Kiitos, kun uskoit minuun

08.11.2019

Lasten ja nuorten säätiön HuippuHarkka tarjoaa nuorille onnistumisen kokemuksia työelämästä. Jotta saamme nuoret mukaan yhteiskuntaan ja työelämään, meidän on taattava, että kokemus työelämästä on myönteinen. Yksikin ele voi olla merkityksellinen. Jokainen kohtaaminen vaikuttaa siihen, millaiseksi nuoren tulevaisuus rakentuu. Lue, kuinka Lasten ja nuorten säätiön asiantuntija Sara Peltola avaa käänteentekevien ihmisten ja tilanteiden merkitystä nuoren elämässä.

Missä minä olisin ilman sinua? Sitä mietin useasti kohdatessani entisiä työnantajiani, mentoreitani ja kannustajiani. Ihmisiä, jotka ovat tarjonneet mahdollisuuksia ja rohkaisseet tarttumaan niihin. 

Kesällä 2019 julkaistun e2 Tutkimuksen ”Mä koitan itse selviytyä kaikesta – tutkimus työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista” -raportin mukaan työ on tärkeä tulevaisuuden tavoite työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. Työelämään kiinnittyminen koetaan kuitenkin vaikeaksi. ”Haluaisin johonkin töihin, mutta vaaditaan sitä työkokemusta, mut ku mulla ei ole sitä työkokemusta, kun en mä pääse töihin”, murehtii yksi haastatelluista nuorista.  

Myös oma työurani lähti liikkeelle takamatkalta koulukiusattuna työttömän yksinhuoltajan lapsena. Lehtien jakamisen, puhelinmyynnin ja kahvilan työntekijänä toimimisen kautta pääsin ponnistamaan toisenlaiseen tulevaisuuteen. Kiitos tästä kuuluu niille ihmisille, jotka antoivat mahdollisuuden näyttää omaa osaamistani silloinkin, kun siihen ei ollut paperilla mitään syytä.  

Tälläkin hetkellä moni nuori alkaa virittäytyä alkuvuoteen ja kesätyöpaikan etsimiseen. Itse tienatun rahan lisäksi olennaista kesätyökokemuksessa on mahdollisuus oppia omista vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista (HS 21.3.2019) Kesätöiden lisäksi on kuitenkin tärkeää tarjota mahdollisuuksia tutustua käytännön työelämään ympäri vuoden.  

Jos haluamme viedä nuoren tarinaa eteenpäin ja kannustaa häntä tavoittelemaan unelmiaan, pelkästään työkokemus ei riitä. Tarvitaan myönteisiä kokemuksia työelämästä. Nuoret ansaitsevat kokemuksia välitetyksi tulemisesta, yhteisöön kuulumisesta ja onnistumisesta vastoinkäymisistä huolimatta. Vaikka tilanne näyttäisi kuinka synkältä, ei kannata aliarvioida yksittäisen välittävän ihmisen voimaa (HS 5.6.2019) Jokainen kohtaaminen vaikuttaa siihen, millaiseksi nuoren tulevaisuus rakentuu. 

Jokainen meistä rakentaa elämäänsä yhdessä muiden kanssa. Ketä sinä haluaisit kiittää siitä, että hän uskoi sinuun? Miten sinusta voisi tulla toisen henkilön oman tarinan käännekohta? 

Viittaukset: 

”Mä koitan itse selviytyä kaikesta” -tutkimus työn ja koulutuksen ulkopuolilla olevista nuorista(e2 Tutkimus 2019) 

Alle 18-vuotiaan työllistäminen on vastuullinen teko (HS 21.3.2019)

13 vuotta syrjässä elämästä (HS 5.6.2019)


Lue lisää

Kuuma, kuumempi peruna: raha! Nuorten kolme vinkkiä kestävään rahankäyttöön
Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee uskoa tulevaisuuteen
Jo joutui armas arki