Opinto-ohjaaja Tanja Välipakka-Toivonen: ”Nuorille täytyy osoittaa, että asiat järjestyvät”

10.03.2023

Stadin ammattiopiston opo Tanja Välipakka-Toivonen sai Tulevaisuuskoulun koulutuksesta selkeitä työkaluja nuorten tulevaisuusajattelun tukemiseen.

Millaista osaamista ja työtä tulevaisuudessa tarvitaan? Miten nuoria valmennetaan eteenpäin ekologisen jälleenrakennuksen ajassa? Tulevaisuuskoulun Työn tulevaisuus -koulutus avasi tulevaisuusajattelua ja työn tulevaisuuksia opinto-ohjaajille asiantuntijapuheenvuorojen ja harjoitusten avulla.

Tanja Välipakka-Toivonen, mitä tulevaisuusohjaus tarkoittaa omassa työssäsi? 

Oma lähtökohtani ohjaukseen on poikkeuksellinen. Asiakkaani ovat alle 30-vuotiaita nuoria, jotka ovat työttömyysuhan alla tai työttömiä työnhakijoita. Heiltä puuttuu toisen asteen tutkinto, ja heidät on velvoitettu hakemaan opiskelemaan. 

Työssäni korostuu se, miten tärkeää on ymmärtää nuorten elämää kokonaisuutena. Nuorilla voi olla elämässään paljon haasteita, ja monesti heidän on vaikea nähdä tätä hetkeä pidemmälle. Ohjaajana minun tehtäväni on luoda nuorten ympärille turvallinen tila, jossa asioilla on järkeä ja niillä on tapana järjestyä. Nuorille pitää pystyä näyttämään, miten tämän hetken valinnat vaikuttavat heidän elämäänsä tulevaisuudessa. 

Millaisiin kysymyksiin tai haasteisiin opiskelijat ensisijaisesti tarvitsevat tukea? 

Asiakkaillani on aina taustallaan työllisyyspalvelut ja taloudellisia kysymyksiä. Jos nuori aloittaa päätoimisen koulutuksen, voi hän menettää saamansa etuudet. Näin nuorten kanssa pohditaan sitä, miten omat valinnat vaikuttavat nyt tai pidemmällä aikavälillä. Itsekään en aina tiedä vastauksia, vaan niitä pohditaan yhdessä. 

Myös mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja opiskeluun on paljon, ja nämä herättävät nuorissa paljon kysymyksiä ja epätietoisuutta. Minulta kysytään paljon sitä, millaisia aloja tulevaisuudessa on ja mitkä työpaikat häviävät. Tällöin minun tulee pysyä kärryillä siitä, miten esimerkiksi megatrendit vaikuttavat työhön ja miten tulevaisuuden aloille hakeudutaan. Lisäksi voin auttaa nuoria pohtimaan, millainen työ on sosiaalisesti kestävää. 

Millaiseen tulevaisuuteen nuoria tulee ohjata? 

Maailmantilanne ja esimerkiksi ilmastokriisi herättävät nuorissa paljon ahdistusta ja huolta. Tämän keskellä yritän auttaa nuoria suhtautumaan tulevaan rauhallisin mielin. Heidän pitäisi oppia näkemään omia mahdollisuuksiaan ja pysytä luottamaan siihen, että asiat yleensä järjestyvät, kun kulkee omia toiveitaan ja unelmiaan kohti. Samalla nuoret tarvitsevat konkreettisia esimerkkejä siitä, kun asiat ovat järjestyneet hyvin. 

Valmennan nuoria myös elinikäiseen oppimiseen. Muistutan heille, että tulevaisuuden työstä ei ole varmuutta, ja omaa osaamistaan tulee todennäköisesti täydentää myöhemmin. Tällöin nuoret voivat miettiä, onko opiskelussa mitään ideaa. On minun tehtäväni vahvistaa heidän käsitystään siitä, että kouluttautuminen kannattaa. 

Millaisia työkaluja tai oivalluksia Tulevaisuuskoulun Työn tulevaisuus -koulutus antoi sinulle? 

Opin konkreettisia työkaluja ja harjoituksia, joilla voin tukea nuorten omaa ajattelua. Esimerkiksi tulevaisuuspyörän avulla nuoret voivat saada uutta perspektiiviä nykyhetkeen. 

Tällaiset harjoitukset ovat tärkeitä työssäni, koska kohtaan usein nuoria, joiden koko elämä on riekaleina. Tämän keskellä heitä pitäisi ohjata opiskelemaan. Voin herätellä nuoria siihen, miten heidän omat taitonsa ja asenteensa vaikuttavat heidän omiin mahdollisuuksiinsa. Toisaalta voin auttaa nuoria ymmärtämään, miten paljon vaihtoehtoja heillä onkaan ja miten monella eri tavalla tulevaisuus rakentuu. Näiden ymmärtämiseen sain koulutuksessa uutta tietoa. 

Millaisia tavoitteita sinulla on tulevaisuusohjauksen suhteen jatkossa? 

Toivon, että voisin pitää nuorille pienryhmäohjauksia. Tällaisessa nuoret voisivat esimerkiksi tehdä kutsumuskartat, joissa näkee oman tähänastisen elämänkaarensa ja vaihtoehtoja, joita voi lähteä kehittämään tästä hetkestä eteenpäin. Myös esimerkiksi mielikuvitusta aktivoivat roolipelit tai brainstorming-menetelmät voisivat auttaa nuoria saamaan käsitystä siitä, millaisia vaihtoehtoja tulevaisuudessa mahdollisesti on. 

Teksti: Anne Ventelä


Lue lisää

Yli 10 000 nuorta vietti Tulevaisuuspäivää – näin he ajattelevat tulevaisuudesta
Nuoret haluavat vaikuttaa tulevaisuuteen ja siihen on tarjottava mahdollisuuksia
Yläkoulun opettaja Marketta Hulkko-Lassila: ”Mitä nuoremmille tulevaisuusajattelua voi opettaa, sen parempi”