Rehtori Matti Autero: ”Lukion tulevaisuuslinja antaa keinoja käsitellä muuttuvaa maailmaa”

06.04.2022

Porkkalan lukiossa toimii Suomen ensimmäinen lukion tulevaisuuslinja, jonka sisältöjen vakiinnuttaminen vaatii näkemyksellistä ja pitkäjänteistä työtä sekä jatkuvaa oppimista. Tämän vuoksi koulun henkilöstö kouluttautuu laajasti ekologisen jälleenrakennuksen kysymyksistä Tulevaisuuskoulun valmennusohjelmassa.

Yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät uudenlaista ajattelua ja valmiuksia kohdata ennalta-arvaamaton tulevaisuus. Porkkalan lukiossa haasteeseen on tartuttu perustamalla Suomen ensimmäinen lukion tulevaisuuslinja. Lukion rehtori Matti Autero osallistui tulevaisuuslinjan vetäjän ja koulun toisen apulaisrehtorin kanssa Kohti ekologista jälleenrakennusta -valmennusohjelmaan, joka antoi selkeän kehyksen monimutkaisten kysymysten käsittelyyn.

Rehtori Matti Autero, miksi perustitte Porkkalan lukioon tulevaisuuslinjan? Mikä sen tavoite on?

Nuorilla on tulevaisuuteen liittyen monenlaisia toiveita ja odotuksia, mutta myös kysymyksiä ja huolenaiheita. Koululla on yhteiskunnallinen vastuu tukea nuorten laaja-alaista ajattelua. He tarvitsevat valmiuksia pohtia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja niin, että he saavat myös myönteisiä näkökulmia tulevasta.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa nousee esiin ongelmia, jotka voivat herättää nuorissa myös ahdistusta. Siksi heidän kanssaan tulee myös tarkastella heidän kannaltaan relevanttia maailmaa ja sen mahdollisuuksia. Näin asiat pysyisivät mittasuhteissaan. Tulevaisuuslinjalla voimme keskustella isoistakin asioista, mutta tarkastelemme niitä aina heidän arkensa ja tulevaisuutensa kautta niin, että nuoret oppivat huomaamaan valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Tulevaisuuslinjan ydintavoite on vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa ja -ajattelua. Tulevaisuuslinja tarjoaa mahdollisuuksia toiminnallisuuden, keskustelukulttuurin ja vaikuttamistaitojen harjoitteluun. Ajattelemme, että koulu ei voi olla liian teoreettinen, vaan meidän pitää olla paremmin auki ympäröivän yhteiskunnan suuntaan.

Miten tulevaisuuslinjan sisältö on suunniteltu?

Tulevaisuuslinjan kehitys on ollut pitkä prosessi. Kun teimme koululle tulevaisuusvisiota nelisen vuotta sitten, kärkeen nousivat tiedeperusteisuus, ihmisen ja teknologian suhde sekä kestävä kehitys. Kun ideoimme koululle painotusmahdollisuuksia, nousi tulevaisuuslinja kirkkaana esiin.

Pieni opettajaryhmä valmisteli linjan sisältöä lähes kaksi vuotta. Suunnitelma vietiin kasvatus- ja koulutuslautakuntaan, joka vahvisti linjan perustamisen. Tämän jälkeen sisältöjä ja käytäntöjä valmisteltiin vielä vuoden verran, kunnes syksyllä 2021 tulevaisuuslinja käynnistettiin.

Millaisia haasteita tulevaisuuslinjan perustamiseen on liittynyt?

Olemme yleislukio, ja tulevaisuuslinja piti tuoda osaksi moniarvoista yleislukiokoulutusta. Se rakentuu selkeästi lukion muun opetussuunnitelman osana.

Yksi haaste on se, miten opettajakunta sitoutuu ja tunnistaa tulevaisuuslinjan omakseen. Tämän edistämiseksi varasimme linjan valmistelulle paljon aikaa. Ennen suunnitelman lautakuntakäsittelyä tein opettajille kyselyn heidän suhtautumisestaan ja sitoutumisestaan linjaan, ja siinä enemmistö suhtautui linjaan ja sen opetukseen myönteisesti. Kriittisiäkin mielipiteitä oli, ja näistä keskusteltiin avoimesti ja hyvässä hengessä.

Keskeinen kysymys jatkon kannalta on se, miten nuoret saadaan innostumaan linjasta ja miten heitä aktivoidaan. Ensimmäisen vuoden aikana linjalla on muodostunut aktiivisten ja innokkaiden opiskelijoiden selkeää omaehtoista toimintaa. Linjalla on yhteyksiä koulun ulkopuolisiin toimijoihin, ja opiskelijoiden ydinryhmä on lähtenyt viemään toimintaa eteenpäin.

Miksi lähdit mukaan Kohti ekologista jälleenrakennusta -valmennusohjelmaan? Miten se tuki työtänne?

Ekologinen jälleenrakennus oli itselleni käsitteenä uusi avaus, ja se tarjosi nuorten koulutukseen soveltuvan kehikon ajattelulle.

Valmennusohjelmaan osallistui asiantuntijoita eri puolilta Suomea ja eri koulutusmuodoista, ja näin se tarjosi erittäin hyvän keskustelufoorumin. Alustukset ja puheenvuorot olivat laadukkaita, ja aiheeseen paneuduttiin syvällisesti. Lisäksi keskustelussa säilyi realismi siitä, millaisia mahdollisuuksia ja tehtäviä koulumaailmassa on.

Omasta koulustani valmennusohjelmaan osallistui kolme henkilöä. Näin pystymme keskustelemaan valmennusohjelman teemoista myös sisäisesti. Itseni lisäksi mukaan tuli toinen apulaisrehtori ja tulevaisuuslinjan koordinaattori, joka tulee poimimaan luennoista sisältöjä myös tulevaisuuslinjan toimintaan. Jatkossa myös koulumme opot tulevat osallistumaan opoille tarkoitettuun valmennusryhmään, ja kartoitamme, minkä verran opettajia lähtisi opettajille suunniteltuun ryhmään.


Lue lisää

Yli 10 000 nuorta vietti Tulevaisuuspäivää – näin he ajattelevat tulevaisuudesta
Nuoret haluavat vaikuttaa tulevaisuuteen ja siihen on tarjottava mahdollisuuksia
Yläkoulun opettaja Marketta Hulkko-Lassila: ”Mitä nuoremmille tulevaisuusajattelua voi opettaa, sen parempi”