HuippuHarkan ovat jo tarjonneet Lassila & Tikanoja, Lindström, Musti ja Mirri ja Valmet

06.08.2020

HuippuHarkka tarjosi nuorille onnistuneita kokemuksia työelämästä. Ohjelmassa nuoret kuulivat yritysten työntekijöiden erilaisia uratarinoita, tutustuivat yrityksiin ja suorittivat 3–4 viikon harjoittelujakson.

Miksi? Ensimmäisten työelämäkokemusten avulla nuori rakentaa kuvaa työelämästä ja itsestään työntekijänä. Jotta saamme nuoret mukaan yhteiskuntaan ja työelämään, meidän on taattava, että kokemus työelämästä on myönteinen. Myös yrityksillä on usein halu tukea nuoria työelämään siirtymisessä, mutta he ovat oman alansa asiantuntijoita eivätkä esimerkiksi nuorisotyöntekijöitä tai opettajia. 

Mitä teimme? Järjestimme HuippuHarkka-jaksoja 16–29-vuotiaille nuorille yhdessä Lassila & Tikanojan, Lindströmin, Mustin ja Mirrin ja Valmetin kanssa. Osallistuvat nuoret opiskelivat ammattiopiston Valma-koulutuksessa, joka valmentaa ammatillisiin opintoihin. HuippuHarkassa nuoret kuulivat yritysten edustajien uratarinoita, tutustuivat yritysten toimintaan ja suorittivat 3–4 viikon harjoittelujakson yksin tai pienessä ryhmässä. Jokaisella harjoitteluun osallistuvalla nuorella oli oma työpaikkakummi, joka auttoi työtehtäviin ja työyhteisöön tutustumisessa. Lasten ja nuorten säätiö koulutti kaikki mukana olevien yritysten työpaikkakummit tehtäväänsä. 

Hankkeen viimeinen vuosi eli vuosi 2020 toi omat haasteensa HuippuHarkka-jaksojen järjestämiseen. Harjoitteluiden ohjaaminen etänä hankkeen kohderyhmän nuorille koettiin erittäin haasteelliseksi. Moni kumppaniyritys toi esiin etenkin sen, että työ- ja arkirytmistä kiinnipitäminen sekä työyhteisöön sisälle pääseminen ovat olennainen osa onnistunutta kokemusta työelämästä. Tämä olisi ollut vaikeaa toteuttaa etänä. Suunnittelimmekin monen kumppanin kanssa toimintaa uusiksi järjestämällä esimerkiksi työpaikkakummien vierailuja Teams-yhteydellä nuorten luokse ja toteutimme työelämäaiheisia webinaareja.

Milloin? HuippuHarkka perustui STEA:n rahoittamaan Alku-hankkeeseen vuosina 2018–2020. 


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista
TET.fi tekee tulevaisuuden työelämää – selvityksen mukaan tietotyöpaikoilla kaivataan tukea työelämään tutustumisen järjestämiseen