Tarjolla tulevaisuuksia – tulevaisuus­lukutaidon verkkokoulutus opinto-ohjaajille

Peruskoulujen ja toisen asteen opinto-ohjaajille tarkoitettu koulutus kehitti tulevaisuusajattelua ja -lukutaitoa sekä vahvisti ymmärrystä työelämään vaikuttavista muutosilmiöistä. Koulutus tarjosi uusia ammatillisia verkostoja ja työkaluja käsitellä mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuksia omassa työssä.

Työ ja työelämä ovat voimakkaassa murroksessa. Globaalit megatrendit kuten ekologinen jälleenrakennus, digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen muuttavat työn sisältöjä, sen tekemisen tapoja, organisointia ja johtamista sekä työssä tarvittavia taitoja ja osaamista. Työn murroksen seurauksena vanhoja ammatteja katoaa, uusia syntyy ja vanhat muuttavat muotoaan.  

Työ ei ainoastaan muutu maailman mukana, vaan se on itsessään tulevaisuutta muokkaava muutosvoima. Ennen kaikkea ekologinen jälleenrakennus, eli tarve sovittaa ihmisyhteiskuntien tulevaisuus yhden maapallon materiaalisiin reunaehtoihin, määrittää hallitsevalla tavalla mitä ja miten työtä tehdään tulevaisuudessa. Ekologinen jälleenrakennus haastaa vakiintuneet tapamme ajatella työtä ja työelämää sekä työllisyys- ja talouspolitiikkaa.   

Miltä näyttää murroksen jälkeinen työ ja työelämä? Millaisia tulevaisuuksia työlle on kuviteltavissa? Entä millaista tulevaisuutta haluamme tavoitella ja millaista työtä sen rakentaminen edellyttää? Mitä tapahtuu oppimiselle ja osaamiselle tulevaisuudessa? 

Koulutuksen toteutus

Koulutuksessa osallistujat saivat tietoa tulevaisuuslukutaidosta ja pääsivät harjoittelemaan työelämän tulevaisuuksien tutkimista pienryhmissä. Harjoitukset oli suunniteltu niin, että osallistujat pystyvät hyödyntämään niitä omien ohjattaviensa kanssa. Työpajoissa hyödynnettiin ennakointitiedon ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmien lisäksi luovuutta ruokkivia harjoituksia.

Koulutus toteutettiin verkko-oppimisympäristössä lukuvuonna 2023–2024, ja sen laajuus oli 20 tuntia. Koulutus sisälsi ennakkotehtävän, vuorovaikutteista ja osallistavaa verkkotyöskentelyä pienryhmissä, asiantuntijawebinaareja sekä verkon kautta toteutettavia, pienimuotoisia tehtäviä. Osallistujat saivat koulutuksesta osallistumistodistuksen. 

Aikataulu

Koulutus sisälsi aloitus- ja päätöstyöpajat sekä kolme megatrendeihin keskittyvää webinaaria. Webinaareissa syvennytään yhteiskuntaan ja työelämään vaikuttaviin muutosilmiöihin. Kaikki tilaisuudet järjestetään Teamsissa perjantaisin alla olevan aikataulun mukaisesti: 

  • 29.9.2023 klo 9–15 Aloitustyöpaja 1* 
  • 6.10.2023 klo 9–15 Aloitustyöpaja 2* 
  • 24.11.2023 klo 9–11 Webinaari: Ekologinen jälleenrakennus 
  • 19.1.2024 klo 9–11 Webinaari: Tekoäly 
  • 9.2.2024 klo 9–11 Webinaari: Väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen 
  • 8.3.2024 klo 9–15 Päätöstyöpaja 1* 
  • 22.3.2024 klo 9–15 Päätöstyöpaja 2* 

Aloitus- ja päätöstyöpajat 1 ja 2 olivat samansisältöisiä. 

Asiantuntija­puhujat

Otto Tähkäpää.

Otto Tähkäpää

Tulevaisuuskoulun perustaja, tulevaisuudentutkija

Minna Huotilainen

aivotutkija, professori, Helsingin yliopisto

Sara Peltola

opettaja ja väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Teemu Roos

tekoälyprofessori, Helsingin yliopisto

Jenni Simonen

johtaja, e2 Tutkimus

Tero Toivainen

tutkija, monitieteinen BIOS-tutkimusyksikkö

“Positiivisella ja dynaamisella otteella vedetty koulutus, jossa oli aikaa työstää tehtäviä kivassa ja inspiroivassa ryhmässä. Kiitos!” 

aiemmin verkkokoulutukseen osallistunut opinto-ohjaaja

Koulutusta rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksuton.

Lue myös