Nuoret haluavat vaikuttaa tulevaisuuteen ja siihen on tarjottava mahdollisuuksia

15.01.2024

Tulevaisuuskoulun ja Arabian peruskoulun yhteistyö käynnistyi syksyllä 2023, kun tulevaisuusvaltaa käsittelevä, lukuvuoden kestävä hanke alkoi. Yhteistyön aikana helsinkiläiskoulun oppilaat ideoivat, kokeilevat ja vaikuttavat siihen, miten koulussa voidaan käsitellä tulevaisuutta.
Ilpo Rybatzki

Kirjoittanut

Ilpo Rybatzki

Tulevaisuusvallan voi tiivistää kysymykseen: kenellä on oikeus määritellä miltä yhteinen tulevaisuutemme tulisi näyttää?  

Kysymys on olennainen erityisesti nuorten näkökulmasta: voidaan perustellusti kysyä, saavatko nuoret tarpeeksi ääntään kuuluviin yhteiskunnallisella tasolla, kun keskustellaan tulevaisuudesta. 

Yhteistä hankettamme Arabian peruskoulun kanssa on nyt takana ensimmäisen lukukauden verran. Tärkeimpänä teemana on ollut, miten tulevaisuusvaltaa voitaisiin jakaa nuorille kouluissa. 

Erityisen tärkeää on oikeanlaisten olosuhteiden luominen sekä yhteinen virittäytyminen tutkittavien teemojen maailmaan. Tietoa ei voi kaataa ylhäältä alas valmiina vastauksina, vaan nuoret tulee nostaa tasavertaisiksi keskustelukumppaneiksi yhteisen tulevaisuusajattelun äärelle.  

Tulevaisuusvaltaa siirtyy nuorille, kun kasvattajat osaavat luopua omasta vallastaan 

Syksyn työskentelyssä korostui nuorten halu vaikuttaa yhteiseen tulevaisuuteen. Nuoria huolettivat isot yhteiskunnalliset teemat, kuten ilmastonmuutos ja sodat. Vaikuttamiskeinoikseen he kertoivat muun muassa somettamisen, aktivismin, mielenosoitukset, taiteen ja asioista puhumisen. 

Meidän aikuisten tulee tarjota tapoja, joilla nuoret voivat antaa muodon tärkeäksi kokemilleen aiheille.  

Arabian peruskoulussa käytössä oleva muotoilutyökalu toimi loistavasti empatiaan, kriittisyyteen ja luovuuteen rohkaisevana välineenä. Sen avulla nuoret suunnittelivat hankkeen syksyn työpajoissa kevätlukukaudeksi oppitunteja tulevaisuusvallasta.  

Nuoret nostivat eri oppiaineiden teemoiksi esimerkiksi kapitalismin historian, tulevaisuuden työelämän ja ammatit, oman mielenosoituksen järjestämisen sekä sen, millaisia kantaaottavia taideteoksia tulevaisuusvallasta voisi tehdä. 

Kenties keskeisin tekijä nuorten omat ajatukset mahdollistavassa tulevaisuuskasvatuksessa on kuitenkin kasvattajien kyky luopua omasta vallastaan. Se vaatii pedagogilta epävarmuuden sietämistä sekä kykyä muuttaa suunnitelmia lennossa. Lisäksi vallasta luopuminen on hereillä oloa, luottamuksen ilmapiirin luomista ja rohkaisemista siihen, että nuorten oma ääni kantaa ja kuuluu. 

Kirjoittaja on Tulevaisuuskoulussa taidekasvattajana työskentelevä Ilpo Rybatzki. Kirjoitus on osa Sitran rahoittamaa hanketta, joka toteutetaan Tulevaisuuskoulun ja Arabian peruskoulun yhteistyönä lukuvuonna 2023–2024. 


Lue lisää

Yli 10 000 nuorta vietti Tulevaisuuspäivää – näin he ajattelevat tulevaisuudesta
Yläkoulun opettaja Marketta Hulkko-Lassila: ”Mitä nuoremmille tulevaisuusajattelua voi opettaa, sen parempi”
Tulevaisuuskoulu ja Arabian peruskoulu tuovat tulevaisuusvallan yläkoululaisille