Rahapuhe kuuluu kaikille

25.08.2020

Rahan arvo ei laske siitä, että nuoret ja haavoittuvista lähtökohdista tulevat saadaan mukaan keskustelemaan rahasta. Kestävä rahasuhde -hankkeemme asiantuntijat Anna-Liisa Parkkinen ja Linda Lopperi kirjoittavat siitä, kuinka raha-asiat vaikuttavat jokaisen arkeen ja siksi rahapuheeseen tarvitaan myös yksinkertaisuutta.

Sampsa Oinaala arvioi (HS 20.8.) Julia Thurénin Melkein kaikki rahasta -podcastin antavan naivismia hipovia vinkkejä rahasta. Hän kuvailee podcastin ideaa arkiseksi ja yksinkertaiseksi. Joillekin hän arvelee aiheiden olevan jopa liian helppoja.  

Näihin huomioihin kytkeytyykin podcastin suurin ansio: raha-asiat ovat kaikkien arkeen vaikuttavia, myös yksinkertaisia asioita. Siksi Thurén tekee arvokasta työtä tehdessään julkisesta rahapuheesta saavutettavampaa. Rahapuheen rajaaminen vain alan asiantuntijoiden ja varakkaiden ainoastaan syventää kuilua, joka syntyy eri lähtökohdista rahasuhdettaan rakentavien välille.

Thurén tekee arvokasta työtä tehdessään julkisesta rahapuheesta saavutettavampaa.

Suomessa talousongelmat ovat valitettavan yleisiä. Erityisesti nuoret ovat yliedustettuina kasvavassa maksuhäiriöisten joukossa. Tarvitsemme helposti lähestyttävää tietoa muuttaaksemme kehityksen suunnan.

Sosioekonomisen aseman periytyvyys sukupolvelta toiselle asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan jo itsenäisen elämän kynnyksellä. Rahataidot ja siihen liittyvät asenteet opitaan kotoa. Jos kotoa peritty rahankäytön malli on epävakaa, ei oma rahasuhdekaan kehity tukevaksi.

Lasten ja nuorten säätiön toiminnassa haluamme tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten rahasuhteen rakentumista kestävälle pohjalle. Kolmivuotisessa Kestävä rahasuhde -hankkeessa ammattiopintoihin valmentautuvat nuoret vahvistavat tunnetaitojaan suhteessa omaan talouteensa ja kestävään kuluttamiseen digitarinatyöskentelyn keinoin.

Vahvistamalla jokaisen rahasuhdetta rakennamme kaikille kestävämpää ja yhdenvertaisempaa tulevaisuutta.

Vahvistamalla jokaisen rahasuhdetta rakennamme kaikille kestävämpää ja yhdenvertaisempaa tulevaisuutta. Rahan arvo ei laske siitä, että myös tulevat sukupolvet saadaan mukaan talousosaamisen piiriin. Niin ikään rahan arvo ei vähene, kun rahasta puhutaan siten, että myös haavoittuvaisista lähtökohdista tulevat ihmiset voivat sitä ymmärtää.

Raha vaikuttaa meidän kaikkien arkeen ja hyvinvointiin. Siksi kaikilla on oikeus puhua raha-asioista. Rahapuheeseen tarvitaan myös yksinkertaisuutta, jotta kaikilla on mahdollisuus ymmärtää sitä ja osallistua siihen. Tämän ei tulisi olla uhka rahapuhetta tällä hetkellä hallitseville.

Anna-Liisa Parkkinen

Ohjelmapäällikkö

anna-liisa.parkkinen@nuori.fi

050 308 4215

Linda Lopperi

Tuottaja, Visionäärit- ja Taidot elämään -hankkeet

linda.lopperi@nuori.fi

040 145 7447


Lue lisää

Kuuma, kuumempi peruna: raha! Nuorten kolme vinkkiä kestävään rahankäyttöön
Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee uskoa tulevaisuuteen
Jo joutui armas arki