Kolme syytä, miksi lukuintoa on lisättävä

29.08.2019

Joka kymmenes nuori valmistuu peruskoulusta ilman riittävää lukutaitoa. Tämä kehitys heikentää myös kykyämme tulkita maailmaa, ymmärtää toisia ihmisiä ja rakentaa omaa identiteettiämme. Lukuinnon heikkeneminen koskettaa koko väestöä, ei vain nuoria. Tämän vuoksi käynnistimme Read Hour -kampanjan, joka haastaa kaikki suomalaiset lukemaan tunniksi 8.9. klo 19, kirjoittaa Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen.

Nuorten lukuinto on laskenut merkittävästi 2000-luvulla ja lukemiseen käytetty aika on lähes puolittunut. Samalla nuorten lukutaito on laskenut merkittävästi. Julkisessa keskustelussa huomio kiinnittyy silti liiaksi nuoriin. Todellisuudessa lukuinto on heikentynyt koko väestön tasolla ja esimerkiksi vanhempien asenne lukemista kohtaan on muuttunut kielteisemmäksi. Siksi Read Hour -kampanjan tavoitteena on vahvistaa kaikkien suomalaisten lukuintoa.  

Miksi lukuintoa tulee siis vahvistaa? Tässä kolme syytä. 

1) Lukeminen kasvattaa meitä ihmisinä 

Lukutaito auttaa meitä rakentamaan identiteettiämme ja kasvamaan ihmisinä. Lukeminen vahvistaa tutkimusten mukaan muun muassa empatiaamielikuvitusta ja luovuuttasosiaalisia valmiuksia sekä kriittistä ajattelua. Nämä ovat juuri niitä taitoja, jotka ovat teknologian kehittyessä entistäkin tärkeämpiä, ja jotka esimerkiksi WHO on listannut tärkeimmiksi elämäntaidoiksi. Lukemisella on valtaisa vaikutus sanavarastoomme, ja siihen kuinka hyvin pystymme ilmaisemaan itseämme.  

2) Lukeminen auttaa asettumaan toisen asemaan 

Elämme yhteiskunnassa, joka muuttuu ja monimutkaistuu nopealla vauhdilla. Erot ihmisryhmien välillä kasvavat nopeasti ja yhteiskuntaan liittyvä keskustelu on polarisoitunut. Lukemalla ymmärrämme paremmin toisia ihmisiä ja tarkastelemme maailmaa erilaisista näkökulmista. Tämän hetkisen kehityksen vuosi uskallan väittää, että lukutaito ja lukemisen tarjoama maailmankuvien avartaminen ja sivistys on tärkeämpää kuin koskaan. Siksi yksi Read Hour -kampanjamme viesteistä on, että ilman lukutaitoa tarinamme loppuu lyhyeen. 

3) Lukeminen on hauskaa! 

Lukeminen on kiistatta hyödyllistä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Huolestuneen hyötypuheen ohella on syytä muistaa, että lukeminen tuottaa valtavasti iloa ja onnellisuutta. Lukeminen tarjoaa myös oivan keinon rauhoittua hektisen elämäntahdin keskellä. On kuitenkin muistettava, että moni nuori ei koe lukemista nautinnollisena esimerkiksi lukihäiriön tai erilaisten oppimiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi. Suomessa on onneksi paljon osaamista ja monia toimijoita, joiden työn avulla jokaiselle on löydettävissä elämäntilanteeseen ja lukemiseen liittyviin valmiuksiin sopivaa ja iloa tuottavaa luettavaa. 

Mikä Read Hour?

Read Hour -kampanjan tavoitteena on vahvistaa kaikkien suomalaisten lukuintoa, koska muiden esimerkki vaikuttaa myös siihen, miten nuoret lukevat. Siksi haastamme koko Suomen lukemaan tunniksi sunnuntaina. 8.9. klo 19. Tunti on riittävä aika upota tarinaan ja lukemisen kipinän sytyttämiseen. Kampanjassa on mukana lisäksi yli 60 julkisuudesta tuttua vaikuttajaa näyttämässä esimerkkiä lukemisesta. Kampanjaa suojelee presidentti Sauli Niinistö.

Osallistu kanssamme Read Houriin, Suomen suurimpaan lukutapahtumaan sunnuntaina 8.9.2019 klo 19! Jos haluat mukaan laajemmin edistämään nuorten osaamista, ota yhteyttä, niin mietimme sopivan yhteistyön muodon. 


Lue lisää

Kuuma, kuumempi peruna: raha! Nuorten kolme vinkkiä kestävään rahankäyttöön
Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee uskoa tulevaisuuteen
Jo joutui armas arki