Opinnäytetyö tukee Valma-opiskelijoiden työharjoittelun järjestämistä yrityksissä

08.11.2019

Tuore YAMK-opinnäytetyö on valmistunut Laurea-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutusohjelmasta.

Tuomas Tirkkonen teki opinnäytetyönsä Lasten ja nuorten säätiön koordinoimaan Alku-hankkeeseen. Opinnäytetyö esittelee verkostomaisen toimintamallin yrityksen, Lasten ja nuorten säätiön ja Valma-koulutuksen väliseen yhteistyöhön. Valma-koulutuksella tarkoitetaan ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, jota järjestetään ammattioppilaitoksissa.

Toimintamallin kehittämisprosessissa oli mukana Lasten ja nuorten säätiön henkilökuntaa ja yhteyshenkilöt Valma-koulutuksesta ja yhteistyöyrityksestä. 

Alku-hankkeen puitteissa Lasten ja nuorten säätiö lanseerasi marraskuussa 2019 HuippuHarkka-konseptin, joka tarjoaa nuorille onnistumisen kokemuksia työelämästä. Samalla yritykset saavat osaamista ja menetelmiä nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen. 

Nyt valmistunut toimintamalli antaa tuen HuippuHarkkaan kuuluvien työharjoittelujaksojen järjestämiseen. Mallin kehittäminen jatkuu Lasten ja nuorten säätiössä, kun mukaan otetaan muut konseptin osa-alueet kuten yritysten työntekijöiden vierailut oppilaitoksiin ja nuorten vierailut yrityksiin. Myös toinen HuippuHarkan kohderyhmä eli Ohjaamoiden kautta tavoitettavat nuoret huomioidaan jatkokehittämisessä.

Lue koko opinnäytetyö ja tutustu toimintamalliin: 

Tirkkonen, Tuomas (2019). Verkostomainen toimintamalli Valma-opiskelijoiden työharjoitteluiden järjestämiseksi yrityksissä. Laurea-ammattikorkeakoulu. Tutustu opinnäytetyöhön täällä


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista
TET.fi tekee tulevaisuuden työelämää – selvityksen mukaan tietotyöpaikoilla kaivataan tukea työelämään tutustumisen järjestämiseen