Lasten ja nuorten säätiön sekä media- ja viestintäalan yhteinen Read Hour vahvistaa nuorten lukutaitoa

26.08.2019

Olipa kerran Lasten ja nuorten säätiö, joka innosti media- ja viestintäalan yhdistämään voimansa nuorten lukutaidon puolesta. Syntyi Read Hour, joka haastaa koko Suomen pysähtymään ja lukemaan tunniksi 8.9. klo 19.

Kampanjan taustalla on yhteinen huoli: joka kymmenes nuori Suomessa päättää peruskoulun ilman riittävää lukutaitoa. Tyttöjen ja poikien välinen tasoero oli vuoden 2012 PISA-tutkimuksissa suurempi kuin yhdessäkään toisessa OECD-maassa. Lasten ja nuorten heikko lukutaito voi johtaa esimerkiksi syrjäytymiseen. 

Siksi Read Hour -kampanjalla halutaan innostaa koko Suomi lukemaan ja näyttää esimerkkiä lukemisen tärkeydestä. Kampanjassa on mukana yli 50 eri alojen julkisuudesta tunnettua vaikuttajaa. Tutkimusten mukaan lukevat esikuvat ovat tärkeä keino herättää lukuinnostus. Suomalaisia innostetaan tarttumaan kirjaan tunniksi YK:n kansainvälisenä lukutaitopäivänä 8.9.2019 klo 19. Tunnissa kiinnostus tarinaan sekä kipinä lukea lisää ehtivät herätä. 

“Tämä media- ja viestintäalan yhdistävä kampanja on upea esimerkki siitä, miten merkittävä toimiala voi olla yhdessä ratkaisemassa isoja yhteiskunnallisia haasteita”, sanoo Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen.

Vaikka yhteiskunta nuorten ympärillä muuttuu vauhdilla, on lukutaidolla suuri merkitys myös tulevaisuudessa. Näin uskovat myös Suomi vuonna 2050 -kyselyymme vastanneet yläasteikäiset nuoret.

”Kampanjalla haluamme rakentaa kestävää tulevaisuuden Suomea, jossa osaaminen on edelleen yksi kansamme valttikorteista”, Alanen jatkaa.

Mukana koko suomalainen media- ja viestintäkenttä

Read Hour -kampanjan innoituksena on YK:n ja maailman kuuden suurimman markkinointikonsernin perustama Little x Little -hanke, jonka tavoitteena oli aktivoida nuoria toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Tempaus sai runsaasti kiitosta ja positiivista huomiota sekä YK:n Global Leadership -palkinnon.  

Suomessa Read Hour -kampanjan ideoinnissa ja toteutuksessa ovat olleet mukana A-lehdet,  Aikakausmedia,  Aller Media, Alma Media, Bauer Media, Cocoa, Dentsu Aegis, Google Finland, IAB, Into-Digital, Isobar, Medialiitto, Mediateko Oy,  Meltwater,  Monochrome,  Otavamedia, Sanoma, Sanomalehtien liitto, SEK, Yle, opetushallituksen Lukuliike ja valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen toimikunta. Kampanjalla kerätään myös varoja Lasten ja nuorten säätiön toimintaan.  

Yksi alkuperäiseen Little x Little -kampanjaan osallistuneista konserneista oli Dentsu Aegis. Sen edustajan Alexandra Liman mukaan Suomi on hyvä maa kampanjan toteuttamiselle, sillä sen ilmapiiri tukee laajaa yhteistyötä ja maa pyrkii toiminnassaan kestäviin valintoihin. Erona aiempaan kampanjaan on Liman mukaan se, että Read Hour keskittyy vain yhteen kestävän kehityksen tavoitteeseen, hyvään opetukseen.

Lähtölaukauksena kampanjalle toimi helmikuussa järjestetty READ-hackathon. Videon suunnittelupäivästä voi katsoa alta.


Lue lisää

Nuorten Visionäärien taidenäyttely kutsuu katsojansa empatian kulmille 
Sukupuoli vaikuttaa yläkoululaisten unelmiin – selvitys nuorten unelmista
TET.fi tekee tulevaisuuden työelämää – selvityksen mukaan tietotyöpaikoilla kaivataan tukea työelämään tutustumisen järjestämiseen