten ja nuorten säätiössä vuoden verran.

Rauhatädillä, oikealta nimeltään Hanna Yli-Tepsalla, on vuosikymmenen kokemus rap- ja sanataidetyöpajojen ohjaamisesta. Yli-Tepsa innostui Sanoita parempi maailma -hankkeesta saman tien, kun häntä pyydettiin mukaan toimintaan. Hän halusi olla mukana tekemässä ja kehittämässä työpajaa tärkeän aiheen pohjalta.

Sanoita parempi maailma -hankkeen tarkoituksena on tuoda kouluihin tutuksi YK:n Agenda2030-tavoitteet. Hanketta varten valittiin neljä teemaa, jotka ovat köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen, lukutaidon parantaminen sekä tasa-arvon edistäminen.

Työpajoissa nuoret kirjoittavat yhteisen rap-biisin valitsemastaan aiheesta. Rap-musiikkia voi tehdä monista lähtökohdista, mutta kantaaottavuus on aina ollut iso osa genreä. Yli-Tepsa arvelee, että rap-musiikki on yläasteikäisille helppo ja mieleinen tapa lähestyä haastavia aiheita.

”Oppilaat miettivät teemoja todella syvällisesti.”

Harjoitukset auttavat ryhmähengen luomisessa

Nuorten tunnelmat ennen työpajaa ovat usein odottavat, mutta jännittyneet. On tärkeää, että ohjaajalla on kyky ottaa kaikki persoonat huomioon. Yli-Tepsa kannustaa jokaista osallistumaan mukaan, vaikka joillekin heittäytyminen on haastavampaa kuin toisille.

Yläasteikäisillä roolit luokan sisällä ovat usein todella vahvoja.

Työpajoissa tehdään monipuolisia harjoituksia, jotka kohottavat ryhmähenkeä ja auttavat nuoria rentoutumaan. Pelit ja leikit luovat hyvän ja avoimen ilmapiirin työskentelyä varten.

Yläasteikäisillä roolit luokan sisällä ovat usein todella vahvoja. Yli-Tepsa pyrkii sekoittamaan kaveriporukat uusiksi ryhmiksi.

”Näin ryhmätyöskentelyyn saa tuotua mukaan erilaisia näkemyksiä”, hän sanoo.

Yli-Tepsa tutustuttaa nuoret rap-musiikkiin ja sen tekniikkaan erilaisten harjoitusten avulla, jonka jälkeen alkaa yhteisen biisin työstäminen. Työpaja huipentuu studiolle, jossa luokka pääsee äänittämään tekemänsä kappaleen ammattilaisten avustuksella.

Sanat muuttavat maailmaa

Yli-Tepsa toivoo, että nuoret uskaltaisivat ottaa enemmän kantaa ja ymmärtäisivät sanojen merkityksen. Nuorten tulisi ymmärtää omat mahdollisuutensa sen sijaa, että he hyväksyvät maailman sellaisena kuin se on.

”Maailmassa tapahtuu paljon asioita, joihin nuoret eivät ole tyytyväisiä”, Yli-Tepsa kertoo. ”Kaikkeen ei kuitenkaan tarvitse tyytyä, vaan heillä on mahdollisuus vaikuttaa ympäröivään maailmaan.”

Yli-Tepsa korostaa erityisesti sanojen, puheen ja kirjoittamisen merkitystä.

”Biisin kirjoittaminen on loistava tapa vaikuttaa ja saada oma mielipide kuuluviin.”

”Rap-musiikkia tehdessä muun muassa empatiakyky, luovuus ja kirjoitustaito kehittyvät.”

Sen lisäksi, että rap-musiikki on keino yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, se hyödyttää tekijäänsä monin tavoin. Lukutaidon kehittäminen on yksi Sanoita parempi maailma -hankkeen pääteemoista. Rap-lyriikan kirjoittaminen kehittää samoja asioita kuin lukeminen: empatiakykyä, luovuutta ja kirjoitustaitoa.

”Rap-musiikkia tehdessä muun muassa empatiakyky, luovuus ja kirjoitustaito kehittyvät”, Yli-Tepsa luettelee.

Yli-Tepsa suosittelee rap-musiikin tekemisestä kiinnostuneita nuoria tutustumaan rohkeasti oman alueensa nuorisotalon harrastustarjontaan. Musiikkia voi tehdä myös itsenäisesti kirjoittamalla ja kokeilemalla erilaisia lyriikoita. Pitkän uran musiikin parissa tehnyt Yli-Tepsa kehottaa kuuntelemaan mahdollisimman monipuolista rap-musiikkia. Sitä kautta voi löytyä oma tyyli ja ääni.

Onnistumisen hetket ovat palkitsevia

Yli-Tepsa kokee rap-työpajojen ohjaamisen palkitsevana. Hän uskoo nuorten kokevan yhteisöllisyyttä, kun he onnistuvat tekemään yhdessä biisin ja luomaan sellaiset riimit, joita eivät olisi ikinä ajatelleet kirjoittavansa. Työpajassa jokainen osallistuja saa tulla kuulluksi ja nähdyksi.

”Joskus olen huomannut, että joku oppilaista ei ole aikaisemmin saanut paljoa ääntään kuuluviin. On upeaa nähdä, että tällainen nuori pärjää lopulta tosi hienosti ja pääsee studioon nauhoittamaan biisiä yhdessä muiden kanssa.”

Parasta nuorten kanssa työskentelyssä on Yli-Tepsan mukaan heidän vilpittömyytensä.

”Siinä voi mennä hetki, että voittaa murrosikäisen luottamuksen. Se on tosi iso palkinto, kun sen ikäiset nuoret alkavat luottaa ja löytyy yhteinen tekemisen meininki.”


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista
TET.fi tekee tulevaisuuden työelämää – selvityksen mukaan tietotyöpaikoilla kaivataan tukea työelämään tutustumisen järjestämiseen