Tulevaisuuskoulu ja Arabian peruskoulu tuovat tulevaisuusvallan yläkoululaisille

17.08.2023

Yhteistyön myötä syntyy kaikille yläkouluille avoin tulevaisuusvallan opinto- ja ohjauskokonaisuus osaksi Tulevaisuuskoulun tarjoamia tulevaisuuskasvatuksen oppimateriaaleja.

Tulevaisuuskoulu kehittää yhdessä helsinkiläisen Arabian peruskoulun kanssa ennennäkemättömän tulevaisuusvallan opetus- ja ohjauskokonaisuuden lukuvuonna 2023–2024.  

Hankkeen aikana nuoret ideoivat, kokeilevat ja vaikuttavat siihen, miten koulussa käsitellään tulevaisuutta sekä siihen, miten he itse voivat ilmaista tulevaisuuteen liittyviä ajatuksiaan omassa lähiyhteisössä ja laajemmin yhteiskunnassa. 

Yhteiskunnalliselle keskustelulle tulevaisuudesta on ollut ominaista, että tulevaisuusvalta on jakautunut hyvin epätasaisesti. Tapa, jolla tulevaisuudesta keskustellaan, on ollut omiaan sulkemaan monia ihmisiä ja ihmisryhmiä sen ulkopuolelle. Yksi tällainen ryhmä ovat lapset ja nuoret. 

“Tämä oli keskeisimpiä syitä Tulevaisuuskoulun perustamiselle jo vuonna 2016. Nyt Tulevaisuuskoulu selvittää nuorten kanssa, miten tulevaisuusvaltaa voidaan jakaa heille itselleen yläkouluissa”, kertoo Tulevaisuuskoulun perustaja Otto Tähkäpää. 

Kehittämistyöhön osallistuu Arabian peruskoulun yhdeksäsluokkalaisia ja heidän opettajiaan. 

“Tavoite on vahvistaa nuorten tulevaisuusvaltaa osana eri oppiaineiden opetusta esimerkiksi vaikuttamisen, aktivismin, demokratian, tulevaisuustaitojen, taiteen ja visuaalisen kulttuurin näkökulmista. Idea on, että lukuvuoden aikana eri oppiaineiden tunneilla käsiteltävät asiat ja tarkastelutavat limittyvät toisiinsa”, kuvailee kuvataiteen opettaja Liisa Luostarinen Arabian peruskoulusta. 

Hanke käynnistyy elokuussa 2023, ja sitä rahoittaa Sitra

Lisätietoja:

Ilpo Rybatzki

Taidekasvattaja

ilpo.rybatzki@nuori.fi

040 480 9435


Lue lisää

Yli 10 000 nuorta vietti Tulevaisuuspäivää – näin he ajattelevat tulevaisuudesta
Nuoret haluavat vaikuttaa tulevaisuuteen ja siihen on tarjottava mahdollisuuksia
Yläkoulun opettaja Marketta Hulkko-Lassila: ”Mitä nuoremmille tulevaisuusajattelua voi opettaa, sen parempi”