Tulevaisuuden supertaidoista

22.01.2020

Lasten ja nuorten säätiön työ nojaa kolmeen painopisteeseen: haluamme vahvistaa nuorten uskoa tulevaan, nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja nuorten osaamista muuttuvassa maailmassa. Kaikki työmme tähtää siihen, että jokainen nuori kokee elämänsä merkitykselliseksi. Asiantuntijamme Mari-Anne Arpiainen pohtii, millaiset taidot kantavat nuorta epävarman tulevaisuuden läpi.

Nopeasti muuttuva maailma horjuttaa nuorten uskoa tulevaisuuteen. Esimerkiksi työelämän ja osaamisen murros, ilmastonmuutos, digitalisaatio ja eriarvoistuminen kasvattavat nuorten epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan. Millainen maailma on vuonna 2030? Onko ilmastonmuutos saatu torjuttua? Millaista työtä on tarjolla? Millaista osaamista tarvitaan työelämässä?

Nykyisiä ammatteja tulee katoamaan ja työelämän osaamistarpeet tulevat muuttumaan. Toisille se luo mahdollisuuksia, mutta samalla yhä useampi nuori tippuu muutosvauhdissa kyydistä.

Muutosvauhdissa pysymiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi on tärkeää vahvistaa pysyviä taitoja, jotka ovat tärkeitä nuorille riippumatta siitä, minkälaisia ammatteja tulevaisuudessa on tai minkälaista osaamista vaaditaan. Näitä pysyviä taitoja eli elämäntaitoja ovat esimerkiksi itsetuntemus, sosiaaliset taidot, ongelmanratkaisukyky, kriittinen ajattelu, empatia ja luovuus. Näiden taitojen vahvistaminen antaa pohjan tulevaisuudessa vaadittavien taitojen oppimiselle ja oman tulevaisuuden rakentamiselle.

Tulevaisuuskeskustelussa vaaditaan kouluja ja koulutusta vastaamaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Tässä kohtaa kolmannen sektorin toimijat nousevat ratkaiseviksi tekijöiksi, sillä ne voivat vahvistaa nuorten taitoja ja tietoja oppilaitoksissa nopeasti.

Maailman myllerryksessä myös nuorten parissa työskenteleviltä vaaditaan entistä enemmän yhteistyötä. Kukaan ei voi yksinään pysyä kärryillä kaikista pinnan alla kuplivista signaaleista vaikutuksineen. Siksi osaamisen jakaminen ja yhteistyö esimerkiksi oppilaitosten ja kolmannen sektorin välillä korostuu.

Lasten ja nuorten säätiö haluaa olla ennakoiva tulevaisuusorganisaatio, joka rakentaa yhdessä nuorten kanssa parempaa maailmaa. Tässä työssä koulut, kunnat ja yritykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita nuorten toiveiden kuulemiseksi ja toteuttamiseksi.

Tulevaisuustaitoja vaaditaan myös sen hahmottamiseen, miten maailma ympärillämme muuttuu ja miten minä voisin olla mukana yhteisiä ongelmia ratkaisemassa. Teknologian kehitys ja muut megatrendit mullistavat työelämää haastaen meidät jatkuvasti kysymään itseltämme: keitä oikeastaan olemme ja mikä on meidän arvomme toisille? Kun nuoret saavat työkaluja muutoksen vaikuttavien voimien tunnistamiseen, on heidän helpompi ymmärtää, miksi esimerkiksi sellaiset taidot kuin kriittinen ajattelu, empatia, luovuus, sosiaaliset taidot ja oppimaan oppimisen taidot ovat tulevaisuuden supervoimia.

Kirjoittaja Mari-Anne Arpiainen työskentelee Lasten ja nuorten säätiössä asiantuntijana Sanoita parempi maailma- ja Taidot elämään -hankkeissa.


Lue lisää

Kuuma, kuumempi peruna: raha! Nuorten kolme vinkkiä kestävään rahankäyttöön
Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee uskoa tulevaisuuteen
Jo joutui armas arki