Eetu Vienonen haluaa näyttää, että ujokin voi olla yhteiskunnallinen vaikuttaja

12.08.2020

Teatteriharrastuksen avulla voi vaikuttaa yhteiskuntaan, sanoo pitkään nuorisopolitiikassa mukana ollut Eetu Vienonen. Hän tuo hallitukseen paitsi nuoren näkökulman, myös vahvaa kokemusta nuorisovaikuttamisesta. Artikkelisarjassa esitellään säätiön hallituksen jäsenet. 

Vaikka Eetu Vienonen on ollut paljon esillä nuorisovaikuttajana, hän kertoo olevansa luonteeltaan melko ujo ja arka. 

”Kahdeksannella luokalla päätin, että haluan yrittää jotakin uutta ja kokeilla rajojani. Halusin näyttää, että minustakin on yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi.” 

Vienonen on Lasten ja nuorten säätiön hallituksen nuorisojäsen. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksessa on oltava yksi alle 25-vuotias edustaja. Vienonen ei silti tuo säätiöön pelkästään nuoren ihmisen näkökulmaa, vaan myös vahvaa kokemusta nuorisovaikuttamisesta. 

Vienonen kertoo kohdanneensa ennakkoluuloja nuorena vaikuttajana. Hänen mukaansa suurin osa poliitikoista ja kaupungin virkamiehistä on ystävällisiä ja haluavat antaa vaikutelman siitä, että nuoria kuunnellaan. Nuorten mielipiteille ei kuitenkaan anneta automaattisesti sijaa. 

”Nuorten pitää olla toiminnassa todella oma-aloitteisia ja aktiivisia, jos he haluavat saada äänensä kuuluviin.” 

Aikuiset yleensä vaikuttavat kuuntelevilta, hymyilevät ja nyökkäilevät, mutta silti asiat tehdään kuten aiemmin on suunniteltu, eikä nuoria todellisuudessa aina kuunnella, Vienonen pohtii. 

Taiteen avulla voi vaikuttaa 

Vienonen oli yläasteella mukana oppilaskuntatoiminnassa. Toiminta antoi hänelle sysäyksen hakea kahdeksannella luokalla Ruudin ydinryhmään, joka on nykyään nimeltään Helsingin nuorisoneuvosto. Kyseessä on lakisääteinen, poliittisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka ajaa Helsingissä paikallisten nuorten etuja. Vienonen valittiin toimimaan siellä neljän vuoden ajan. 

Konkreettisesta päätöksenteosta tuli vahva vaikuttamisen kokemus.

”Vaikutin nuorisoneuvostossa vahvasti nuorten osallistumismahdollisuuksiin politiikassa. Noina vuosina minulle muodostui erinomainen kuva siitä, miten yhteiskunta toimii ja millaista nuorisovaikuttaminen on.” 

Lukiossa Vienonen oli oppilaskunnan hallituksessa sekä puheenjohtajana että jäsenenä. Hän pääsi puheenjohtajana vaikuttamaan muun muassa lukion uuden rehtorin valintaan. Konkreettisesta päätöksenteosta tuli vahva vaikuttamisen kokemus. 

”Jos tahtoa riittää, asioita saa kyllä aikaiseksi.” 

Lasten ja nuorten säätiön hallitukseen hänet valittiin vuonna 2019. Kallion lukion rehtori suositteli häntä pestiin, kun hän oli toiminut yhden vuoden oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. 

”Kun sain kuulla ehdotuksen, minun ei tarvinnut kauaa miettiä. Kiinnostuin heti, koska näin mahdollisuuden vaikuttaa vielä enemmän nuorten asioihin.” 

Vienonen harrastaa teatteria. Myös teatteritoiminnassa hän on tehnyt paljon kantaaottavia esityksiä, jotka ovat käsitelleet esimerkiksi nuorten mielenterveyttä ja seksuaalivähemmistöjen vastaanottamia vihakommentteja. 

”Olen päässyt tuomaan ongelmia esille taiteen kautta. Taiteella on erilainen voima kuin poliitikkojen puheilla, ja uskon, että olen päässyt myös teatterin avulla vaikuttamaan yhteiskuntaan. Taiteessa on paljon potentiaalia.” 

Syrjäytymisvaarassa olevia pitää osallistaa 

Vienosen mielestä yksi nuorten suurimmista yhteiskunnallisista haasteista on syrjäytyminen. Nuorten ihmisten syrjäytyminen vaikuttaa laajasti koko yhteiskuntaan. 

”Syrjäytyminen on tietysti suuri inhimillinen ongelma yksilöille. Mutta se aiheuttaa yhteiskuntaan ongelmia myös laajemmalla skaalalla, kun nuoret jäävät pois työ- tai opiskeluelämästä.” 

Myös Lasten ja nuorten säätiön toiminnassa hän haluaisi kehittää syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa. Tämä voisi toteutua esimerkiksi ottamalla säätiön toiminnan piiriin enemmän ihmisiä, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on vaikea tavoittaa.  

”Säätiön toimintaan pitäisi saada myös aktiivisemmin lasten ja minua nuorempien kommentteja ja ideoita. Olen itse hallituksen nuorisojäsen, mutta olen kuitenkin jo 20-vuotias.” 

Voima, joka ajaa Vienosta vaikuttamaan, on halu auttaa muita. 

Perinteiset kyselyt ovat tärkeitä, mutta myös aidosti osallistava toiminta on tärkeää. Tähän on toki hankkeilla pyrittykin, Vienonen pohtii. 

Toinen iso, erityisesti nuoria ja heidän tulevaisuuttaan koskettava ongelma on ilmastonmuutos. Nuorten huoli omasta tulevaisuudestaan ja maapallon kohtalosta on suuri ja kasvava, Vienonen sanoo. 

Voima, joka ajaa Vienosta vaikuttamaan, on halu auttaa muita. 

”Osa nuorista voi todella huonosti. En halua katsoa vierestä, kun ihmiset kärsivät, vaan haluan jotenkin auttaa heitä.” 

Eetu Vienonen

Koulutus: Ylioppilas, Kallion lukio 

Työ/opinnotVälivuosi käynnissä 

Harrastukset: Teatteri, yhteiskunnallinen vaikuttaminen 


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista
TET.fi tekee tulevaisuuden työelämää – selvityksen mukaan tietotyöpaikoilla kaivataan tukea työelämään tutustumisen järjestämiseen